Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nya specialklasser i Pedersöre i höst

Pedersöre grundar två nya specialklasser i höst, det beslöt kommunfullmäktige på måndag.

Behovet av specialundervisning har ökat markant de senaste åren, och nu skapas nya specialklasser i Sandsund skola och Ytteresse skola.

Även nya Axåkers skola kommer i höst att ha en specialklass.

Två nya specialklasser medför en kostnad på cirka 50 000 euro per termin, eventuellt kan Pedersöre få statsunderstöd för klasserna.

Specialklasserna ska inte avskaffas, säger borgmästare Vartiainen – segregationen i skolan var frågetimmens heta potatis

Helsingfors borgmästare fick svara på fyra olika frågor om segregationen i stadens skolor på fullmäktiges frågetimme på onsdagskvällen.

Borgmästare Juhana Vartiainen (Saml) sade i sitt svar på frågorna att det inte är aktuellt att sluta med specialklasser för dem med starka kunskaper i till exempel musik eller språk. Bildningssektorns tjänstemän föreslog tidigare att klasserna ska avvecklas, eftersom de leder till så kallad ”skolshopping”, där de starkaste eleverna samlas i vissa skolor.

Få praktiska lösningar på nivåskillnaderna skolor emellan framfördes ändå under frågetimmen.

– Det här är en nationell fråga, det är frågan om ett specialdrag för metropol, som staten inte tar i beaktande i sin finansiering, säger Vartiainen.

Två elever sitter vid en bord och gör läxor.

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.

Pulpeter

Finska lågstadiet i Kristinestad för trångt

Rektorn hoppas på tillbyggnad

Elev läser ur läroboken i engelska.

Mussor skola flyttar till Haga i Vasa

Elever med specialbehov kan integreras bättre.

Specialsjuksköterska Sara Sundqvist och speciallärare Sari Forslund vid Resursskolan Ankaret i Jakobstad

Resursskolan i Jakobstad borde utvidgas till högstadiet

Resursskoleverksamheten i Jakobstad borde utvidgas också till högstadiet. Resursskolan startade som ett försök att stöda elever i lågstadiet med speciella svårigheter men verksamheten är nu permanent och borde utvidgas.

Merituulen koulu i Ingå

Nya lokaler och ny lärare till Merituulen koulu i Ingå

Planeringen av Merituulen koulu i Ingå fortsätter eftersom fullmäktige beviljat mera pengar nästa år. Då får skolan också en specialklasslärare till.