Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Avhandling: Förnybart bränsle kan minska på utsläppen med 90 procent

Användning av förnybart bränsle från biomassa kan minska på utsläppen med mellan 65 och 90 procent.

Det visar en doktorsavhandling inom energiteknik på Vasa universitet.

När elektrifieringen går snabbt framåt gällande mindre fordon, är det knepigare med den tunga trafiken, arbetsmaskiner och fartyg. Här ses istället biobränslen som ett gott alternativ.

I sin avhandling ser Kirsi Spoof-Tuomi på möjligheterna med biometan och förnybar diesel. Och resultatet visar alltså att utsläppen av växthusgaser kan minskas med 65-90 procent jämfört med om man använder fossilt bränsle.

Testerna utfördes bland annat med hjälp av Vasa stads biogasbussar och i universitetets motorlaboratorium.

- Resultatet kan vara till nytta för aktörer inom den tunga trafiken och fartygstrafiken och för beslutsfattare och myndigheter, säger Spoof-Tuomi i ett pressmeddelande.

Spindelarten Loureedia Phoenixi.

Forskare vid Åbo universitet upptäckte 147 nya spindelarter i Iran

När araknologen Alireza Zamani jobbade på sin doktorsavhandling studerade han 9 000 olika spindlar som påträffats i Iran. Då hittade han 147 spindelarter som var okända för spindelforskarna världen över.

Det finns över 50 000 kända spindelarter i världen, men många tros fortfarande vara oupptäckta. På vissa områden har det gjorts väldigt sparsamt med forskning, till dessa områden hör just Iran. Det är en av orsakerna till att Alireza Zamani valde att kartlägga spindellivet i sitt hemland.

Zamani skriver om kartläggningen i sin doktorsavhandling Spiders of Iran – Systematics, diversity and distribution. Doktorsdisputationen sker vid Åbo universitet på fredag.

Nina Bruun visade att biooljor kan användas i marina motorer

Det går att använda biooljor i båtmotorer, men de får inte omfatta karboxylsyror och vatten samtidigt för då rostar motorerna. Det visar Nina Bruun i sin doktorsavhandling i oorganisk kemi, som hon på fredag den 9 december lade fram vid Åbo Akademi.

Biooljor är lokala, förnybara energikällor som fås från animaliska fetter, vegetabiliskt oljeavfall och pyrolysolja från biomassa. Det finns ett ökat intresse för gamla matoljor och fiskoljor som råvara för biooljor eller vid produktion av biodiesel.

Fredrik Erlandsson doktorerade om begreppet outside inom jazz

Många jazzmusiker brukar tala om begreppet outside, särskilt när det gäller improviserad jazz. Men vad betyder det egentligen?

Det har forskaren Fredrik Erlandsson undersökt. Hans doktorsavhandling i musikvetenskap granskades på fredag den 9 december vid Åbo Akademi.

Erlandsson visar att det finns många regler som styr hur, var och när man kan bryta mot reglerna, och på det viset spela outside. De nya reglerna styr hur en jazzmusiker kan bryta mot de gamla reglerna.

Åbo Akademis Kim Strandberg bedömer Jenni Haukios avhandling

Kim Strandberg, professor i statskunskap på Åbo Akademi i Vasa, utför ett lite speciellt uppdrag under fredagen.

Strandberg fungerar som opponent när Jenni Haukio, president Sauli Niinistös fru, disputerar vid Helsingfors universitet.

I sin doktorsavhandling undersöker Haukio de politiska partiernas strategiska digitala kampanjföring.

En äldre person går med rollator.

Doktorsavhandling: Cynism och hat har ett samband med ökad risk för minnessjukdomar

Också ångest kan öka risken för att minnet blir sämre.

En flicka går i en korridor.

Behovet av stödfamiljer ökar i Jakobstadsregionen

Utmanande att hitta nya stödfamiljer.

Skuggan av två personer på en brygga faller över en strand och vatten som är helt grönt av blågröna alger.

Ny forskning vid Åbo universitet visar att alger kan bli framtidens olja

Det behövs ändå ännu forskas mera inom ämnet.

Blodprov tas ur finger.

Ny upptäckt: Starkt samband mellan typ 1-diabetes och ett mycket vanligt virus

Enterovirus upptäcktes i diabetikers vävnader.

År 2016 byggdes Europas största vindpark i Valais, Schweiz. Möllornas blad är 45 meter långa och väger 11 ton.

Forskare: Lär av de fattigare länderna och sluta ställa klimatet mot ekonomin

Motstånd mot klimatpolitik störst i de rikaste länderna.

Daniel Ventus.

Har du börjat undvika din halvfärdiga pro gradu? – Då kan studiepsykologen hjälpa

Ett stort arbete som pro gradun kan vara svårt att ta tag i.

Doktorand Sanna Heittola.

Forskare: Polisen talar dålig svenska

Språklagens krav uppfylls inte.

Närbild på vargansikte.

Forskning: Att förbise lokalinvånarna leder till olaglig vargjakt

Föreslår att invånarna kunde få toleransersättning.

Elantos huvudkontor 1948.

Kontorsromanen speglar ett samhälle i förändring

Mellankrigstidens kontorsroman lyfts fram i avhandling.

Arbetstagare blir stressad av mängden arbete framför sig.

Pedantiska, småaktiga chefer skapar rädsla och ineffektivitet - berätta hur det är på ditt jobb!

Arbetsglädjen lider under sträng hierarki på arbetsplatsen.

En kvinna i orange jacka och blå byxor står på en strand med vågor som rullar in. Hon heter Anna-Karin Almén.

Hoppkräftans liv blir allt svårare utanför Tvärminne

Anna-Karin Almén doktorerar om hoppkräftor.

Barnbarnet skuffar mommo.

Den åldrande föräldern ska klara sig själv medan det vuxna barnet får hjälp

Hjälp mellan generationer riktas på olika sätt.

Forskare granskar provrör i laboratorium.

Mycket anmälningar om forskningsfusk - många fall uppdagas aldrig

Brådska och konkurrens gör fusket frestande.

Freja Högback i en studierestaurang/skolmatsal. I förgrunden stor skål med skivad gurka.

Freja forskar i vegantrenden

Genusforskare som grävt ner sig i mat och könsroller.

Undervisning i ett klassrum i Korsholms högstadium.

Avhandling: Klimatförändringen borde ges mer plats i skolan

Sätt ribban högre, tycker ÅA-doktorand.

Freja Rudels

När kroppen blir text – ny avhandling om P O Enquist

Freja Rudels doktorerar på avhandling om P O Enquist.

Kraftverket i Billnäs bruk.

Historiker: Arbetare i Billnäs ansåg att finskspråkiga främlingar tog deras jobb

Matias Kaihovirta har forskat i Billnäs bruk åren 1900-1920.

skolhus på norra skolvägen i nickby 21.01.16

Sibbo vill ha dina minnen från Nickby

Vilka minnen har du om platser och byggnader i Nickby?

Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen.

Tysk minister misstänks för plagiat

Tre tyska politiker har tvingats avgå på grund av plagiat.

Åbo Akademi

"En mycket obehaglig arbetsolycka"

Regler ses över men forskaren fråntas inte sin doktorsgrad.

Rekordmånga doktorer utan arbete

Universiteten kan inte anställa alla.

Leksakstraktor.

Straff biter inte på mobbare

Vuxna ska diskutera med barn som mobbar.

julia Tidigs

Prisad avhandling om flerspråkighet

Julia Tidigs prisas för bästa vetenskapliga verk på svenska.

Anna Biströms doktorsavhandling om Eva Dahlgren

Att skapa ”Eva Dahlgren”

På vilka sätt skapas bilden av jaget i Eva Dahlgrens rocktexter och i tidningspressen under åren 1980-2000? Det är temat i Anna Biströms doktorsavhandling som hon nyligen lade fram vid Humanistiska fakulteten på Helsingfors universitet.

Patricia Berg är den andra att doktorera i egyptologi i Finland.

Långa brev och lånekvitton i faraonernas land

År 1969 öppnade Helsingfors universitet upp möjligheten att studera egyptologi. Sedan dess har exakt en person doktorerat i ämnet, år 2009. Den andra blir Patricia Berg som ska disputera på fredag.

Läkare skriver ut recept

Stora skillnader i hur läkare skriver ut sjukledighet

Det finns stora skillnader i hur läkare skriver ut sjukledigheter, visar en doktorsavhandling. Samma krämpa kan ge väldigt olika långa sjukledigheter.

Maria Lang (Dagmar Lange) författere

Maria Lang – författaren som försvann

Akademiker, mordexpert och Sveriges svar på Agatha Christie.

Robin Wikström tillsammans med sin doktorsavhandling i ekonomi.

Ung doktor mest läst på Västnylands webb

Fuzzy Ontology for Knowledge Mobilisation and Decision Support. Det intresserade mest på Västnylands webb vecka 24. Eller kanske det är Robin Wikström från Bromarv som fångar det riktiga intresset.

Robin Wikström tillsammans med sin doktorsavhandling i ekonomi.

26 år gammal och redan doktor

Det är inte varje dag det kommer en doktor från Bromarv. Åtminstone inte en doktor som är endast 26 år gammal. Robin Wikström har kört sitt eget akademiska race vid Åbo Akademi.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida