Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nikotinpåsar i händerna på en användare.

Just nu är det tillåtet att föra in starka nikotinpåsar i landet, men knappast länge till

Under påsken uppstod ett tomrum i övervakningen av starka nikotinpåsar. Men en ny skärpning av tobakslagen väntas skärpa både försäljning och import.

Epilepsimedicin säljs för bara tre månader i taget

Social- och hälsovårdsministeriet begränsar försäljningen av epilepsimedicinen Rivatril på grund av läkemedelsbrist. Patienter kan köpa medicin för endast tre månaders behov i apoteken fram till sista april.

Det är problem med distributionen av och tillgången till läkemedel som innehåller klonazepam, som används vid behandling av epilepsi och neuropsykiatriska sjukdomar såsom panik- och ångeststörningar, tics och Tourettes syndrom.

Enligt ministeriet är det brist på klonazepam inom hela EU på grund av flera månader av distributionsstörningar.

Apoteken kan av särskilt vägande skäl sälja ut mer läkemedel på en gång, till exempel om patientens vård annars äventyras.

Källa: STT

Olika läkemedelspillser sorterade i en plastform med utmärkta dagar.

Fel i automatiserad läkemedelsdistribution på apotek – en äldre patient dog

I Satakunta skedde ett fel i apotekets läkemedelsdistribution, vilket ledde till att en patient dog. Den avlidna var en äldre person som omfattades av hemvården.

Överläkare vill ge substitutionsbehandling även till minderåriga

Ett sätt att minska på de drogrelaterade dödsfallen i Finland är att utvidga substitutionsbehandlingar till att gälla även minderåriga personer, säger överläkare Margareeta Häkkinen vid A-klinikstiftelsen och Institutet för hälsa och välfärd.

Även de yngsta drogmissbrukarna gagnas enligt Häkkinen av substitutionsbehandling, det finns inga medicinska hinder för det.

Problemet är att minderåriga i praktiken inte erbjuds sådan vård. Vården i dess nuvarande form är oftast att man låser in ungdomarna och väntar på att de ska fylla 18, säger Häkkinen.

Det finns ingen statistik över antalet opioidberoende minderåriga, men bland dem finns personer som använt opioider intravenöst i flera år och som är kandidater för substitutionsbehandling, säger överläkaren.

Substitutionsvård är vård med läkemedel för personer som inte kunnat sluta med sitt drogmissbruk på egen hand.

Källa: STT.

Pillereitä kaatuneena pöydälle, taustalla lääkepurkkeja.

Stor efterfrågan på möjligheten att dela upp läkemedelskostnader

Början av året är en svår tid för många långtidssjukas plånbok. Vid årsskiftet nollställs nämligen självrisken för receptbelagda läkemedel.

År 2023 ligger självrisken på 592,16 euro. Det beloppet ska varje finländare klara av att betala själv för sina receptbelagda läkemedel. När man hämtat ut läkemedel för den summan betalar FPA det överstigande beloppet resten av året.

Tre av fyra finländare som når taket på självrisken är intresserade av att dela upp summan i flera mindre delbetalningar. Det framkommer i en nypublicerad undersökning som Finlands social och hälsa SOSTE, Reumaförbundet i Finland, Finlands Hjärtförbund och Diabetesförbundet i Finland genomförde i början av detta år.

”Att ge möjligheten att fördela betalningsbördan som självrisken förorsakar skulle vara en viktig reform. Det skulle underlätta början av året för många patienter”, säger Maria Mattila vid Reumaförbundet i Finland i ett pressmeddelande.

Källa: STT

Laboratoriearbete.

Snart ska du kunna få vård för din blindtarmsinflammation hemma – sparar resurser då inga operationer behövs

I framtiden kan det bli möjligt att behandla blindtarmsinflammation, eller appendicit, hemma. Vid Åbo universitetscentalsjukhus utreder man möjligheten att vårda patienter hemifrån med hjälp av oral antibiotika.

Orion: Industrifackets strejk kan leda till läkemedelsbrist

Industrifackets strejk kan märkas av i apoteken i Finland i form av en brist på eller försämrad tillgång till flera läkemedel, säger man från läkemedelsföretaget Orion till nyhetsbyrån STT.

Till exempel förkylnings- eller hostmediciner kan bli svårare att få tag på.

Den tre dagar långa strejken som inleddes i dag omfattar Orions läkemedelsfabriker i Esbo, Salo, Åbo och Kuopio.

Därtill påverkas dotterbolaget Fermions fabriker i Hangö och Uleåborg. Fermion tillverkar de aktiva ingredienserna i läkemedel.

Produktionen i fabrikerna står stilla under strejken, som totalt omfattar cirka 750 anställda.

Oral coronamedicin har använts lite i Finland

Coronamedicinen Paxlovid, ett läkemedel som tas via munnen, har använts sparsamt i Finland.

Läkemedlet ordineras till personer med förhöjd risk för allvarlig coronasmitta, och ska förebygga allvarligare sjukdomsformer.

Sammanlagt har Finland köpt in 15 000 doser Paxlovid, men bara en femtedel av dem har använts.

Biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föreslår att man breddar gruppen av personer som har rätt till läkemedlet.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut kan läkemedlet ges till 18 år fyllda finländare som på grund av ålder eller sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Ruotsalainen säger att också vaccinerade som hör till de här riskgrupperna skulle ha nytta av läkemedlet.

Social- och hälsovårdsministeriet planerar ändå inte att ändra sin rekommendation i nu läget.

Källa: STT

En person skannar sitt FPA-kort vid ett apotek.

Medicinerna blev billigare medan övriga prislappar stiger – lättnad för kunder men små apotek kan lida

Vid årsskiftet sänkte staten läkemedelstaxan för att få pengar att lösa bristen på vårdpersonal. Apotekens inkomster minskar i och med förändringen och det kan leda till nedskärningar i verksamheten.

TS: Problem med it-system vid stadssjukhuset i Åbo

Det har varit en del problem med it-systemen i det nya välfärdsområdet, Mikko Pietilä, konstaterar chef för sjukhustjänsterna, för Turun Sanomat.

Vårdavdelningen vid Åbo stadssjukhus blev en del av välfärdsområdet vid årsskiftet. I samband med det uppdaterades också patientdatasystemet.

Systemuppdateringen har nu orsakat oklarheter gällande exempelvis patienters medicinering.

Problemen utreds som bäst med högsta prioritet, säger Pietilä.

Ungefär 140 patienter vårdas vid stadssjukhuset. Just nu använder man ett reservsystem för att dela ut medicin åt patienterna.

Receptbelagda mediciner blir billigare i dag

Staten skär ner på apotekens vinstmarginaler för receptbelagda läkemedel genom att betala 40 miljoner euro mindre stöd till dem. Det görs för att finansiera den åtstramade dimensioneringen av vårdpersonalen.

Det innebär att medicinerna blir billiga, priset sjunker med i snitt 5,7 procent, uppger Apotekarförbundet. Det gynnar såväl Folkpensionsanstalten som den som köper läkemedel.

Alla läkemedelspriser sjunker (med mellan 0,2 till 9,0 procent), men mest sänks priset på dyrare mediciner. I fråga om läkemedel som inte ersätts av FPA får köparen hela fördelen och i fråga om läkemedel som ersätts helt eller delvis gagnas FPA.

Medicinföretagen i Kina jobbar på högvarv

Läkemedelsföretagen i Kina ökar nu produktionen av läkemedel, särskilt smärtstillande och febernedsättande medel, för att kunna möta den ökade efterfrågan från människor som drabbats av covid-19.

Apotekshyllorna töms och sjukhusen fylls när invånarna bunkrar upp med ibuprofen, förkylningsmediciner och covidtest efter att skyddsåtgärderna har slopats – och smittan tagit fart i Kina.

Medicinföretagen har kraftigt intensifierat sina inköp av råvaror och förpackningsmaterial för att kunna öka utbudet. Tillverkningen av paracetamol-tabletter har fördubblats, och personalen arbetar på övertid.

Också efterfrågan på traditionell kinesisk medicin har ökat, och tillverkarna jobbar dygnet runt för att kunna säkra sina leveranser.

Källa: Reuters

Problem med elektroniska recept i en del apotek

Cyberattacken mot Folkpensionsanstalten har under fredagen orsakat problem med köp av läkemedel som ordinerats med elektroniska recept i en del apotek.

Störningar har förekommit vid nationella receptcentret och det har påverkat apotek, enligt Yles uppgifter.

– Det har förekommit situationer i enskilda apotek att läkemedel inte har kunnat tas ut. Största delen av e-recepten har dock fungerat normalt liksom också Kanta-Receptcentret, säger FPA:s IT-chef Jukka Melanen.

Vid de apotek där störningar förekommit har kunderna kunnat ta ut sina receptbelagda mediciner senare under dagen.

Arbetstagare på Orion i Esbo packar inhalatorer i en låda.

Allt värre läkemedelsbrist – patienter blir utan viktiga mediciner

Orsakerna är många och ingen snabb lösning är i sikte.

En apotekare fyller hyllorna med smärtstillande mediciner.

Borgås femte apotek ett steg närmare att bli verklighet – förvaltningsdomstolen förkastade besvär mot apotekslovet

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besväret mot Borgås femte apotekslov.

En person håller i antidepressiva läkemedel i sin hand. Totalt sex piller.

Finländska forskare: Antidepressiva mediciner fungerar, men inte på det sätt som vi trott

Länge har man trott att antidepressiva läkemedel motverkar depression genom att höja hjärnans serotoninnivåer. Nu ökar finländska forskningsrön förståelsen för hur depressionsmediciner egentligen fungerar.

Bild av en apparatur som tillverkar läkemedel.

Regeringen ger 20 miljoner euro för att utveckla läkemedel i Åbo

I regeringens statsbudget för 2023 ingår en satsning på ett nytt nationellt läkemedelsutvecklingscenter som ska etableras i Åbo. Också arbetet med att hålla Skärgårdshavet rent ska stödas.

Piller i en dosett.

Obehörig personal på servicehem – barnbarn fick ge sin morfar medicin

Personalbristen inom hälsovården orsakar problem.

Coronapatients skötrum.

Covidpatienter i Österbotten får nytt läkemedel

Läkemedlet Paxlovid ges till ovaccinerade och riskgrupper.

En mörkhårig kvinna i glasögon, röda örhängen och spräcklig blus.

SHM: De första coronamedicinerna till Finland kanske redan i juli

Läkemedlen kommer att ges till ett par tusen personer.

För tidigt född i kuvös

Vacciner ska göra RS-viruset mindre farligt – antikroppsbehandling har också gett lovande resultat

RSV är ett större problem särskilt för spädbarn och äldre.

Mercks Molnupiravir-piller. De är röda.

EU godkänner piller mot covid-19 för de som riskerar allvarlig sjukdom

Blir det tredje läkemedlet godkänt för nödfall.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida