Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man i gul reflexjacka och mössa står på en snöig cykelväg med ett upplyst trafikmärke på marken.

Jakobstads vägbelysning blir både smartare och energisnålare

I Jakobstad jobbar man för fullt med att förnya vägbelysningen. Energieffektiva lampor kan betala tillbaka sig på ett år. Dessutom vill staden använda smart belysningsteknolgi för att höja trafiksäkerheten.

Släpvagn som kopplas till en dragkrok på en elbil.

Luftmotståndet är en större bov än tyngden när elbilen drar en släpvagn

Hur mycket påverkas elbilens räckvidd med släpvagn?

Elstolpar, högspänningsledningar och elledningar avtecknar sig mot himlen.

Elförbrukningen minskade med sex procent i fjol

Över hälften av finsk el producerades med förnybar energi.

Elbolag som ägs av Lovisa stad tiofaldigade sin vinst

Kymmenedalens El Ab, där Lovisa stad är majoritetsägare, gör ett strålande resultat i år.

Enligt bolagets delårsrapport var rörelsevinsten nästan 27 miljoner euro jämfört med 2,6 miljoner i fjol.

Det varma vädret och energisparkampanjer minskade elförbrukningen med 10 procent inom bolagets verksamhetsområde.

Vd för Kymmenedalens el, Aku Pyymäki, säger i ett pressmeddelande att de kraftiga fluktuationerna i elpriset kommer att fortsätta i takt med att mer vind- och solkraft används.

En kvinna och en man sitter på en trappa framför en grön dörr. Framför kvinnan sitter en liten pojke och framför mannen en liten flicka.

”Elmarknaden är helt sjuk” – så här håller Malaxfamilj stenkoll på elen i sitt hus

Satsar på börsel för att hålla elräkningen låg i vinter.

Elpriset skjuter i höjden på måndag morgon – men bara tillfälligt

På måndag morgon kommer elpriset studsa mycket högre än på helgen, men bara kortvarigt.

Spotpriset per timme på elbörsen Nord pool stiger mer än vanligt mellan klockan 7 och 10 på morgonen. Allra högst kommer priset att vara klockan 8–9, då det kommer att ligga på 37,21 cent per kilowattimme.

I övrigt kommer priset på måndagen att ligga under 5 cent per kilowattimme.

En man med kort grått hår står inne i växthus.

Växthusodlare Joakim Strand är försiktigt optimistisk inför vintern – men elpriset och uppvärmningskostnader oroar

Växthusodlare Joakim Strand i Pjelax, i Närpes hoppas att han slipper en uppprepning av förra årets höga elpriser. Nu byter han ut HPS- lamporna i växthusen mot LED-belysning för att få ner kostnaderna, men samtidigt går han miste om värme.

Elpriset negativt under eftermiddagen

Elen är ovanligt billig i dag. Elpriset är till och med negativt fram till klockan 18.

Billigast är elen 14-15-tiden, då börspriset ligger en halv cent på minus, visar den samnordiska elbörsen Nordpools statistik.

När elpriset ligger på minus måste elproducenterna betala för att få mata ut el i elnätet. Det här syns också på elräkningen för den som har börsel. Minuspriset dras nämligen av från den marginal man betalar till elbolaget.

Dessutom måste man betala för elöverföringen. Därför går det inte att spara pengar på att använda el, trots att elpriset är negativt, skriver tidningen Aamulehti.

Johan Gullmets gläder sig åt att ha sparat pengar.

Gullmets går för långt – halverar elförbrukningen men äventyrar husets hälsa

Med hjälp av tittarna hittar han allt mer våghalsiga knep.

Följande elräkning kan äntligen vara mindre – EU gav grönt ljus för finskt elstöd

Europeiska komissionen godkände i dag det finska elstödet till hushållen. Komissionens godkännande krävdes för stödet som betalas ut via elbolagens fakturering.

Stödet beräknas enligt hushållens energiförbrukning för november och december 2022 och januari 2023. Den som är berättigad till stöd men har bytt elbolag ska enligt energimyndigheten kontakta sitt gamla elbolag för att få stödet utbetalat.

Kommissionens beslut har dröjt, och en del elbolag har redan sänt ut de räkningar där stödet borde beaktas. Vid Arbets- och näringsministeriet finner man situationen beklaglig.

Hushållselen dyrare än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal

Hushållen betalade mer för el än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal, rapporterar Statistikcentralen.

Det genomsnittliga totalpriset på el var i genomsnitt 20–34 cent per kilowattimme, då överföringsavgifter och skatter räknas med.

Det är en ökning med 23–26 procent från föregående kvartal, och 41–49 procent dyrare än under samma tid året innan.

I januari i år sjönk priset på hushållsel klart i och med att börspriserna på el gick neråt.

Norge utökar elstöd för hushåll, betalar mer och under längre tid

Den norska regeringen meddelade på onsdag att staten kommer att betala en större del av hushållens elräkningar än tidigare lovat.

Staten kommer att betala 90 procent av elpris som överstiger 70 öre vilket motsvarar ungefär 6,4 cent. Stödet betalas för en månatlig elförbrukning på upp till 5000 kWh och beräknas timvis enligt spotpriset på el.

Stödprogrammet gäller tills utgången av år 2024.

Det tidigare programmet som skulle ha varit i kraft till slutet av 2023 beräknade stödet enligt ett månatligt medeltal. Det skulle ha ersatt 90 procent av pris över 70 öre under vintermånaderna och 80 procent under sommarmånaderna.

Under sista kvartalet 2022 var snittpriset på el i Norge 162,2 öre per kWh, överföring och avgifter medräknat. Priset har under ett år stigit med 42 procent.

Källa: Reuters, Statistisk sentralbyrå

Rekordmycket el producerades med vindkraft i januari

Under januari stod vindkraften för en större energiproduktion än någonsin tidigare.

Sammanlagt producerades drygt 1 900 gigawattimmar el med vindkraft. Det tidigare rekordet från i oktober låg på 450 gigawattimmar.

En fjärdedel av all energiproduktion under januari kom från vindkraft. Bara kärnkraftsproduktionen var större.

Det var ovanligt milt under januari. Det och ivern att spara på el gjorde att elförbrukningen minskade.

Importen av energi blev liten och elpriserna hölls nere.

Källa: Pressmeddelande

Finländarna minskade elförbrukningen med fem procent i januari

Finländarna har fortsatt att använda elen sparsamt, rapporterar Fingrid. Även med det varma januarivädret medräknat var besparingen fem procent jämfört med motsvarande tid i fjol.

År 2022 minskade elförbrukningen med cirka sex procent totalt sett.

Elförbrukningen minskade särskilt under årets sista månader. I november minskade elförbrukningen med nio procent och i december med tio procent jämfört med samma tid föregående år.

Källa: Fingrid

Fingrid: Liten risk för roterande elavbrott

Finländarna behöver inte oroa sig för elavbrott på grund av elbrist just nu. Det konstaterar Fingrids vd Jukka Ruuusunen som till STT säger att risken för roterande elavbrott är liten i nuläget.

Enligt Ruusunen kan bara en längre period av hård kyla äventyra tillgången till el och någon hård kyla finns inte i sikte, åtminstone inte i januari.

Just nu finns det gott om tillgänglig el och det beror bland annat på att finländarna tacksamt minskat sin elförbrukning.

Fingrid räknar också med att Olkiluoto 3 ska producera el med full kapacitet i början av februari, vilket minskar risken för elbrist och elavbrott ytterligare.

elev tar makaronilåda i skolans matsal.

Är makaronilådan död och bastun ditt nya förråd? Vi vill veta vilka förändringar du gjort i din vardag under energikrisen

Har du skippat fryspizzorna och makaronilådan nu i vinter på grund av de höga elpriserna, eller har du hittat ett nyare jag i kallare och kortare duschar? Vi vill veta vilka livsvanor du ändrat på under energikrisen.

Transformator fattade eld på Grejusvägen i Kullo – elektronik förstördes

Ett elbolags transformator fattade eld på Grejusvägen i Borgå i går kväll.

Transformatorn ligger mellan Kullo och Tjusterby och explosionen förstörde elektronik i närliggande hushåll.

Urladdningen ledde till att en del hus som får el transformatorn fick sina elapparater förstörda.

– Det är oklart hur många hushåll det här gäller, säger jourhavande brandförman Jari Laine.

Det blev ändå inga bränder i husen på grund av urladdningar eller gnistor.

Elkablar och elverk i ett vintrigt landskap i solnedgång.

Priset på el var rekordhögt i fjol – så här kan elåret 2022 sammanfattas

Elen var dyrast den 8 augusti: 861 euro per megawattimme.

Sparkampanjen lyckad – elförbrukningen minskade rejält i fjol

Elförbrukningen i Finland sjönk ovanligt mycket under år 2022, jämfört med året innan. Vid Energiindustrins intresseorganisation säger man att kampanjen för att spara el varit mycket lyckad.

Förbrukningen uppgick till cirka 82 terawattimmar under fjolåret, vilket är cirka sex procent mindre än 2021. Minskningen var 5,4 terawattimmar.

Av årets enskilda månader minskade elförbrukningen mest i december, då den temperaturkorrigerade förbrukningen var 10 procent mindre än 2021.

Det avvikande i siffrorna är att förbrukningen har minskat så mycket på en gång, man måste gå 12 år tillbaka i tiden för att hitta ett år med lika stor förändring från ett år till ett annat.

Vasa Elektriska skylt vid infarten till huvudkontoret.

Vasa Elnät: Elförbrukningen minskade rejält under hösten

Det har gått betydligt mindre el inom Vasa Elnäts område under hösten jämfört med förra året. I november hela 19 procent mindre.

Snö vid ett elverk fotograferat genom ett stängsel.

Elpriserna fortsätter stiga även om det blåser mycket – vad beror det på?

Flera orsaker till att elräkningarna blir ännu dyrare.

En person lägger in en motorvärmarsladd i en bil vintertid.

Fingrid: Värm inte bilen på förhand vid elbrist – i sträng kyla drar bilarnas motor- och kupévärmare lika mycket el som ett kärnkraftverk

Om det råder stor risk för elbrist i landet ska du skippa att värma upp bilen på morgonen, säger Fingrid. Fram tills dess går det dock bra att värma bilen. Det minskar både på bränsleförbrukningen och sparar på miljön.

En bastuinteriör.

Raseborg sparar el – kan bli aktuellt att stänga av stadens bastur

Raseborg förbereder sig inför en utmanande vinter vad gäller tillgången till energi. Staden planerar bland annat att stänga bastur och dämpa gatubelysningen.

Jatkopiuha jossa kiinni eri sähkötopseleitä.

Du kan få mindre elräkning genom att följa med din konsumtion – här får du tips på hur du kan hålla koll på din elförbrukning

Är du orolig över att din elräkning kommer att bli högre än tidigare? Visste du att du behändigt kan följa med och jämföra din elförbrukning på nätet? Den enda du behöver är dina nätbankskoder.

Man, klädd i blå kostym, ser in i kameran med allvarligt ansiktsuttryck. I bakgrunden sommargrönska.

Vasa Elektriskas prishöjning träder i kraft: ”Vi hoppas kunna sänka priserna så snabbt som möjligt”

Vasa Elektriskas höjda priser träder i kraft nu på lördag. Nästa gång man tar ett beslut om priserna blir i mitten av november.

Kvinna plockar ved.

Österbottningar sparar el – familjen Harlamow minskade sin elförbrukning med en tredjedel

Vasa elnät: En minskning på 10-15 procent i eluppvärmda hus.

Ett finger knäpper av en lampa.

Finländarna är bra på att spara el: Användningen minskade med sju procent i september – Fingrid uppmanar till fortsatt sparande i vinter

Fingrid har uppdaterat sina uppskattningar om elförbrukningen i vinter. Att stänga av elen för konsumenter är det allra sista alternativet vid elbrist.

Dansk kampanjbild om elspar: tvättmaskin i 30 grader.

Danmark skruvade ner på humorn i allvarlig elsparkampanj: duscha kort och torka tvätten utomhus

Danskarna är känsliga för order från myndigheterna. Därför används ofta humor i den samhälleliga kommunikationen. Men inte den här gången. Energistyrelsen ville ge danskarna en allvarsam kampanj om att spara energi, eftersom läget är allvarligt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida