Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En ambulans utanför ingången till U-sjukhuset vid ÅUCS.

MRSA-bakterier vid BB-avdelningen på ÅUCS

Två mammor och tre barn har fått infektionen på sjukhuset.

säng

MRSA-fall på äldreboende i Åbo

Fem klienter bär på sjukhusbakterien.

äldreomsorg

Sjukhusinfektioner vanliga i Karleby

På hälsocentralsjukhuset i Karleby är 34 procent av infektionerna kopplade till vården. Orsaken är främst att patienterna delar toaletter. Bland annat drabbas hundratals patienter och vårdare varje år av norovirus. I landet som helhet är drygt sju procent av alla infektioner kopplade till vården, alltså så kallade sjukhusinfektioner.

Undermåliga utrymmen på Barnkliniken sporrar till hemsjukvård

Barnklinikens dåliga utrymmen har lett till att HUCS nu satsar på mera hemsjukvård. Det finns fall där det är tryggare för sjuka barn att vårdas hemma än på barnkliniken. I takt med att huset förfaller har intresset för hemsjukvård ökat.