Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Åbo Akademi utökar sin antagning – 107 nya studerande välkomnas till universitetet

Akademin anser att statens stöd är ett steg i rätt riktning.

Årets Per Brahe-pris till docent Annika Meinander

Prissumman är 12 000 euro.

ÅA-professorer får pris för framgångsrik forskning

Matti Laine och Dmitry Murzin får pris för forskning.

Strikt hierarki drabbar unga läkare - kan botas med mera ledarskapsutbildning

Unga läkare vittnar om osakligt bemötande på jobbet.

Jonas Gardell promoveras till hedersdoktor vid Åbo Akademi

Totalt promoveras 14 hedersdoktorer vid ÅA i år.

Borgå sjukhus vill locka fler svensktalande läkare till psykiatrin

Studerande från medicinska fakulteten på praktik i Borgå.

Åsa von Schoultz blir professor vid Helsingfors universitet

Hon tillträder som professor i allmän statslära i höst.

Bernt Klockars ny rektor på Vasa övningsskola

Sex personer sökte tjänsten.

Åbo universitet vill ha egen teknisk fakultet

Vill fördubbla antalet utexaminerade ingenjörer.

Helge Gyllenberg död

Helge Gyllenberg blev 92 år gammal.

Ekenäs gymnasium förvandlades till universitet för en dag

Västnyländska gymnasister fick universitetsbesök.

Åbo Akademi får två nya professorer

Lisbeth Fagerström och Ann-Katrin Svensson ska verka i Vasa.

ÅA ordnar språkbadet själv

20 platser nästa höst.

Lokaltapiola ger donation till Vasa universitet

50000 euro doneras till handelsvetenskapen.

Extern finansiering räddar juristutbildning i Vasa

Kommuner, landskapsförbund och stiftelser betalar stor del.

HU får inga pengar för 30-plussarna som blir lärare

Över en tredjedel av de antagna har fyllt 30.

Peffan välkomnar barnträdgårdslärarna

Integrering och samverkan gör utbildningen starkare.

HU: "Vi fortsätter utbilda barnträdgårdslärare"

ÅA drar sig ur utbildningen i Helsingfors.

Jari Kuusisto fortsätter som rektor för Vasa universitet

Kuusisto fortsätter som rektor till nästa sommar.

Ann-Katrin Bender får Ralf Törngren-priset

Bender studerar för ekonomie magisterexamen.

Borgåbördig forskare premieras av HU

Gustav Boije af Gennäs får pengar för vidare forskning.

Juridiska utbildningen i Vasa sitter troligen säkert

I maj vet man hur nedskärningarna ser ut.

Pop att bli farmaceut

Rekordmånga sökte sig till farmaceutiska fakulteten i år.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida