Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Prysmian Group investerar ytterligare 120 miljoner i fabriken i Kyrkslätt

Prysmian Group, som är en av världens största kabeltillverkare, utökar produktionskapaciteten i fabriken i Pickala i Kyrkslätt genom en ny investering på 120 miljoner euro.

Det är andra investeringen på kort tid. I november 2022 beslöt bolaget att investera 100 miljoner i byggandet av ett nytt kabeltillverkningstorn i Pickala.

De två investeringarna beräknas generera omkring 300 nya arbetsplatser i Pickala.

Metsä Board lämnade in MKB-beskrivning av Kasköfabriken

Metsä Board har lämnat in miljökonsekvensbeskrivningen för en eventuell kartongfabrik i Kaskö.

NTM-centralen lägger fram beskrivningen offentligt under 60 dagars tid från och med den 25 maj.

Nästa offentliga möte om processen hålls den 19 juni klockan 17 i Kaskö idrottshall.

Enligt Metsä Boards bedömning kan ett eventuellt investeringsbeslut fattas tidigast 2024.

Igår onsdag meddelade Trafikledsverket att man hellre ser att Kasköbanan läggs ner än att den grundrenoveras. Metsä Boards vd Mika Joukio kommenterade att banan är viktig, men inte livsviktig.

Vasa stad nöjd med Epsilons planer för anodfabriken

Stadsstyrelsen i Vasa gav på måndagen sitt utlåtande om Epsilons planer på en anodfabrik på Giga Vasa-området.

I stort kan man konstatera att staden är nöjd med bolagets miljökonsekvensbedömningsprogram.

Men man konstaterar att Molnträsket, som finns på cirka fyra kilometers avstånd, också bör beaktas i konsekvensbedömningen.

Molnträsket fungerar som ett mellanlager av råvatten, varifrån det sedan pumpas via vattenreningsverket till hela Vasaområdet som hushållsvatten.

Vad gäller utsläppen i luften konstateras att de polyaromatiska kolväteföreningarna är de mest problematiska.

Målet är en fabrik som producerar som mest 50 000 ton grafitbaserat anodmaterial. Som biprodukt framställs även finmaterial av naturgrafit och koks samt beckolja.

Enligt den preliminära tidsplanen byggs den första fasen av fabriken åren 2024–2026.

Ett digitalt ritat fabriksområde sett uppifrån.

Planerna på en anodmaterialfabrik i Vasa framskrider

MKB-programmet för fabriken presenterades på onsdag.

Bruno Melles, global direktör för Hitachis transformatorverksamhet och Matti Vaattovaara, vd på Hitachi Energy i Finland

Vasa viktigt för Hitachi – bygger upp brandskadad fabrik på nytt

Får hyra Wärtsiläs utrymmen i Metviken under tiden.

Stor brand i fabrik i Sastamala

En stor brand har brutit ut i fabriken Jackon Finland i Sastamala.

Larmet kom vid halv tio-tiden på förmiddagen. Över 30 räddningsenheter har kallats till platsen.

Vid fabriken produceras isoleringsmaterial. Bland annat styrencellplast, maskiner och takkonstruktionen uppges ha fattat eld.

Inga personskador har uppkommit, men mycket rök sprider sig i området.

Sastamala ligger i Birkaland mellan Björneborg och Tammerfors.

Hitachi Energyn toimitusjohtaja Matti Vaattovaara katsoo kameraan.

Hitachi Energys vd om branden i Vasa: ”Nu fokuserar vi på människors välmående”

Personalen får krishjälp efter storbranden i Strömberg park. Ännu har det inte talats om eventuella permitteringar.

Nytt samarbete mellan Finlands Malmförädling och Freyr Battery kring katodmaterialfabrik i Vasa

Finlands Malmförädling och norska batteritillverkaren Freyr Battery har tillsammans undertecknat ett avtal om att samarbeta kring den katodmaterialfabrik som Freyr Battery redan reserverat en tomt för på batterifabriksområdet i Vasa.

Avtalet gör Finlands Malmförädling, som verkar som utvecklingsbolag inom gruv- och batteribranschen, till en part i projektet som man just nu utreder förutsättningarna för. Om man framöver faktiskt besluter sig för att bygga fabriken ser parterna framför sig ett sambolag som tillsammans för projektet framåt.

Fabriken skulle anläggas på en cirka 51 hektar stor tomt på det så kallade Gigavasa-området. Freyr Battery har i januari lämnat in de handlingar som krävs för att myndigheterna ska kunna bedöma miljökonsekvenserna av bygget.

Fiskars permitterar 210 vid fabriken i Billnäs

Omställningsförhandlingarna vid Fiskars två fabriker i Billnäs och i Sorsakoski har nu avslutats. Fiskars Group meddelade den 23 januari att bolaget tillfälligt skär ner produktionskapaciteten vid de två fabrikerna. Orsaken är att produktlagren är fyllda.

I Billnäs permitteras 210 personer för viss tid, det vill säga alla anställda vid fabriken. I Sorsakoski permitteras 78 personer för viss tid.

Permitteringarna verkställs från och med februari 2023. Permitteringstiden för de anställda är högst 90 kalenderdagar, eller 64 arbetsdagar.

Eldsvåda på Metsä Groups fabrik i Kemi – inga skadade

En eldsvåda bröt ut i en flistransportör i Metsä Groups cellulosafabrik i Kemi under söndagsmorgonen.

Brandkåren larmades lite efter halv nio på morgonen och ryckte ut med flera enheter. Fabrikens sprinklersystem hade redan släckt själva branden när brandkåren anlände, räddingsmanskapet tog sedan över eftersläckningsarbetet.

Enligt uppgifter från Metsä Group skadades ingen i branden och den påverkade heller inte fabrikens produktion. Brandorsaken utreds.

STT

Flygbild över Betsets fabrik i Pargas.

Betset planerar stänga fabriken i Pargas: "Vi hoppas förstås ännu att vi får mera jobb, men det ser inte så lovande ut"

Situationen för väggelementsfabriken Betsets enhet i Pargas ser dyster ut och om företaget inte lyckas få mera jobb kommer fabriken i Pargas att stänga i slutet av februari.

Provrör

Flera fabriker i Karleby körs ner på grund av strejk – det påverkar i sin tur andra företag

Endast några anställda på plats för att se över säkerheten.

En elbil som kan delvis laddas med hjälp av solenergi.

Flera bakslag för bilfabriken i Nystad – produktion av solcellsdrivna bilar läggs ner

Nederländska företaget Lightyear har meddelat att de lägger ner produktionen av solcellsdrivna bilar vid Valmets bilfabrik i Nystad.

Boliden vill utvidga sin avfallsanläggning i Karleby

I Karleby vill Boliden utvidga zinkfabrikens avfallsanläggning vid storindustriområdet. Enligt företaget räcker den nuvarande anläggningen till årtiondets slut.

Stadsstyrelsen i Karleby tar i dag, måndag, ställning till en ändring i detaljplanen. Avfallsanläggningen ska enligt planerna bli 20 meter högre och utvidgas med över 20 hektar.

Avfallsmängderna på storindustriområdet har som helhet minskat rejält de senaste tio åren.

En orsak är att återvinningen ökar i takt med att både material och energi blir dyrare. Samtidigt kan nya etableringar på området innebära mer avfall - redan nu åker hundratusentals ton avfall varje år från storindustriområdet till deponi i Ylivieska.

Frågan om saneringen av Infjärden i Vasa dansar vidare – Kemira överklagar miljötillståndsbeslutet

Kemira anser att det inte är möjligt att restaurera Infjärden med tillståndsbeslutet från regionförvaltningsverket som grund.

”Vi har överklagat beslutet eftersom vi anser att vi inte kan börja sanera sjön på ett säkert och hållbart sätt med beslutet som grund. Sanering av Bastuvikens område på annat sätt än genom övertäckning är inte möjligt, eftersom det finns betydande säkerhetsrisker på platsen och utanför. Det har konstaterats att det finns militärmaterial på Bastuvikens område samt vit fosfor som är mycket farligt. Projektet med sanering av det gamla fabriksområdet har hittills framskridit enligt plan. Vårt mål är att även sjön ska kunna restaureras på ett säkert sätt”, säger Anne Helenius-Heir, ansvarig direktör för miljö-, arbetarskydds- och kvalitetsfrågor hos Kemira enligt ett pressmeddelande.

Restaureringen beräknas pågå flera år. Där ingår en rivning av byggnaderna på det gamla fabriksområdet och återställande av markområdena.

Även Vasa stad söker ändring i beslutet.

Porträttfoto på Otto Erster Bergesen och Mads Redigh Karlsen

Vasa är Freyr Batterys förstahandsval: ”Vasa har visat sig vara det bästa alternativet för oss”

Norska Freyr Battery går vidare med sina planer på en katodmaterialfabrik i Vasa.

Dalsbruks hamn.

Fabrikshallar i Dalsbruk ska bli solkraftverk – ska stå klart i sommar

Företaget Dalsbruks Fabrik Ab, som äger huvudparten av FN-Steels konkursbos egendomsmassa på Valsverksholmen i Dalsbruk i Kimitoön, har beslutat att bygga ett solkraftverk på fabrikshallarnas tak.

Skiss av Gigavasa-området.

Freyr Battery reserverar en tomt för en katodmaterialfabrik på Gigavasa-området

Tidigare reseverade Freyr en tomt för en battericellsfabrik.

En byggnad i Karis där Mirka tillverkar slipmaterial.

Mirka planerar att utvidga ännu mera i Karis

Slipmaterialtillverkaren Mirka i Karis planerar att utvidga sin industrihall i Bäljars i Karis med närmare 9 000 kvadratmeter. Det innebär att de nästan fördubblar storleken på sin industrihall.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beviljade bygglovet på sitt senaste möte.

Mirka har under det senaste årtiondet flera gånger byggt till i Karis. Huvudkontoret finns i Jeppo i Österbotten. I fabriken i Karis tillverkas nätprodukternas baksidesmaterial. De har också produktion i Oravais och Jakobstad.

Allra största delen av produkterna säljs per export till kring 100 länder i världen. Mirka har också dotterbolag i 18 länder runt om i världen.

Metallföretaget Tammet i Ekenäs permitterar halva personalen

Idag jobbar omkring 60 personer på metallföretaget.

Företaget Mirka i Jeppo. Utomhusbild.

Mirka investerar 20 miljoner i nybyggen i Jeppo

Satsar på nya lager- och produktionsutrymmen i Jeppo.

En man kort grått hår och glasögon. I bakgrunden syns en rad med tavlor på en vit vägg.

Bergsrådet Matti Sundberg var med och byggde upp Metsä Botnia i Kaskö – han hoppas att en ny kartongfabrik kan ge ett lyft åt staden

I Kaskö har man igen framtidstro då en möjlig ny kartongfabrik kan ge staden hopp. Före detta vd:n för Metsä Botnia, Matti Sundberg, minns tillbaka till sina år i Kaskö och tror att en ny fabrik blir verklighet.

Dumpperi ajaa maa-ainesta Keliberin kaivosalueella.

Kelibers fabrik i Karleby redo för byggstart – kan bli första av sitt slag i Europa

Kelibers litiumprojekt kostar nästan 600 miljoner euro.

Fyra män sitter bakom ett långt bord med en skärm bakom sig. En hand med en mikrofon riktad mot männen syns i bilden.

Ny fabrik för 500 miljoner planeras i Karleby – ska producera vätgas och ammoniak

Väntas stå klar 2027 och sysselsätta tiotals personer.

En industriarbetare i orange t-shirt står på en stege och tittar ut över lagret av kartonghylsor.

Miljardsatsningar inom kartongindustrin är goda nyheter även i Lovisa – här är fabriken där dina gamla mjölkpaket får nytt liv

Nya miljardinvesteringar i kartongbranschen i Finland kan inverka positivt på industri i Lovisa. Yle Östnyland har besökt hylsfabriken i Lovisa som firar 50 år i år.

Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

”Rätt stabilt” ekonomiskt läge i Vasa – stadsdirektören utlovar nyheter om batterifabriksområdet

Vasa stad investerar 65 miljoner euro nästa år, av vilket 7,8 miljoner sätts på batterifabriksområdet. Samtidigt utlovar stadsdirektör Tomas Häyry nyheter gällande området.

Paroc

Tekniskt fel kan leda till permitteringar vid Paroc i Pargas

Problem med den ena produktionslinjen vid bergullsfabriken.

Personporträtt på professor Monika Österberg.

Stora Enso utreder storsatsning på ny teknik – professor Monika Österberg tror att ligninet nu får sitt genombrott

Stora Enso utreder möjligheten att bygga en stor fabrik för komponenter till laddbara batterier. Råvaran är ett material som i dag bränns upp.

Metsä Boards huvudkontor i Esbo.

Metsä Board planerar en ny kartongfabrik i Kaskö – kan ge upp till 300 jobb

Fabriken ska producera 800 000 ton kartong per år.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida