Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Folk går mot ett VR-tåg av typen Intercity på perrongen vid Bennäs tågstation

"Folk har inte råd att bo där jobben finns" – Allt fler pendlar till huvudstadsregionen

Det är svårt för arbetskraft och företag att hitta varandra.

Miapetra Kumpula-Natri, Wasalines vd Peter Ståhlberg och Kvarken Ports vd Matti Esko inviger den nya terminalen.

Wasaline öppnar ny terminal och slår rekord

Framtidstron stark på Wasaline.

Snöslask i trafiken

Vägavgifter väcker debatt: "Vem ska betala och för vad?"

Lokapolitiker i huvudstadsregionen oense om vägavgifter.

Broförbindelse till Nagu föreslås gå via Haverö.

Protestadress mot bro via Haverö

Namn samlas in för att stoppa broplanerna.

Rälsbussen som kör mellan Karis och Hangö

Sibbo fortsätter planera tågförbindelse

Bussar är mer lönsamma, anser HRT.

Riksväg 8 mellan Reso och Masku öppnas på måndag

Vägavsnittet blir motorväg först på hösten 2016.

Y-tågets framtid är oviss

Tågsoppa med många ingredienser

Berner: tågtrafiken till Sjundeå är nu på kommunens bord.

Mats Rosin

Nya färjan kan säkra natturerna

Billigare färja mellan Pargas och Nagu bra för natturerna.

Bilar kör ombird vid färjfästet i Nagu

"Skärgårdsvägens trafik borde bli smidigare"

Nagunämnden listade idéer för smidigare trafik.

Nyårsfirande i Havanna på Cuba

Färjor från USA till Kuba efter en paus på 50 år

Familjebesök och myndighetsresor tillåts.

HRT:s buss i Borgå.

Sibboborna får nya bussrutter

Bussrutterna ska säkerställa veckoslutsförbindelserna.

Menföre.

Skärgårdsnämnden efterlyser fungerande menförestrafik

Fast bebodda öar borde få menförestrafik i Kimitoön.

Tre smeder.

Nytt övergångsställe vid Tre smeder byggs i år

Snart lättare att ta sig över Mannerheimvägen i centrum.

Riksväg 25 är smal och farlig på många håll.

Riksväg 25 får vänta - det finns inga pengar

För tillfället är det inte möjligt att göra de förbättringar som planerats för riksväg 25. Vägnätets nuvarande skick jämförs med en tickande bomb.

Tusbyleden 2050

Bogomoloff: Helsingfors ansvarar inte för pendlare från kranskommuner

Stadsbulevarder istället för motorväg skulle göra pendlingen från kranskommunerna långsammare. Inte vårt problem, signalerar Harry Bogomoloff (Saml) i Helsingfors stadsfullmäktige.

Pekka Sauri är biträdande stadsdirektör i Helsingfors.

Sauri: Tallinntunneln kostar vad den kostar

Det behövs definitivt en snabb förbindelse mellan Norden och Centraleuropa på den östra sidan om Östersjön. Men bara tiden kan utvisa vilken inverkan en tunnel till Tallinn skulle ha på diskussionen om alkoholpolitiken och spritrallyt till det södra grannlandet.

Färja på väg till Tallinn

Det lönar sig att utreda Tallinntunneln

En ny utredning visar att det skulle löna sig att utreda en tunnel från Helsingfors till Tallinn. Det här är det mest konkreta steg som har tagits sedan idén om Tallinntunneln föddes, säger Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör i Helsingfors.

Tågstationen vid Helsingfors-Vanda flygplats.

Ringbanan öppnar i juli

På sommaren kan man börja välja tåg i stället för buss då man åker mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats. Ringbanan öppnar för trafik den 1 juli.

färjkö i nagu

Landskapsstyrelsen vill se bro till Nagu

Efter en längre paus lyfter Egentliga Finlands lanskapsstyrelse fram en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu som en av framtidens viktiga trafikprojekt.

tåg som susar förbi plankorsning i mörker

VR återgår till normal trafik på Kustbanan

Tågtrafiken längs Kustbanan borde fungera normalt på onsdag. VR meddelade på tisdag kväll kl. 23.23 att skadan på elbanan hade reparerats.

Rondell i Esbo.

Rondellen räddar liv

I huvudstadsregionen dör varje år 16 personer och 900 personer råkar ut för en skada i trafiken. Genom att bygga fler rondeller kan man kanske undvika dessa dödsfall.

Trollbölevägen i Ekenäs. Här planeras en rondell.

Raseborg kan få fler rondeller

Västerby i Ekenäs kan få sin första rondell och en rondell eller fler filer är att föredra också vid riksväg 25:s anslutningar i Malmkulla och Läpp i Karis. Så låter Raseborgs stads utlåtande om trafiklösningar till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Kö till Sveaborgsfärjan

Sveaborgsborna vill gå före i kön

Varje år när turistsäsongen drar i gång blir det trångt på Sveaborgsfärjan. Nu har de bofasta invånarna tröttnat och vill ha förtur i kön.

Stora förändringar i busstrafiken i Sibbo

Sibboborna får bereda sig på stora förändringar i busstrafiken i augusti. Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller ändras när skolorna börjar.

Bättre förbindelser på gott och ont

Motorvägen mellan Forsby och Lovisa är klar och i framtiden kan man susa fram på motorväg ända till Kotka. För företagarna i Lovisa är det här både en god och en dålig nyhet.

Umeå lånar mera pengar till NLC Ferry

Umeå kommun går in med ytterligare ett lån till NLC Ferry som driver Wasaline. Det nya lånet är 18 miljoner kronor. Tidigare har Umeå lånat 62 miljoner kronor till färjetrafiken över Kvarken, och Vasa har lånat motsvarande summa i euro.

Wasa Express i hamnen i Holmsund

Packis försenar Wasa Express

Under de senaste dagarna har isläget ute på Kvarken försvårats, vilket har lett till förseningar för färjan Wasa Express. Mest problemtiskt har det varit på svenskt vatten utanför Umeå där stark sydlig vind har fått isen att packa sig så att färjan tidvis fastnat.

Skidskor i skidor.

Utvecklingen av Impivaara idrottscenter i medvind

Impivaara idrottscenter i Åbo skall bli både mera mångsidigt och mera enhetligt. Planen innefattar bland annat bättre trafikarrangemang och nya idrottsplatser.

Senare kvällsflyg på linjen Kronoby-Helsingfors

Flygbolaget Flybe lägger om tidtabellen för flygtrafiken mellan Kronoby och Helsingfors. Enligt bolaget handlar det om att tillgodose passagerarnas önskan om senare kvällsflygningar.

Livlig trafik överallt- utom på spåret

VR meddelade under förmiddagen att lokaltågen ställs in för återstoden av fredagen på grund av lokförarstrejken. På morgonen kördes en handfull turer men de flesta resenärerna fick hitta alternativa färdmedel.

Barn leker på daghemsgården.

Vägbyggare i Esbo kände inte till daghem

Vägbygget planerades gå rakt i genom en daghemsgård. Efter att oroliga föräldrar tog kontakt med staden kom det fram att det handlade om brister i kommunikationen. Vägbyggarna var helt enkelt omedvetna om att det fanns ett daghem där vägen skulle byggas.

Marknadsbackens motorvägstunnelbygge i Lovisa

Nya trafikarrangemang på riksväg 7

De som kör längs riksväg 7 på torsdag ska vara beredda på nya trafikarrangermang.

Färjan från Karleby till Skellefteå kan börja trafikera 2015

En färjelinje mellan Karleby och Skellefteå kan komma i gång tidigast om två år. Skellefteå kommun ska fatta beslut i saken under hösten.

Sörnästunneln behandlas nästa vecka

Helsingfors stadsplaneringsnämnd ska ta ställning till den planerade Sörnästunneln. Tunneln skulle minska trafiken i den nybyggda Fiskehamnen och öka trafiksäkerheten i området.

Blandade reaktioner på rambeslut

Regeringens beslut om budgetramarna väcker reaktioner bland arbetsmarknadsparterna. Arbetsgivarorganisationen inom hälsovårdstjänster är missnöjd, men FFC berömmer satsningen på trafikprojekt.

Finlands och Rysslands flaggor i knut

Finsk-ryska samarbetskommisionen möts i Åbo

Rysslands vice premiärminister besöker Åbo i mars. På agendan finns bland annat samarbete inom marinindustrin.

Färjan Sterna mellan Pargas och Nagu

Tätare söndagstrafik mellan Pargas och Nagu

Extra färjturer sätts in mellan Pargas och Nagu de tre följande söndagarna. Extra färjturer sätts in mellan Pargas och Nagu de tre följande söndagarna.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida