Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

vassa i vind

Djurgård i skärgården ska förvara gödsel högre upp på land

Gård finns i närheten av ett känsligt vattendrag.

Vy över översvämmad åker

Nu ska jobbet med att förbättra Raseborgs å börja

Översvämningarna ska minska och vattenkvaliteten förbättras.

Havet vid Lovisa en hösdag

Vassbusiness, slam på åkrar och mörtfiske - så ska Pargas bli mera näringsneutral

A och o för en hållbar framtid, säger miljöchefen.

Alger i Nagu

Algrik sommar att vänta

Mycket blågröna alger att vänta i hela västra Finska viken.

Åbo satsar stort på Östersjöskydd

Åbo och Helsingfors förbinder sig tillsammans till att skydda Östersjön. Åbo satsar bland annat på att återvinna näringsämnen i avloppsvattenslammet

Skolmat.

Expert: skolmaten är visst hälsosam!

Docent Eva Roos lugnar ner de föräldrar som oroar sig över tillsatsämnen i skol- och dagislunchen. Problemet är inte maten i sig, utan hur vi skall få barnen att äta den, säger Roos.

Skugghus på pälsfarm

Farmområde smutsar ner vik i Jakobstad

Farmområdet i Jakobstad är en betydande belastningskälla för kväve och fosfor i Fäbodaviken. Belastningen verkar också öka.

Hermansö avloppsreningsverk i Borgå

Näringsämnen ska återvinnas bättre ut Borgåbornas avfall

Mer näringsämnen ska återvinnas ur reningsverksslammet och bioavfallet i Borgå. Det är målet med ett pilotprojekt där Borgå vatten och Östra Nylands avfallsservice är med.

Specialforskare Hans Göran Lax

Värmen göder algerna

De inre fjärdarna i Köklot, Värlax och Pjelax kan drabbas av en alginvasion redan till midsommar. Förutsatt att värmen håller i sig, säger specialforskare Hans-Göran Lax på NTM-centralen.

Kyro älv sedd från riksåttan i Kvevlax

Sämre vattenkvalitet i älvarna efter översvämningarna

Vårens översvämningar har försämrat vattenkvaliteten i älvarna. Vattnet är ovanligt grumligt på grund av höga halter fasta partiklar och näringsämnen. Dessutom ligger det mycket skräp längs älvdalarna.

Bengt Nyman hopps på uppehåll.

Jordbrukare vill slippa översvämningar i Svartån

Slammet i Svartån i Raseborg är ett problem – och ån behöver rensas och slamsugas. Det anser Nylands svenska producentförbund, som höll vårmöte i Karis i dag (8.4.).

Ord står mot ord i D-vitaminhärva

"Resultatet i undersökningen förvånade oss".

Rikligt med näringsämnen i Lojo sjö

Den rikliga nederbörden har lett till att stora mängder näringsämnen har runnit ner i Lojo sjö. Det visar en kartläggning av vattenkvaliteten.

Blåmusslor

Blåmusslor odlas utanför Hangö och Bromarv

Blåmusslor som lever på rep utanför Hangö och Bromarv ska förhoppningsvis få Östersjön att må litet bättre.