Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Stetoskop upphängt på en vägg.

Tuberkulosfall i Träskända – dagisgrupp kan ha exponerats

Personen arbetade på ett daghem i Träskända.

vaccin

Tuberkulosfall i en skola i Vanda - enligt staden finns det inte längre smittorisk

Enligt staden finns det inte längre smittorisk i skolan.

En 3D-bild på bakterier.

Nya rön kan revolutionera kampen mot resistenta bakterier

Forskarna använde sig av artificiell intelligens.

Läkare med stetoskop.

Tuberkulosfall på yrkesinstitut i Vanda - utsatta kontaktas

De som kan har smittats har kontaktas per brev.

Borgå campus

Tuberkulos på Haaga-Helia i Borgå

Upp till tjugo andra kan ha smittats.

Finska soldater i bastu vid Rukajärvi

Hur har Finland förändrats på hundra år? Testa vad du vet om trenderna!

Testa vad du vet om utvecklingen de senaste hundra åren.

En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter.

Tuberkulosen har glömts bort - dags att uppdatera läkarkåren

En röntgenbild i tid kan rädda den som insjuknat.

Potilassänky

En person dog i tuberkulos i Björneborg

Hade sökt hjälp i våras, men fick inte rätt diagnos.

Guggenheimmuseet i New York

Morgonkollen: SDP populäraste partiet, Guggenheim får mer pengar

Nattens och morgonens nyheter i ett kort format.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO stod sex länder för 60 procent av alla tuberkulosfall år 2015: Indien, Indonesien, Kina, Nigeria, Pakistan och Sydafrika

Med tuberkulos och mässling i kappsäcken - sjukdomar ser inte till landsgränser

Migration och semesterresor aktualiserar gamla sjukdomar.

Linnéa Mynttinen i sin trädgård.

Också Linnéa måste fly från sitt hem

Linnéa Mynttinen kräver att flyktingar bemöts med respekt.

Edith Södergran

Edith Södergran - en poet före sin tid

Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

Alexander Flemmings mögel på Nobelmuseet

Forskare: Slarva inte med antibiotika

"I Finland och Sverige är läkarna mycket på alerten"

Matta på ett dagis

Tuberkulos hos dagisvikarie i Lundo - barn kallas in på tester

Det finns ingen risk för att sjukdomen sprider sig.

Tuberkulos

Tuberkulos i Tammerfors

Ett tuberkulosfall har upptäckts vid Tammerforsregionens yrkesskola. Enligt experter har omkring 30 personer utsatts för smittan och de måste undersökas.

Gurli Nurmi sitter i sin favoritfåtölj där hon brukar läsa

Ibland blir det lite för tungt att vara ensam

Diverse krämpor har satt stopp för socialt umgänge

Öde sjukhus

Öde sjukhusets förbannelse

Stig in i det gamla sanatoriet.

Tuberkulos på yrkeshögskola i Helsingfors

En studerande på yrkeshögskolan Diakonia i Helsingfors har insjuknat i tuberkulos (tbc). Helsingfors epidemiologiska verksamhet utreder nu hur många som kan ha fått smittan.

Tuberkulos

Medicinresistent tuberkulos bekymrar WHO

Kampen mot lungsjukdomen tuberkulos har haft framgång och antalet smittade har varit på nedgång. Under de senaste tio åren har det dock dykt upp en form av tuberkulos som är resistent mot mediciner.

Anna-Lisa och Ros-May Ekman

Exitus i rött

Att ha tuberkulos var på sin tid en skam.De sjuka blev utstötta på samma sätt som aidspatienterna senare.

En patient får vård år 1968.

Tuberkulosen fördelar sig orättvist i samhällsklasserna 1968

Vägen tillbaka efter en sjukhusvistelse kan vara lång.

Kvinna på bild

Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och död

En poetisk men också realistisk film om modernisten Edith.

Fler tuberkulosfall att vänta i Åbo

Tuberkulosfallen har duggat in tätare än vanligt i Åbo på sistone och sannolikt finns det ännu fler insjuknade än man vet om. Risken att smittas är ändå liten, men den gamla folksjukdomen får inte glömmas bort, betonar en specialist.

Tuberkulosfall i Åbogymnasium

En elev i Juhana Herttuan lukio i Åbo har insjuknat i lungtuberkulos. Det är det nionde tuberkulosfallet som uppdagats i Åbo den senaste tiden.

Spotlight

Här finns motståndskraftig tuberkulos

I Finland är läget gott.

Hur smittar tuberkulos?

Läkarna är av olika åsikt om huruvida tuberkulos smittar lätt eller inte. Alla är emellertid överens om att bara få av dem som smittas verkligen insjuknar.

Rättsmedicinare vid rättsmedicinskt företag i England

Tuberkulosen slår till igen

Just när de flesta av oss hade fått för sig att tuberkulos är en utrotad sjukdom kommer det larmrapporter om nya epidemier. Och nu är det multiresistent tuberkulos som ökar, alltså en variant som många mediciner inte biter på.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO stod sex länder för 60 procent av alla tuberkulosfall år 2015: Indien, Indonesien, Kina, Nigeria, Pakistan och Sydafrika

Kampen mot tuberkulos fortsätter i Europa

Kampen mot tuberkulos är inte över i Europa. År 2011 insjuknade över tusen européer varje dag. WHO bekymrar sig särskilt för de resistenta formerna. Nya effektiva mediciner utvecklas - men det kostar pengar.

Tuberkulos

Smittsam tuberkulos i Helsingfors

Ett fall av smittsam lungtuberkulos har påträffats i vuxengymnasiet i Eira i Helsingfors.

Inga nya tuberkulosfall i Åbo

Inga nya tuberkulosfall har uppdagats i Åbo, men 25 personer kan ha utsatts för sjukdomen. De har nu skickats till vidare undersökningar.

Sex tuberkulosfall i Åbo

Sex unga vuxna i Åbo har insjuknat i lungtuberkulos. Jane Marttila, som är överläkare i infektionssjukdomar, säger att epidemin i Åbo är exceptionell.

Tuberkulos

Har du stött på tuberkelbakterien?

Multiresistent tuberkulos blir allt vanligare i våra grannländer och faran för smitta blir större också hos oss. Har du erfarenhet av tuberkulos och vill du berätta om det, hör då av dig!