Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Personer sitter en sommarkväll på en stor idrottsplan och ser på en filmförevisning utomhus. Himlen börjar redan bli gråsvart i det tilltagande mörkret.

Vandalismen ökar i Finland – filmförevisning utomhus i Letala måste avbrytas

Vandalism på allmänna platser i Åbo för 330 000 euro i år.

Vasa bäst i landet på grönområden

Vasa stad är bäst i landet på att sköta om sina grönområden, det visar en riksomfattande invånarnöjdhetsenkät.

"Bakom första platsen ligger ett långsiktigt arbete, där vi har använt också alla små resurser som vi har haft.", säger skogschef Timo Jousmäki på Vasa stad i ett pressmeddelande.

Samtidigt är Vasa stad bäst på att sköta sina grönområden kostnadseffektivt. Antalet euro som används per kvadratmeter grönområde är minst i Finland.

I termen grönområden ingår inte bara parker utan också tätortsskogar, lekparer, hundparker, båthamnar och en del närmotionsområden.

Enkäten görs årligen.

Ofoget i Korsholm har minskat

Under sommaren har Korsholms kommun intensifierat övervakningen vid allmänna områden, som till exempel lekplatser och skolgårdar med fler kameror och väktare.

Och övervakningen har gett resultat. Kommunens tekniska direktör Ben Antell berättar att ofoget på kommunens egendom har minskat betydligt jämfört med tidigare somrar.

Vad som ska hända med Olav lekpark i Smedsby som förstödres i en brand i mitten av maj är ännu inte klart. Kommunen har inga medel att ersätta de förstörda lekredskapen och hur det går med kommunens skadeståndskrav är ännu inte klart.

Lekpark byggs i Pumpviken med fjolårets medborgarbudget

Pumpviken i Karis ska få en lekpark redan i höst.

Det bidrag som fick flest röster i medborgarbudgeten i fjol (2022) var att utveckla parkmiljön kring Pumpviken.

Tekniska nämnden i Raseborg har nu förberett byggandet av parken.

Tanken är att den nya parken ska betjäna lite äldre barn och aktivera hela familjen medan Jumboparken i centrum skulle betjäna de lite yngre barnen.

Parken har en total budget på 50 000 euro.

Raseborgs stad har tidigare gjort den lilla ön mitt i Pumpviken mer användarvänlig genom att placera ut bord och bänkar och satsat på belysning. Det kan ses som ytterligare ett led i en trevligare rekreationsmiljö.

De lekredskap som brann i Olav lekpark i Smedsby i Korsholm i mitten av maj är nu helt bortstädade.

Lekredskapen som förstördes vid brand i Smedsby ersätts inte av kommunen

Kommunen har inga pengar för att ersätta de lekredskap som förstördes vid en brand i Olav lekpark i Smedsby i Korsholm i mitten av maj.

Kommunens tekniska direktör Ben Antell säger att polisens förundersökning ännu inte är klar.

– Vi vet inte hur det går med ersättningarna som de skyldiga ska betala och kommunen har inte råd att ersätta lekredskapen.

På frågan hur tidtabellen kan se ut svarar Antell att kommunen inte kan beställa nya redskap innan de har pengar och sen tillkommer leveranstiden för lekredskapen.

De gamla lekredskapen som brann är nu bortstädade och kvar i lekparken finns några klätterställningar.

Pedersöre vill ha åsikter om lekparker

Det finns cirka 50 kommunala lekparker i Pedersöre och kommunen kartlägger som bäst vilka som ska utvecklas eller avvecklas.

Pedersöre ska också på sikt skapa en större aktivitetspark utomhus där alla åldrar ska kunna mötas, och invånarna får gärna ge förslag på var den ska finnas.

Parken är ett led i Pedersöres arbete som Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell.

Enkäten finns på Pedersöres hemsida.

brand vid lekpark.

Efter lekparksbranden i Korsholm: Osäkert om minneskortet i viltkameran är skadat

Skador på upp till 150 000 euro i lekparken efter branden.

Brand vid park.

Brand i lekpark i Korsholm på tisdagen – skadorna kan kosta 150 000 euro

Mycket troligt att det handlar om skadegörelse.

Larsmo ändrar sig i fråga om lekparker

Larsmo hade tänkt riva ett par lekparker men nu ändrar sig tekniska nämnden.

I december i fjol beslöt fullmäktige att riva lekparkerna vid Annäsvägen och Furuholmen. Orsaken var att lekställningarna var i så dåligt skick att de ansågs utgöra en säkerhetsrisk.

Det kom ganska kraftiga invånarreaktioner på rivningsbeslutet, berättar tekniska nämndens ordförande Alf Grankulla (KD).

Ett invånarinitiativ lämnades in och nu ändrar tekniska nämnden sig. Parkerna stängs inte utan i stället förnyar Larsmo utrustningen. Däremot stängs Rivägens lekpark som planerat, och ersätts av en ny park på samma ställe.

Blå, röda, gula och violetta formar för sandkakor på en sandlådskant. Motivet är täckt av rimfrost.

Nämnd vill inte minska antalet lekparker i Hangö

Sänder fel signaler till barnfamiljer.

Fyra barn klättrar i en hög klätterställning med vajrar. Ställningen står i en grön park med sand under.

Lyckospark för lekpark – Kimitoöborna vill satsa på barn i Dragsfjärd

Kommuninvånarna valde favoriter i deltagande budgetering.

Suddig bild på barn och vuxna som dansar genom en lekpark.

Helsingfors flyttade Anne från lekpark till daghem för att lösa personalbristen: ”Vi får inte själva bestämma var vi ska jobba, det raserar förtroendet”

Anställd vid lekpark i Helsingfors kritiserar ledarskapskulturen efter tvångsförflyttningar. Man lovar dialog, men besluten tas på toppen utan att vi får delta, säger hon.

Ingå köper tomt i Degerby centrum

Ingå kommun köper tomten invid Sparbankshuset i Degerby centrum.

Tomten som ägs av Sparbanken är drygt 1 000 kvadratmeter stor. Köpesumman är 11 440 euro.

För tillfället finns där en lekpark, som upprätthålls av en privat aktör. Där finns ingen byggnad.

I detaljplanen är tomten definierad som öppet område eller torgområde.

Västerskogin päiväkoti och dess gård i Sibbo.

Helsingfors flyttar personal från lekparkerna till daghemmen även på våren – personalläget är fortfarande kritiskt

Helsingfors flyttar personal från sina lekparker till sina daghem på våren. Som en följd håller 39 lekparker stängt. Det är 25 lekparker som fortfarande håller öppet under våren.

Helsingfors flyttar personalen till sina dagis för att försäkra att man kan hålla daghemmen öppna. Staden flyttade även personal från lekparkerna till daghemmen under den gångna hösten.

Du kan kolla vilka lekparker som är stängda på stadens webbsida.

Barn leker i sandlådan.

Sjundeå ser över lekparkerna – stor park i centrum behövs

Också Lappers och Brännmalmens område behöver egen lekpark.

Två barn och en kvinna.

Superpopulärt med cityläger i Åbo: "Det bästa är att shoppa och bo på hotell"

Lägret ordnas för barn i åldern 7–12 som bor i skärgården .

Ett muminhus med rutchbana i en lekpark.

Muminlekparken i Ingå får bli 110 000 euro dyrare än planerat

Ingåbarnen har deltagit i planeringen av parken.

Minea Starck står vid en rutschbana

Bästa hemknuten i Svenskfinland: Antby i Lovisa

Här trivs invånarna tillsammans med igelkottar och ekorrar.

familj har kuddkrig i soffan

Spelar barnets boendemiljö någon roll? "Stämningen i hemmet är viktigare än fina designmöbler"

Att röra sig fritt i närmiljön påverkar barnets utveckling.

En lekpark tom på barn en höstlik, mulen och snöfri vinterdag i januari.

Ekenäs kan få motionspark i Skepparträdgården

Lekpark i Ekenäs byggs om till motionspark.

En brandbil i Mannerheimparken vid Mikaelskyrkan i Åbo.

Förråd brann vid lekplats i Pargas

Branden misstänks vara anlagd.

Lekpark i Svartå.

Raseborg vill att alla barn ska kunna leka i stadens parker

Ska kartlägga hur tillgängligheten kunde förbättras.

Hundar på en strand.

Polisen ber alla att hålla koll på sina hundar: “En lös hund kan få förargliga följder”

Under våren och sommaren ska hundarna vara i koppel utomhus.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida