Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Snart blir det förbjudet att röra sig i närheten av LNG-terminalen i Ingå

På måndag 4:e december stängs hamn- och industriområdet i Joddböle i Ingå av för allmänheten.

Det sker med stöd av polislagen. Den som bryter mot förbudet kan bötfällas.

Meningen med att begränsa trafik och vistelse på området är att skydda den verksamhet som finns där samt de människor som jobbar där. Området är cirka 800 hektar stort.

I Joddböle finns bland annat LNG-fartyget, som ska säkra Finlands tillgång till gas. Också gasröret Balticconnector mellan Ingå och Paldiski i Estland kommer i land där.

Lotsstation planeras i Joddböle

En lotsstation planeras i Joddböle i Ingå. Det är Inkoo Shipping som planerar stationen tillsammans med det statsägda bolaget Finnpilot, som har ensamrätt på att bedriva lotsning i Finland.

Lotsstationen skulle placeras i den så kallade fiskehamnen i Joddböle och det behövs ett 400 kvadratmeter stor område för den.

Det är Ingå kommun som äger marken som består av ett skogsbevuxet bergsområde.

Ingå kommunstyrelse ställer sig mycket positivt till planerna eftersom en lotsstation skulle förbättra smidigheten och säkerheten i hamnen och också lyfta Ingå hamns profil på ett positivt sätt.

Förhoppningen är att lotsstationen skulle innebära 1–5 nya jobb i Joddböle.

Man står framför ett gammalt tåg och tittar förbi kameran.

Lokaltåg kan trafikera i Österbotten inom tio år: ”Först måste Vasa bygga Gigavasa”

I framtiden kan det vara möjligt att ta tåget från hamnen i Vasa till industriområdet i Runsor eller Gigavasaområdet. Lika möjligt kan det vara att ta en tur med tåg till Kronoby eller varför inte åka tåg mellan Närpes och Kaskö.

Mikael Gustafsson håller i en lampa och blickar ut ur bild. I bakgrunden lyftkranar och vatten.

Svenska fack har stridit med Tesla i fyra veckor – det här handlar det om

Teslabilar stoppas i hamnar och reparationer hindras.

Flygbild över småbåtshamnen i Ingå kyrkby.

En satsning på tre miljoner euro ger Ingå en av södra Finlands största småbåtshamnar

Hamnen kommer att ha över 800 båtplatser sommaren 2024.

Överstyrman Janne Marttila på kommandobryggan

Badminton på bildäck och klimatsmarta val – så ser vardagen ut på fraktfartyget Finneco 2

Klimatsmarta beslut är vardag på lastfartyget Finneco 2.

Ingå hamn i Joddböle, fotograferad från havet.

Här gäller inte allemansrätten – 800 hektar blir förbjudet område i Ingå

Området är viktigt för infrastrukturen i Finland.

Oklart vad onsdagens oljeläckage i Ingå hamn beror på

Ett mindre oljeläckage upptäcktes i hamnen i Joddböle i Ingå på onsdagsmorgonen (1.11). Det förblir oklart vad läckaget beror på. Bekämpningsarbetet avslutades på onsdagseftermiddagen. Oljan upplöstes fort och försvann i vågorna och det gick därför inte att ta några pålitliga prover.

I slutet av september upptäcktes ett oljeliknande ämne i hamnbassängen i Joddböle. I mitten av oktober stötte ett fartyg som skulle ta i hamn i kajkanten och tiotals liter lätt brännolja läckte ut.

Man i glasögon på en trottoar.

Vasa hamnväg får vänta – NTM-centralen prioriterar Giga Vasa

Planeringen av Vasa hamnväg drar ut på tiden. Just nu prioriterar NTM-centralen vägarna på Giga Vasa-området och personalen räcker inte till allt.

M/S Viking Grace

Viking Grace välte ljusmast i Åbo hamn

Fartyget krockade med en ljusmast som välte.

Flygbild på en hamn, ett lastfartyg och kranar.

Oljeläckage i Ingå hamn då ett fartyg åkte in i kajen

Olyckan skedde i hamnområdet i Joddböle i Ingå.

Nytt oljeläckage i Ingå hamn

Det har återigen läckt ut olja i hamnen i Ingå. Den här gången var det frågan om ett fartyg som körde in i kajen när det var på väg att ta i land och sedan sprang läck.

Räddningsverket har täppt till läckan och försöker nu suga upp oljan. Endast några tiotals liter olja hann rinna ut i havet.

Räddningsverket har också lagt ut bommar för att hindra att oljan sprids inom ett större område.

Källa: Västra Nylands räddningsverk, STT

Uppdaterat kl 11.30 med uppgifter om mängden olja och typ av farkost.

LNG-fartyget Exemplar anländer till hamnen i Ingå den 28 december 2022.

Inrikesministeriet vill inte att obehöriga rör sig runt LNG-terminalen i Ingå

Inrikesministeriet förbereder begränsningar i rörelsefrihet.

Västra hamnen i Hangö

Euroports i Hangö hamn skär ner i personalstyrkan

Orsaken stavas mindre fraktvolymer.

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Läckage i Ingå hamn åtgärdades snabbt

Ett oljeliknande ämne upptäcktes i hamnbassängen i Ingå hamn strax efter lunchtid på onsdagen.

Hamnoperatören Inkoo Shipping lyckades suga upp vätskan som hade drivit till bakre delen av hamnbassängen.

Räddningsverket ryckte ut med flera enheter och säkerställde att det inte längre fanns någon oljeliknade vätska i hamnen.

Porträttfoto på Patrik Hellman

Österbotten får pengar i budgetförslaget: ”Första konkreta goda nyheten”

Kasköbanans framtid ser ljusare ut, anser Patrik Hellman.

Järnvägsspår som leder till Kaskö hamn.

Vasa hamn och Kasköbanan får pengar om regeringens budgetförslag går igenom

Pengaregn över Österbotten i regeringens budgetförslag.

Vasa grundar ny hamnkoncern

Vasa grundar en ny hamnkoncern bestående av tre bolag. Bolagen får namnen Vasa Hamn Ab, Vasa Hamninfrastruktur Ab och Vasa Hamnservice Ab.

De bakomliggande orsakerna är att nuvarande Kvarken Ports som ägs gemensamt av Vasa och Umeå inte anses kunna utveckla hamnfunktionerna tillräckligt bra. Vasa och Umeå har tillsammans lyckats utveckla logistiken och färjetrafiken men det behövs mer satsningar på själva hamnfunktionerna.

Det råder ett akut behov av att utveckla infrastrukturen i Vasa hamn, konstateras i stadsstyrelsens föredragningslista. Orsakerna är bland annat de möjliga batterifabriksetableringarna, att en fungerande hamn är en konkurrensfaktor för industrin i Vasaregionen och hamnens strategiska betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap.

Stadsstyrelsen ska på sitt möte idag ta ställning till avtalen för bildandet av de nya bolagen.

Texten uppdaterad 19.9.2023 kl 10:29. Stadsstyrelsen godkände avtalen helt enligt beredning.

En småbåtshamn där båtar ligger förtöjda. I vattnet finns lite olja.

Oljebekämpningsarbetet i Ingå avslutas

Läckaget är mindre än befarat.

Sydin: Personalen i Kaskö hamn permitteras

Hamnoperatören Silva Shipping i Kaskö permitterar sina anställda, rapporterar tidningen Syd-Österbotten.

Enligt företagets vd Ilkka Hovi är orsaken att trafiken i hamnen har minskat sedan Metsä Board minskade på frakten av pappersmassa i maj.

De 21 anställda kommer att vara permitterade i högst 18 veckor. Permitteringarna genomförs mellan oktober och mars.

Staten söker om pengar till Koverhar farled

Staten har sökt om EU-pengar för att förbättra och fördjupa farleden till Koverhar hamn på Hangö udd.

Det är trafikledsverket som söker om 1,25 miljoner euro som frivillig form av tilläggsanslag.

Pengarna söks ur ett program som heter CEF och vars mål är att stödja militär och civil rörlighet. CEF står för Connecting Europe Facility.

Sammanlagt söker staten om 43 miljoner euro för nio olika transportprojekt.

Hamnen i Kalkstrand i Sibbo.

Sibbopolitiker vill låta bygga en gästhamn – stort stöd i fullmäktige

Hela 35 politiker har skrivit under fullmäktigemotion.

Kaskö hamn och OX2 inleder samarbete

Vindkraftsbolaget OX2 och Kaskö hamn inleder samarbete, med sikte på den planerade havsvindkraftsparken Tyrsky, som planeras i Finlands ekonomiska zon till havs, utanför Närpes kust.

Byggandet av havsvindkraftsparker kommer att kräva mycket utrymme och stora hamnar på land - i fallet med Kaskö hamn gäller avtalet också service och underhåll när havsvindkraftsparken är byggd.

OX2 har ingått liknande avtal med hamnarna i Jakobstad och Karleby gällande planerade projekt norr om Kvarken.

Havsvindkraftsparken Tyrsky planeras omfatta 100 vindkraftverk.

Nytt samarbete mellan OX2 och Jakobstads hamn

Energibolaget OX2 och Jakobstads hamn har slutit ett samarbetsavtal kring den havsbaserade vindkraftsparken Laine i Bottniska viken.

Enligt ett pressmeddelande ska Jakobstads hamn spela en viktig roll för drift, underhåll och service av vindkraftsparken. En fungerande hamninfrastruktur är avgörande under både bygg- och driftsfasen av en havsbaserad vindpark.

Vindkraftsparken som ännu är under planering ska bestå av högst 150 vindkraftverk.

OX2 har ockå närmat sig hamnarna i Karleby och Vasa med förfrågan om samarbete och diskussioner förs som bäst kring ett samarbetsavtal.

Två lagerhallar i en hamn i Kristinestad.

Blomberg Stevedoring köper hamnen i Kristinestad

Har beredskap att ta emot nya volymer.

Parkering i hamnen i Vasa börjar kosta

Vasa stad vill göra stadens parkeringssystem enklare. Det här genom att minska antalet zoner och harmonisera tiderna för när man måste betala för parkering.

Det föreslås också att det ska börja kosta att parkera i färjehamnen på Vasklot. Både Wasaline och Kvarken Ports vill se avgiftsbelagd parkering i hamnen.

Det skulle enligt förslaget handla om att betala 50 cent per timme eller 3 euro per dygn.

På Handelsesplanaden tas avgiftsbelagd parkering bort i ett kvarter och bakom saluhallen vill man testa ett system med sex platser där man med parkeringsskiva får parkera gratis i en halvtimme.

Stadsmiljönämnden behandlar ärendet på onsdag kväll. Uppdatering: Nämnden godkände enligt förslag.

En man med svart t-skjorta håller i en blå skylt med texten "sjusovare".

Tom Pippingsköld är Finlands officiella sjusovare 2023

Årets sjusovare har sedan 1958 utsetts i Nådendal.

Lovisa gästhamn

Kunderna ökar på fastlandet men båtgästerna blir färre i Lovisa gästhamn

En stor del av båtgästerna från Tyskland och Sverige försvann i och med coronapandemin. I sommar har de flesta kommit från grannregionerna Kotka och Helsingfors.

Gästhamnen i Kristinestad har tilldelats certifikat för en hållbar hamn

Certifikatet garanterar att man i hamnen arbetar för att hålla naturen ren, fri från skräp och att man minskar på övergödningen av vattnet.

Det är föreningen Håll Skärgården Ren som delar ut certifikatet till gästhamnar.

Tack vare certifikatet tas nu gästhamnen i Kristinestad med på kartan över hållbara hamnar i Finland.

Median ja sidosryhmien edustajat Inkoon satamassa tutustumassa mahdollisen tulevan terästehtaan tonttiin.

Elnätet räckte inte till – Blastr bygger ingen pelletsfabrik i Norge

Pelletsfabriken kan i stället byggas i Storbritannien.

Skylt som pekar mot Vasa hamn, utanför Wasalandia.

Planeringen av Vasa hamnväg går vidare – NTM-centralen valde Vikbyalternativet

En utredningsplan presenteras för allmänheten nästa år.

Tuulivoimalan osia puretaan laivasta Vaasan satamassa.

Hamnarna i Österbotten förbereder sig för havsbaserade vindkraftsparker – ett stort samarbete utreds

Byggandet av havsbaserad vindkraft i Bottniska viken, som förväntas starta från och med år 2030, har fått hamnarna i regionen att överväga samarbete.

Bommen i Östra hamnen i Hangö är bruk i sommar igen

I fjol somras testades en bom för första gången i Östra hamnen för att minska och förhindra otillåten parkering.

Försöket har fått positiv respons från områdets företag och aktörer, så bommen har tagits i användning också den här sommaren. Den är i bruk från och med 15 juni till och med 31 augusti

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in på området, men det kräver ett samtal till det företag som personen ska till. Företaget i sin tur ringer till personal från det företag som sköter öppnandet av porten.

Gränsbevakningens bevakningsfartyg Tursas i Lappvik hamn.

Snart huserar också sjöbevakarna i Lappvik tillsammans med gränsbevakningens fartyg

I september ska sjöbevakarna från Baggö vara installerade.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida