Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Soite inför motionsrådgivning

Nu erbjuds motionsrådgivning som en del av rehabiliteringen för patienter med kranskärlssjukdomar i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Rådgivningen består av en första träff där patientens tillstånd kartläggs och mål uppsätts, sedan följer flera träffar där patienten motiveras och leds mot att uppnå målen.

Till slut utvärderas det hur bra patienten lyckats och man planerar en fortsättning.

I sin helhet tar motionsrådgivningen sex till tolv månader.

en mamma håller om sin 10-åriga son

I Finland finns omkring 350 000 som tar hand om en nära anhörig – Tongåvan samlar in för närståendevårdarna

Hela maj månad samlar Tongåvan in pengar för närståendevårdarna. Inom Folkhälsan ordnas olika verksamhet som stöder närståendevårdare.

Nu kan du boka gratis service i Karis och samtidigt hjälpa folk ut på arbetsmarknaden

En ny satsning ska erbjuda gratis hjälp till västnylänningar i Karistrakten. Samtidigt får personer med psykisk ohälsa hjälp att komma in i arbetslivet igen.

Bakom satsningen ”Hjälpande kedja” finns företaget Fonttis Service. Företaget jobbar för att stödja Klubbhus Fontanas medlemmar.

Klubbhus Fontana finns i Karis och är öppet för alla som har eller har haft psykisk ohälsa.

Servicen inleds på våren och man kan till exempel få hjälp med att städa gården, rasta hundar eller måla staket.

Det är Fontanas medlemmar som utför arbetet och de får lön för det. En summa som motsvarar 55 arbetstimmar har reserverats för ändamålet.

Författaren Sanna-Kaisa Hongisto i röd turban.

Den som behöver psykoterapi kanske inte får det – systemet favoriserar välbärgade

Skevt terapisystem, tycker författare och expert vid Mieli.

HUS erbjuder neuropsykologisk nätrehabilitering på svenska

Nätrehabiliteringen har förut endast erbjudits på finska. Också svenskspråkiga personer i andra regioner, där tillgången till neuropsykologi är mer sällsynt, kan använda tjänsten.

Tjänsten är till för personer som efter en sjukdom behöver rehabilitering för till exempel försvårad funktionsförmåga, svårigheter med minnet, nedsatt koncentrationsförmåga och planering av egna handlingar.

En neuropsykolog följer upp klientens framsteg och svarar vid behov på frågor.

Källa: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS pressmeddelande

Talterapeut Jannica Lindholm övar med Liam Nordström och samojeden Yeti.

Hunden Yeti snurrar på lyckohjulet och Liam beskriver vilket ord det stannar på – djurassisterad talterapi hjälper barn att utveckla sitt språk

Terapihundar motiverar unga att fokusera på träningen. En som jobbar tillsammans med sin terapihund är talterapeut Jannica Lindholm från Raseborg.

Niittykoti-boendet i Åbo.

Omstridda stödboendet Niittykoti i Åbo läggs ner – verksamheten ska ordnas av flera aktörer

Tjänsten köps in från nya aktörer från och med årsskiftet.

Glasvägg och glasdörr in i ett väntrum. På dörren finns texten Vastaamo Psykoterapiakeskus.

FPA säger upp kontrakt med Vastaamo - terapeuter uppfyller inte kraven

Kontrakten hävs från och med den första april.

En äldre persons händer på en käpp.

Snabbare rehabilitering för äldre i Raseborg - målet är att minska dyra vårddygn på sjukhus

Nya sätt som bedömer äldres förmåga att klara sig hemma.

Fysioterapeut och äldre person tränar att gå

Fysisk närvaro i fysioterapi kan vara skillnaden mellan liv och död

Fpa tog tillbaka totalförbud på rehabilitering.

Direktören för Tavastehus fängelse Samuli Laulumaa står lutad mot fängelsets gallerstaket.

De kritiserade toalettlösa cellerna försvinner då nytt fängelse byggs i Tavastehus

Cellerna utan toalett har orsakat många anmärkningar.

Kvinna i solglasögon har hörlurar på sig och lyssnar på musik.

Musik kan hjälpa personer med hjärnsjukdomar – Åboforskare tar reda på hur

Musik kan hjälpa hjärnpatienter i rehabiliteringen.

Pixnekliniken i Malax

Pixneklinikens goda bokslut skvallrar om ett stort problem

Allt fler kommuner skriver på avtal med kliniken.

Maj-Len Sjöberg testar gångroboten Indego. Fysioterapeuterna Daniel Söderman och Katri Pihlaja-Kuhna assisterar.

Gångrobot hjälpte muskelsjuka Maj-len att ta 187 steg

Folkhälsan först ut i Norden med ny rehabiliteringsmetod.

Sabina Granbacka tillsammans med sina tre hästar. Alla hästar står runt henne, med ansiktet mot henne.

Sabina fick två hjärnblödningar när hon var 25 – såg dubbelt och kunde inte gå

I augusti 2015 fick Sabina svårt att svälja och blev yr.

Mercy i Catania.

Föreläsning om människohandel ordnas i Karleby

Experter vill föra ut sanningen om människohandeln.

Representanter för olika trossamfund och myndigheter samlades på Salutorget på söndag.

Offren som fått bestående men i knivattacken kan få ersättning

Statskontoret ersätter skador i samband med brott.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida