Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Besvär över tillstånd att skjuta havsörnar på Åland

Två naturskyddsföreningar har besvärat sig över beslutet att tillåta skyddsjakt på havsörn på Åland.

I maj gav Ålands landskapsregering ett specialtillstånd att skjuta fem havsörnar på Lågskär. Syftet med jakten var att skydda ejderkolonin på Lågskär.

Nu har Finlands naturskyddsförbund och BirdLife besvärat sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Havsörnen är skyddad enligt fågeldirektivet och fridlyst också på Åland, säger föreningarna. Enligt föreningarna har ejderpopulationen ökat med 60 procent på Lågskär sedan 2017. Därför tycker de att jakten är onödig, ineffektiv och skadlig.

Jakten på havsörnar avslutades i förtid, eftersom det fanns misstankar om fågelinfluensa på området. Totalt sköts tre havsörnar under jakten.

Havsörn fångar en fisk ur vattnet.

ÅRTV: Fem havsörnar får skjutas i Lågskärs naturskyddsområde

På fredag inleds skyddsjakt på havsörn på Åland, i Lågskärs naturskyddsområde. Den åländska landskapsregeringen har fattat beslut om att fem havsörnar får skjutas, rapporterar Ålands Radio och TV (ÅRTV).

Lågskär är ett Natura 2000-skyddsområde. Orsaken till skyddsjakten är att man vill skydda ejdrarna på Lågskär.

ÅRTV skriver att landets viktigaste ejderkoloni finns på ön, och att man har försökt skydda den i flera år. Projektet har burit frukt, men på en punkt är det fortfarande stora problem. När ungarna kommer ut på vattnet har havsörnarna jagat dem.

Hittills har det inte fungerat med olika försök att hålla bort havsörnarna medan ungarna är små, därför blir det aktuellt med skyddsjakt.

Källa: ÅRTV

en död havsörn.

Polisen misstänker inte brott i fallet med de döda havsörnarna i Rimito

I april hittades två havsörnar döda i Rimito i Nådendal. Det misstänktes då att örnarna hade blivit skjutna.

Polisen ber om allmänhetens tips gällande döda havsörnar i Nådendal

Polisen fortsätter utreda fallet med de två havsörnarna som hittades döda i Nådendal på veckoslutet.

Polisen har skickat fåglarna till Livsmedelsverket för undersökning.

Därefter fastställs om de har skjutits eller om fåglarna dog av annan anledning.

Polisen vill också ha allmänhetens tips.

De som har information om de döda fåglarna kan kontakta Polisen i Sydvästra Finland via mejl eller per textmeddelande.

Polisens kontaktuppgifter:

vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi

050 411 7655.

Tre barn i dagisåldern.

Barnpanelen: "Vattenpölar är bäst när de har vatten i sig"

Barnpanelen i daghemmet Åggelby pratar om veckans händelser.

en havsörn som flyger över vattnet

Havsörn skottskadades i Pöytyä – utreds av polisen

Den undernärda havsörnen hittades med ett hagel i vingen.

En havsörnsunge i ett bo i Vasa skärgård.

Följ med havsörnens häckning - kameran finns någonstans i Vasa skärgård

Fem veckor gammal unge ska snart lära sig flyga.

Merikotka liitää ilmassa.

Fågelinfluensan nådde Finland - havsörnarna lever farligt

Fågelinfluensa har konstaterats hos två havsörnar i år.

Örn som flyger med ett vindkraftverk i förgrunden.

Örnarna måste beaktas när man bygger ut vindkraften konstaterar ny doktorsavhandling

Vindkraftverkens närheten till örnarnas bo gör skillnad.

Havsörnsunge.

Dåligt häckningsår för rovfåglar - bara havsörnen lyckades

Havsörnen utvidgar sitt revir i Finland.

En kråka och en havsörn sitter vid stranden, i solnedgångsljus.

Havsörnen tar livet av ejdrarna i Skärgårdshavet visar ny omfattande rapport

Också minken är problematisk för fågelstammen.

Havsörnsunge.

Fler havsörnsungar i Västnyland i år

Havsörnens häckning lyckades bra.

Tapio Korkolainen och Seppo Vuoksenturja utanför fågelhuset.

Skyddshem för vilda fåglar på Svinö

Seppo och Tapio driver ett skyddshem för vilda fåglar.

Ejder.

Nollår i Västnyland - inte en enda ejderunge överlever

En mystisk faktor X härjar i ejderpopulationen.

man med träkonstruktion invid hamn

Hangöborna bygger hem åt häckande ejdrar

Ejderskydd byggs på talko i Hangö.

Elledningar

Fågelskydd installeras på elledningar i Österbotten

Ska sänka antalet elavbrott orsakade av fåglar.

Havsörn på isen, fotograferad från Replotbron.

Inga nya fall av fågelinfluensa i Egentliga Finland

Flyttfåglarna ökar på smittorisken.

En havsörn som flyger.

Evira bekräftar: Havsörn på Vårdö hade fågelinfluensa

Det är Finlands trettonde fall av fågelinfluensa.

En havsörn som flyger.

Fågelinfluensafall på Kimitoön och i Raumo

Två örnar har hittats, meddelar Evira.

En havsörn flyger över himlen.

Havsörnen i Ingå hade inte fågelinfluensa

Fågeln undersöktes av livsmedelssäkerhetsverket.

Havsörnsunge.

Havsörnen räddades en andra gång - men inte för evigt

Havsörnsstammen i Skärgårdshavet livskraftigast i Finland.

En havsörn som flyger.

En ny havsörn har dött av fågelinfluensa

Fågelinfluensan har spridit sig till inlandet.

örn, havsörn

Utfodringen med kadaver ska upphöra längs kusten

Evira rekommenderar stopp för att begränsa fågelinfluensan.

En havsörn flyger över himlen.

Havsörnar kan drabbas hårt av fågelinfluensan

Myndigheterna utreder vilka åtgärder som ska vidtas.

Karta som visar Raumo och Murtamo

Fågelinfluensa i Raumo

Influensavirus av H5-typen har påträffats i Raumo.

En havsörn som flyger.

Åländsk havsörn död i fågelinfluensa

Evira hittade fågelinfluensa i havsörn från Finström.

Havsörnsunge i bo.

Havsörnspar häckar i Åbo

Boet finns på en skyddad plats nära bostadsområde.

Flygande skarvar

Skarvarnas guldålder är förbi i Västnyland

Forskare Mikael Kilpi säger att stammen inte ökar.

Man och kvinna står i båthamn

Fågelbeståndet minskar i den yttre skärgården

Rovfåglarna tar över i allt större utsträckning.

Havsörn.

Havsörnarna är nu så många att de hotar ejdern

Ett nytt fenomen är attgrupper av örnar äter upp ejderugnar.

Yle Areena logo.

Örnar hjälper polisen att fånga in drönare

Fåglarna håller ordning i luften.

Död havsörn som krockat med lastbil.

Var tredje havsörn dör av blyförgiftning

Experter menar att sjöfågeljakten sprider blyet.

Skrikörn

Sällsynt skrikörn i Sibbo

En viltkamera har fångat en sällsynt fågelgäst i Sibbo.

En järv

Jakt på järv kan bli tillåten

Den hittills helt fridlysta järven kan bli föremål för jakt, enligt ett förslag från jord- och skogsbruksministeriet. Järven står för största delen av skadorna på renbeståndet.

flygande havsörn

Över 80 havsörnsungar i Kvarken i år

Världsnaturfonden WWF:s havsörnsgrupp i Finland fyller 40 år. Och den regionala arbetsgruppen i Kvarken kan också fira eftersom antalet havsörnsungar är rekordmånga i år.

Antalet ringmärkta havsörnsungar 2000-2013

Havsörnsstammen har hållits stabil i Västnyland

År 2013 ser ut att bli ett rekordår gällande antalet havsörnsungar i Finland. I Västnyland har antalet havsörnar mer eller mindre hållits oförändrat under de senaste åren.

Kungsörn

Färre kungsörnar än på åratal

Kungsörnens häckning i Mellersta Österbotten är sämre än på många år.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida