Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Korsnäs renoverar Harrström daghem

Harrström daghem i Korsnäs stängs för renovering i sommar. För att barnen ska få rum på de andra daghemmen i kommunen kommer alla vårdnadshavare i hela kommunen erbjudas avgiftsfri småbarnspedagogik i juni om de kan ha barnen hemma.

Daghemsföreståndare Emma Häggblom på Korsnäs kommun uppger att de har tillräckligt med platser att erbjuda inom småbarnspedagogiken.

Vad gäller lokalerna finns det ett visst renoveringsbehov. Harrström daghem ska alltså renoveras och därtill finns det utrymmesbrist på daghemmet i Molpe.

Enligt Emma Häggblom har kommunens småbarnspedagogik ett bra utgångsläge vad gäller resurser, men visst behöver Korsnäs likt många andra kommuner i Österbotten fler anställda till småbarnspedagogiken.

- Vi söker speciallärare inom småbarnspedagogik, lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik, säger Häggblom.

Den del av Harrström daghem som renoveras i sommar är köket som ska få ny inredning samt golvmatta. Daghemmet håller stängt juni och juli.

Lärarfacken efterlyser dimensionering för speciallärare och mindre gruppstorlekar

Lärarfacket OAJ och Finlands svenska lärarförbund FSL efterlyser större satsningar på stödet för lärande och skolgång under den kommande regeringsperioden.

Organisationerna föreslår en dimensionering för speciallärare, där det skulle finnas en speciallärare per hundra elever. Gruppstorlekarna skulle begränsas till max 18 elever i klasserna 1-2 och max 20 elever efter det.

Enligt OAJ skulle personaldimensioneringen kosta uppskattningsvis 150 miljoner euro per år och mindre gruppstorlekar runt 55 miljoner euro.

Lärarorganisationerna föreslår också en reform av det så kallade trestegsstödet. I OAJ:s modell skulle det centrala inte längre vara på vilken stödnivå eleven är på, utan i stället vill OAJ att man direkt fattar bindande beslut om vilken form av stöd eleven ska få.

Två kvinnor står på en balkong inne i ett hus. De ser rakt in i kameran och ser helt glada ut men samtidigt allvarliga.

Speciallärarna Susanna och Birgitta räcker inte till då yrkesstuderande behöver mer hjälp – information om närvaro, stöd och betyg i grundskolan når inte alltid andra stadiets personal

Behovet av stödundervisning har ökat kraftigt bland yrkesstuderande, säger Prakticums speciallärare. Information försvinner ofta mellan grundskolan och andra stadiet. Grundskolans stöd har problem i Helsingfors, visar Svenska Yles granskning.

I bakgrunden bild på en skolgård med elever. I framgrunden porträtt på två personer i gråskala, som ser allvarliga ut.

Kommentar: ”Jag vet vilka anonyma lärare du har pratat med”, säger Helsingfors bildningstjänster och missar än en gång poängen

Elever med allt svagare resultat blir godkända då få längre går om klasser. Konsekvenserna är att elever i sjuan inte kan läsa. Men Helsingfors svenska bildningstjänster vill inte höra lärarnas kritik, skriver Svenska Yles reportrar.

Graf på antalet elever som går om klasser i Helsingfors. Antalet var 2002 högre i de svenska skolorna, men 2019 var antalet lägre.

Lärare känner sig pressade att godkänna elever – Helsingfors försvarar kritiserad modell: ”Livet handlar inte bara om att kunna läsa”

Lärare i Helsingfors känner sig pressade att godkänna elever och anser att svaga elever slussas vidare med tvång. Det visar Svenska Yles enkät. Helsingfors stads ledning tillbakavisar kritiken.

Pamla Leka tillsammans med barn i Granhultskolan.

Li Andersson vill att resten av landet ska bli som Grankulla och satsa på stödundervisning

Undervisningsminister Li Andersson (VF) vill att nästa regering reserverar 200 miljoner för att förbättra det stöd eleverna får i skolan.

Två elever sitter vid en bord och gör läxor.

Resursbrist försvårar specialundervisningen i skolorna – fem av sex lärare säger att inkludering är omöjlig

Inkludering går inte att ordna med de resurser skolan har i dag. Det framgår av en enkätundersökning som OAJ har låtit göra bland lärare och rektorer i grundskolan.

Studentskrivningar i ett gymnasium i Helsingfors i mars 2021. De studerande bär munskydd.

Välkommet med stödpengar till gymnasierna - men utmanande att hitta speciallärare

Såväl grundutbildningen som gymnasierna får pengar.

Två män och en kvinna står på regnig och tom skolgård och ler mot kameran. I bakgrunden ser vi byggader i ljust trä.

Åborektor lyrisk över coronastödet: "Jag kände en stor lättnad och tacksamhet"

Sirkkala skola anställer speciallärare med coronastödpengar.

Glasögonprydd herreman framför tegelfasad.

Dekanus Fritjof Sahlström: "Bilden av hur en lärare ska vara riskerar bli skev"

Kring 15 procent av fakultetens studerande är män.

Dennis Grönroos studerar specialpedagogik på Åbo Akademi i Vasa.

34-åriga Dennis enda mannen som inledde studier till speciallärare i höst

Behovet av specialpedagogik kommer att öka, säger han.

Läraren Evald Hemströms händer när han kastar tärning i klassrumet.

Lärarfacket: "Respekten för vårt yrke måste synas i lönen"

Höstens avtalsrunda väntas bli knepig.

En pulpetrad med häften i ett klassrum.

Allt fler barn har neuropsykiatrisk diagnos - kommunerna satsar mer på dem jämfört med tidigare

Över hälften av kommunerna satsar mer på barn med diagnos.

Koululainen tekee kotitehtäviä.

Centrumskolan i Hangö kan upphöra hösten 2019 – ingen dramatik i beslutet

Föräldrar och personal är positivt inställda till förslaget.

En bild på ett hus. Framför huset står tre cyklar i en cykelställning och brevid huset växer rönnbär.

Ett detektivjobb att upptäcka mobbning

Sjundeålärare säger att barnen kan känna skam och rädsla.

Speciallärare Camilla Svens-Liavåg

Finland ligger efter i arbetet med specialbegåvade barn

Finns ingen plan för hur man ska arbeta.

Första utbildningstillfället på Finska Terapihundskolan. Renja Hakala och Cindy, Helena Partanen och Greta, Helena Isuls och Happy, Lena Ånäs och Julius och Johanna Rosendahl.

Terapihunden sprider glädje och lugn

Ny utbildning har börjat i Österbotten.

Dagsmark skola får vara kvar ett år till.

Skolindragningar vanliga i Kristinestad - "Nu är nog botten nådd"

I dag finns endast tre svenskspråkiga lågstadieskolor kvar.

S:t Olofsskolans skolhus  med bilar utanför

Skolornas roll viktig i kampen mot marginalisering

Många elever i Åbo får stöd under sin skolgång.

Svenskaundervisning, Bjärnå skola

Allt fler elever behöver stödundervisning

Ungefär 25 procent av eleverna behöver någon form av stöd.

Emma Björklund som studerar för att bli speciallärare.

Specialläraren ska ha ett bra tålamod

Emma Björklund ska bli speciallärare.

En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

Att stöda elever med specialbehov

Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

Temadag i Kyrkslätt gymnasium.

Kaskö behöver svenskspråkig skolpsykolog

Kommuner hoppas få hjälp genom K5-samarbetet

”Omöjligt utan humor”

Att vara flexibel och ta tonåringarna med humor är några av ingredienserna för att lyckas hjälpa elever som är i behov av specialundervisning.

Åbo fick 2 miljoner euro för utbildning

Åbo stad har fått dryga två miljoner euro av staten för att främja jämlikheten i skolorna

Ortnamnsskylt på Kyrkslätt station i vintertid.

Kyrkslätt permitterar alla

Kyrkslätt kommun permitterar alla sina fastanställda under två veckor 2014. Också lärarna kommer att permitteras men bara i sju dagar.

Academill i Vasa.

PF kan få konkurrent

Tvåspråkig klasslärarutbildning börjar kanske 2016.

Hon får andnöd i Academill

Maria Mannfolk blev sjuk av inomhusluften på Academill i Vasa. Efter ett år av renoveringar är det fortfarande oklart om hon kan fortsätta studera till speciallärare.

Vanligt att ha läs- och skrivsvårigheter utan att veta om det

Många vuxna går omkring med någon form av läs- och skrivsvårigheter utan att förstå vad det handlar om. Det här säger speciallärare Thorolf Ekholm, som besökte Morgonöppet i anknytning till Dyslexiveckan.

Barn i ett klassrum

Speciallärare samlas till konferens i Åbo

I Åbo pågår en nordisk specialpedagogisk konferens på fredag och lördag. Finländsk specialundervisning hyllas av svensk docent.

Stor brist på sjukskötare

Sjukskötare och primärskötare är en bristvara i Österbotten och Mellersta Österbotten. Enligt Österbottens arbets- och näringsbyrå andra yrkesbarometer för det här året är efterfrågan inom många yrkesgrupper större än utbudet.

Eleverna hittar fler fel i de tryckta läromedlen.

Unga förstår inte vad de läser

Allt fler barn och unga har svårt att första både skriven och talad text. Ändå ökar kraven på att förstå vad man läser hela tiden. Mycket av informationen i dagens samhälle måste man kunna ta till sig via texter.

Tomma pulpeter i ett klassrum

Speciallärare till Merituulen koulu

Den finska skolan Merituulen koulu i Ingå behöver en ny tjänst för en speciallärare.

Kommuner vill ersätta skolgångsbiträden med speciallärare

Flera österbottniska kommuner försöker komma bort från systemet med skolgångsbiträden. I stället vill man satsa på andra stödformer i skolan.

Speciallärarna är guld värda

Ursula Öhrman och Lena Hannus-Suksi jobbar som speciallärare i Åbo och vet hur vardagen ser ut för eleverna.