Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nya bostadsområden planeras i Täktom i Hangö

Miljönämnden i Hangö har beslutat att slå ihop två områden samt en tredje fastighet som ska detaljplaneras, så att de planeras samtidigt som en helhet.

Området kring Råsvängen i Täktom har en tid varit aktuellt att detaljplanera, men nu har också en privat markägare vid Mossavägen i närheten ansökt om lov att privat detaljplanera ett bostadsområde i anslutning till sin hästgård.

Detaljplaneringen av det privata området, som redan fått grönt ljus av miljönämnden, gör att det finns ett behov att se över vägnätet till de planerade tomterna.

På det viset slår staden två flugor i en smäll.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

En visionsbild av hur ett nytt kvarter vid Aura ås strand kunde se ut.

Helt nytt kvarter ska byggas vid Aura ås strand i Åbo

Utseendet av kvarteret avgörs via en tävling.

En äldre man i röd kragskjorta står framför vita blommande äppelträd.

Internationell köpare sökes för hotelltomten vid Nevas stugby i Sibbo

Den tre hektar stora tomten kostar 2,5 miljoner euro.

Adress för att bevara husen på österbladska tomten överräcktes – diskussioner om tomtens framtid inleds inom kort

Nästan 11 000 personer skrev på adressen för att bevara husen på den österbladska tomten i Åbo centrum.

Adressen överräcktes till stadsfullmäktige på måndagen.

De som skrivit under adressen vill bevara de två trähusen och stenhuset på tomten.

Stadsfullmäktiges ordförande Mika Maaskola (SDP) tog emot en mapp med underskrifterna av initiativtagarna inför mötet.

Han konstaterade att ingen process gällande detaljplanen för österbladska tomten är på gång för tillfället. Staden och husens ägare ska ändå inleda diskussioner i slutet av maj.

Företagare får köpa tomt i Ekenäs

Det blir företagaren Martin Holmström som får köpa en tomt på Trollbergsvägen 18, alltså det så kallade Garagekvarteren i Ekenäs.

Tomten såldes på auktion och det högsta budet var 62 000 euro.

Det här beslutade stadsstyrelsen i Raseborg för en tid sedan.

Den ligger på samma väg där det finns flera butiker och ett privat affärshus då man kör ut från området kring järnvägsstationen.

Enligt tidningen Västra Nyland har företagaren planer på att bygga en industrihall där som han också har verksamhet för.

Byggandet ska inledas inom två år, men till tidningen säger företagaren att han säkert inleder arbetena genast.

Marketor-tomten i Jakobstad kan få bostäder

Den så kallade Marketor-tomten i centrum av Jakobstad kan få bostäder.

Tomten har en relativt ny detaljplan från 2011, men den tillåter endast affärsbyggande. I dagsläget huserar bland annat K-market i affärsbyggnaden på tomten.

Men nu finns det planer på att kombinera affärsutrymmen- och bostäder och då måste detaljplanen förnyas.

Enligt stadens planläggning är det viktigt att forma tomten så att den bildar en harmonisk del av stadsbilden, med tanke på dess läge strax intill stadens historiska centrum.

Tekniska nämnden antecknade ärendet för kännedom på onsdag kväll. Målet är att den nya detaljplanen vinner laga kraft under år 2024.

Storängen i Pargas blir mönsterområde för vattenskydd

I Pargas planeras ett helt nytt bostadsområde, där man särskilt ska fundera över vattenskydd och behandlingen av dagvatten.

Bostadsområdet i Storängen, nära Kalkvägen, är en gammal åker med krävande terräng.

Om man inte tar hand om dagvattnet på rätt sätt kan näringsämnen rinna ut i havet och bidra till att förorena Skärgårdshavet.

Därför samarbetar många olika enheter i staden – planläggningen, byggnadstillsynen, tekniska avdelningen och de kommande invånarna med att hitta de bästa lösningarna.

Just nu gör Pargas stad en inventering av Storängen. I höst läggs ett planförslag fram, och det är meningen att tomter kunde börja säljas år 2024.

Pargas stad har fått 48 760 euro i understöd för Storängens dagvattenprojekt och det effektiverade vattenskyddet.

Vy ovanifrån av höghus vid Norra hamnen i Ekenäs. Bro i bakgrunden.

Tomter i Norra hamnen i Ekenäs säljs – igen

Byggjätte säljer tomt för att sedan hyra den.

Dalsbruks gästhamn.

Kimitoön vill köpa markområden för drygt 600 000 euro

Kimitoöns kommunstyrelse ska på måndag besluta om kommunen ska använda sin förköpsrätt i en tomtaffär som gäller mark i Dalsbruk med omnejd. Företaget Wärtsilä har sålt tomtmark som kommunen anser att är strategiskt viktig. Priset är drygt 600 000 euro.

– Vi har avgjort att tomtmarken behövs för den samhälleliga utvecklingen och vill därför garantera att kommunen äger den mark som berörs, säger kommundirektör Erika Strandberg. Det handlar om totalt 270 hektar mark på olika områden.

Till affären hör också mark i Lojo och Nurmijärvi, är den också viktig?

– Vi har ingen användning för den marken men har inte heller bestämt oss vad vi ska göra med den ännu, säger Strandberg.

Överblicksfoto av Gigavasa-området

Grafintec vill bygga fabrik på Gigavasa-området – första tomtreserveringen i Korsholm

Grafintec planerar bygga anläggning för anodmaterial där.

Man i 40-årsåldern står inomhus framför en karta. Han ser in i kameran.

Kommunala tomter går inte åt som förr: ”Om bara ränteläget lugnar ner sig kommer folk börja bygga”

Under 2022 delade Vasa stad ut märkbart färre tomter än tidigare. Liknande fenomen syns i flera kommuner.

Täktom skola, Hangö.

Täktom skola står tyst och tom – men under ytan sker det saker

Köpet ännu inte genomfört men planer finns.

Nybyggt hus och vardagsrum.

Åbo stad lovar skärpa sig – bygglov ska i slutet av året godkännas på 60 dagar

Omfattande enkätundersökning visar på många brister.

Yrkeshögskolan Novias enhet i Roparnäs, Vasa

Söfuk vill riva gamla "sjukis" i Vasa – oklart vad som ska hända med tomten

Underhållet för lokalerna kostar 120 000 euro per år.

Helikopterbild av Ingå gästhamn och kommunhus

Lättare sagt än gjort att bygga förmånliga hyreslägenheter i Ingå

Ingå vill främja förmånligt boende i kommunen, men trots gedigna försök har få investerare nappat på kroken.

I Ingå byggs det många bostadshus för tillfället och det privata byggandet blomstrar. Kommunen har däremot svårt att locka aktörer som är intresserade av att bygga förmånliga flervåningshus i centrala Ingå som i första hand skulle rikta sig till unga vuxna och pensionärer.

Kommunen konstaterar att de bolag som bygger den här formen av bostadshus ser större vinning i att arbeta i närliggande orter. Men också pandemin och det faktum att Ingå saknar lämpliga och tillräckligt attraktiva tomter för projekten spelar en roll, konstaterar kommunen i en beredning till styrelsen.

Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören fullmakt att inleda en diskussion med olika företag som kan förverkliga förmånliga boendeformer inklusive hyresbostäder. I första hand ska kommunen erbjuda tomten vid Tallvägen.

Porträttfoto på Otto Erster Bergesen och Mads Redigh Karlsen

Vasa är Freyr Batterys förstahandsval: ”Vasa har visat sig vara det bästa alternativet för oss”

Norska Freyr Battery går vidare med sina planer på en katodmaterialfabrik i Vasa.

Ingå köper tomt i Degerby centrum

Ingå kommun köper tomten invid Sparbankshuset i Degerby centrum.

Tomten som ägs av Sparbanken är drygt 1 000 kvadratmeter stor. Köpesumman är 11 440 euro.

För tillfället finns där en lekpark, som upprätthålls av en privat aktör. Där finns ingen byggnad.

I detaljplanen är tomten definierad som öppet område eller torgområde.

Skiss av Gigavasa-området.

Freyr Battery reserverar en tomt för en katodmaterialfabrik på Gigavasa-området

Tidigare reseverade Freyr en tomt för en battericellsfabrik.

Småhustomter planeras på Åldermansgatan i Hangö

Hangö stad har knappt med tomter för småhus att bjuda i stamstaden. Nu vill staden öka antalet tomter för just mindre hus.

Det finns en tomt vid Åldermansgatan i gällande detaljplanen, och ett brett gatuområde på södra sidan av den, där det skulle det vara möjligt att förverkliga några småhustomter.

Stadsstyrelsen beslöt den 19 december att miljönämnden ska påbörja detaljplaneändring för Åldermansgatan. Syfte med planändringen är att planera småhustomter på området.

Österbladska tomten, Österbladin tontti

Sannolikt att omtalade trähus i Åbo skyddas – trots det kan fastigheterna se annorlunda ut i framtiden

Ett beslut om skydd garanterar inte att gamla trähus i Åbo får vara som de är på tomterna. Besluten kommer troligen som paketerbjudanden som tillåter ägarna att bygga mera.

De första gatorna på batterifabriksområdet blev klara

De första gatorna på batterifabriksområdet i Långskogen har blivit klara, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

Under gatorna finns en stor mängd rör, kablar och annan infrastruktur nedsänkta, vilket möjliggör en enkel anslutning av tomterna för batterifabriksaktörerna.

Först stod Produktionsvägen och dess sidoväg Kurirvägen klara. Produktionsvägen är cirka 2,5 kilometer lång och skär genom området. Den är samtidigt huvudgata på hela området. Båda gatorna anlades som ett gemensamt projekt mellan Vasa och Korsholms kommun. Utöver dessa anlades på Korsholms sida en 420 meter lång logistikled.

GigaVasa-området har en total areal på cirka tusen hektar och på området finns det rum för flera tomter och områden av olika storlekar. En fungerande infrastruktur har en avgörande betydelse för aktörernas vilja att investera.

Anläggandet av gatunätet har hittills kostat cirka 8,6 miljoner euro för Vasa stad. Av den summan är Vasa Vattens andel cirka 2,1 miljoner.

Ny kulturlokal till Busholmen – klar 2024

Fastighetsrådgivningsbyrån Cobbleyard Real Estate har vunnit koncepttävlingen för utvecklandet av L3-magasinet på Busholmen.

Den nya ägaren förväntas designa och skapa mångsidiga utrymmen för kultur, fritid och samvaro i byggnaden.

Enligt Helsingfors stadsmiljönämnds beslut överlåts tomten med en hyresperiod på 50 år, med möjligheten att köpa tomten. Också lyftkranen som finns på tomten säljs.

Målet är att ta byggnaden i bruk då magasinet har sitt 100-årsjubileum år 2024, uppger Mattias Lindfors från Cobbleyard Real Estate på Helsingfors stads hemsida.

Källa: Helsingfors stad (på finska)

Grottans ingång i Gumbostrand i Sibbo. Orange stängsel framför.

”Lemminkäinens tempel” i Gumbostrand såldes för 260 000 euro

Två tomter som tidigare tillhörde Ior Bock har sålts på auktion för 260 000 euro. Tomterna Vårbacka II och Vårbacka III har en yta på 19 580 kvadratmeter.

12 anbudsgivare deltog i auktionen och sammanlagt 55 bud gavs innan auktionen avslutades på tisdagen klockan 20.56.

Tomtägarna, ett yogaföretag i Helsingfors, valde att realisera tomterna i Gumbostrand i Sibbo på grund av dålig ekonomi.

På den ena tomten vid Vainuddsvägen finns det enligt Bock omtalade Lemminkäinens tempel.

En grävmaskin står på en väg vid ett husbygge på ett områdde där det finnas många tomter för företagare i Ingå.

Företag får skjuta upp bygglovsansökan på Ingåport

Det oroliga världsläget gör att företagare ibland påverkas så mycket att planerade investeringar inte alltid går att genomföra. Ingåföretaget Collar får skjuta upp bygglovsansökan för en byggnad på Ingåport.

Närbild på datorer i datacenter

Västnyland blev inte Finlands datacentralsnav men hoppet är det sista som lämnar regionen

Innan pandemin hoppades Västnyland på många datacentraler.

Astianpesukonetta täytetään keittiössä.

Privat aktör kan ännu inte bygga hus för äldre i Ekenäs – oenig stadsstyrelse gav stiftelsen Domus Bene mera tid

Stiftelsen Domus Bene behöver mera tid för att kunna bygga de planerade hyresbostäderna i Ekenäs för äldre och personer med specialbehov. Ett alternativ skulle vara att staden bygger dem i egen regi.

Åker i Virkby

Gigantisk datacentral planeras i Virkby

I höstas köpte Lojo stad ett stort markområde i Virkby.

Yle Areena logo.

Tryckistomten i Karis blir bostadstomt – flervåningshus inritade

Rivningsarbetet på tomten pågår - det gamla huset ska bort.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida