Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fotgängare i regnoväder. Personerna på bilden försöker skydda sig mot regnet med paraplyer men stormen gör att man bli rvåt ändå.

Häftiga regn och utdragna torrperioder – Finlands vattenhantering måste anpassas till förändrade väderförhållanden

Den finska vatteninfrastrukturen är väl utvecklad. Det finns ändå rum för förbättring och förberedelse inför extrema väderfenomen.

Vattenprovtagning ut avloppsbrunn.

Kemikalieutsläppet i Ölstens i Borgå bestod av flera olika lösningsmedel

Polisen meddelar att de undersöker fallet i Borgå med brottsrubriceringen miljöbrott.

Avloppsbrunn granskas

Kemikalier har släppts ut i avloppsnätet i Ölstens – polisen misstänker miljöbrott

Polisen misstänker miljöförstöring då kemikalier släppts ut i Ölstens i Borgå. Invånare och företag på området varnas för skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet.

Misstänkt utsläpp av kemikalier i avloppsnätet i Ölstens i Borgå

Invånare och företag på området varnas för eventuella skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet. Saken utreds som bäst, meddelar Borgå vatten.

Företag på området uppmanas kolla att inga kemikalier släpps ut i avloppsnätet.

En misstanke om kemikalieutsläpp väcktes då man på Hermansö reningsverk på morgonen kände kraftig lukt av kemikalier från avloppsvattnet ända till utloppspumpstationen.

Dessutom fick Borgå vatten ett meddelande om kraftig lukt av kemikalier från avloppet på en fastighet i Ölstens.

Orsaken till problemet utreds och möjliga observationer ombeds skickas till räddningsverket.

Borgå vatten informerar mera då situationen utvecklas.

En karta på bostadsområdet invid Vikbergsträsket. En väg har märkts ut med rött.

Stopp i tryckavlopp i Borgå nu fixat

Det är stopp i ett tryckavlopp nära Viksbergsträsket i norra Borgå, meddelar Borgå vatten på onsdagseftermiddagen.

Stockningen berör fastigheterna som är anslutna till tryckavloppet på avsnittet mellan Eriksdalsvägen och Pykälistövägen.

Vattenverket jobbar på att få bort stockningen.

Uppdatering klockan 18.30:

Lite efter klockan 18 meddelar Borgå vatten att huvudtryckavloppsledningen fungerar igen. Vissa fastigheter har haft problem med pumpstationerna och montörerna fortsätter jobba med dem.

Den läckande avloppsledningen utanför Haiko i Borgå är reparerad – igen

Tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö har reparerats för en andra gång.

Borgå vatten meddelade på torsdagen 6.4 att ledningen som hade sprungit läck och pumpat ut orenat avloppsvatten utanför Edelfeltsstranden är reparerad och åter i bruk.

Orsaken till läckan var en svetsfog som gett efter. Efter första reparationen i slutet av mars uppstod det igen en spricka genast invid det reparerade stället.

Tryckavloppsledningen i fråga är byggd år 1974. Borgå vatten håller på att bygga ett nytt tryckavlopp som ska ersätta det här som nu redan några gånger gett vika.

Tryckavloppsledningen i Haiko började läcka igen

Den 28 mars upptäcktes ett besvärligt läckage i en tryckavloppsledning utanför Edelfeltsstranden i Borgå.

Dykare reparerade ledningen på torsdagseftermiddagen den 30 mars men följande natt började ledningen läcka igen. Tryckavloppsledningen togs ur bruk och avloppsvattnet styrdes via Kokon tryckavloppsledning till Hermansö.

I dag (3.4) bekräftade dykarna att sprickan i ledningen hade utvidgats utanför reparationsstället. Borgå vatten har räknat ut att det nya läckaget orsakade att hundra kubikmeter orenat avloppsvatten rann ut i havet. Borgå vatten har hållit myndigheterna informerade.

Ledningen ska nu repareras genom att kapa av den och installera en ny rörstump. Det görs av dykare och uppskattas ta två eller tre dagar eftersom omständigheterna är utmanande.

Borgå vatten försöker få tryckavloppsledningen i bruk innan påsk och informerar på torsdag (6.4) om hur reparationsarbetet framskridit.

Några tusen kubikmeter orenat vatten hann rinna ut i Haiko – Borgå vatten har tagit vattenprover

Borgå vatten har kommit ut med tilläggsinformation om läckan som upptäcktes tisdagen den 28 mars. Läckan är i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk ungefär 20 meter från stranden där Östra Nylands Yrkesskola tidigare låg.

Det ser ut som att vatten ska ha börjat läcka redan på lördag 25 mars och att 2 773 kubikmeter orenat avloppsvatten har runnit ut i havet. Läckagevattenmängden har i början varit liten och svår att upptäcka.

Reparationsarbeten är i gång, efter jobbet ska strandområdet återställas.

Borgå vatten har kommit överens om första vattenprovtagningar av havsvattnet och om laboratorieanalyser från området. Vattenverket följer också med omgivningen vid läckageplatsen och området renas enligt behov.

Borgå vatten vill poängtera att man inte skall röra sig på isen nära läckageplatsen.

Borgå vatten: Avloppsvatten läckte ut i Gammelgård och Tarkis

Borgå vatten meddelar om bräddningar vid pumpstationen i Gammelgård och vid Pumpvägen i Tarkis. Orsaken är regn- och smältvatten.

I Gammelgård inträffade bräddningarna på cirka 14 kubikmeter mellan klockan 1 och 9 i lördags. I Tarkis handlar det om cirka 60 kubikmeter mellan klockan 1 och 21, också i lördags.

Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å.

Borgåborna uppmanas undvika att simma i närheten av pumpstationerna för säkerhets skull eftersom mikrobhalterna möjligtvis är förhöjda.

Information om avloppsläckan har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

Risto Saarinen med vatten- och avloppsrör i Degerby, Ingå.

Snart skickas Degerbybornas avloppsvatten till Esbo för att renas

Efter en lång väntan får Degerby i Ingå kommunalteknik.

Meressä kelluu sinne kuorma-autolla pudotettua lunta.

Regn och smält snö ökar miljöbelastningen i vattendragen i Egentliga Finland – vattenreningsverken hinner inte med

Milda vintrar blir allt vanligare och med det kommer mer regn och översvämmningar. Miljöbelastningen från städer, jordbruk och vattenreningsverk kommer i framtiden att öka till följd av klimatförändringen.

Lietettä imetään harmaalla putkella saostuskaivosta.

Domstol: Kommunerna får ta över slamtransporterna i västra och östra Nyland

Ärendet kan föras till HFD om besvärstillstånd ges.

Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

Tre personer som står bredvid varandra och visar pris de fått. De heter Anne Ekholm, Petra Rehnström och Mats Rehnström.

Positiva Hangöbor och avloppsnät i Täktom fick pris

Prisen delades ut på Hangödagarna.

Top Camping i Vasa.

Klart bättre läge vid Top Camping i Vasa – okej att bada igen

Inget tydligt svar på vad som orsakade föroreningen.

Kärl som mäter nederbärden har fyllt till 35 millimeter.

Mera störtregn och större oväder – Raseborgs stad har mycket att stå i

Utveckling av nätverk för dagvattenrör är på gång.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Anläggningen stöder målsättningar att bli koldioxidneutrala.

Sommarstuga vid vattnet.

Hushållen på norra sidan av Hangö får sitt vattennät

Cirka 30 hushåll berörs av investeringen.

Regndroppar skapar ringar på vattenyta

Raseborgs Vatten ersätter inte skador efter störtregnet i Ekenäs sommaren 2021

Ägarna till en fastighet på Linneavägen krävde skadestånd.

Ett vattenrör.

Raseborgs Vatten vill inte ta över privat vatten- och avloppsnät i Langansböle

Inte helhetsekonomiskt lönsamt, anser direktionen.

Bild av en toalett ovanifrån.

Blir vattenklosetten historia i en torrare framtid?

I skärgården är vattenbrist redan ett problem.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida