Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tretton nya tomter planeras i Gammelboda i Ekenäs

Fyra markägare i Gammelboda i Ekenäs har lämnat in ett initiativ om planläggning till Raseborgs stad.

De vill skapa 13 nya tomter nära stranden vid Gammelbodavägen, på östra sidan om Baggövägen.

Markägarna vill utveckla ett område för högkvalitativt strandnära boende. De vill också utveckla området så det finns grönområden, gemensam båtbrygga och strand.

Det handlar om två fastigheter på ett område som är drygt 15 hektar stort: Fastigheten Gammelbodagård som är obebyggd och som i delgeneralplanen är inprickad som närrekreationsområde. Fastigheten Tallboda är ett bostadsområde i planen och där finns redan ett småhus, en ekonomibyggnad och en bastu.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt ett utkast till avtal om att inleda detaljplaneringen som markägarna önskar.

Kristian Westerholm i kostym talar på SLC:s tillställning.

Bönder och skogsägare besvikna: Hoppas nästa regering skärper sig

Skogsmark löses in för kraftledningar till vindkraftsparker.

En vätgaskanister med diverse tryckmätare.

Finland vill bli toppland inom fossilfri vätgasproduktion

Vill producera 10 procent av EU:s fossilfria vätgas år 2030.

USU: Ersättning till 450 markägare för gränsstängslet

Finska staten måste betala ersättning till omkring 450 markägare för det stängsel som ska byggas vid gränsen mot Ryssland, rapporterar Uutissuomalainen.

Ersättningarna för ett testbygge och det egentliga stängslet beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner euro. Majoriteten av markägarna är privatpersoner, men bland dem finns också kommuner, församlingar och företag, uppger gränsbevakningen till tidningen.

Enligt lagen måste den som äger mark vid ett gränsområde tillåta dylika skyddsåtgärder. Staten löser ändå inte in marken, utan betalar ersättning för dess användning.

Som det ser ut nu fattar regeringen beslut kring gränsstängslet i februari och byggandet kan inledas i mars.

Markägare vill bygga ett högklassigt bostadsområde i Täktom

En markägare i Täktom vill bygga ett högklassigt bostadsområde längs Mossavägen. Stadsstyrelsen i Hangö har beslutat att inleda en detaljplanering av området.

I beredningen till stadsstyrelsens möte den 19 december står det att området ska erbjuda mångsidiga hobbyer för vuxna och barn.

Det finns en hästgård och annan verksamhet på området, nämns det i beredningen, och det nya bostadsområdet ska stödja sig på den verksamheten.

Det kommer också att finnas cykel-, rid- och vandringsleder på området. I närheten av husen byggs gemensamma lokaler och ett parkområde. Målet är att varje bostadstomt gränsar till parken eller skogen.

Stadsstyrelsen inleder nu detaljplaneringen för området och ett markanvändningsavtal upprättas i samband med planeringen. Ärendet sänds till miljönämnden som arbetar vidare med planeringen.

Bengt Nyman vid Svartån.

Miljöförening fyllde grus i Svartån - beklagar att markägarna i trakten inte informerades

Västra Nylands vatten och miljö vill rädda flodpärlmusslan.

En man städar upp skräp vid en stor container.

Folk dumpade skräp på Nina Nieminens mark i Mjölbolsta – nu måste hon städa bort det

Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra nedskräpning.

En strand i Hangö med sandväxter , sanddyner, lågväxande martallar.

Vet du vad du får och inte får göra i naturen? Testa dina kunskaper med vårt quiz!

Ta reda på om du är en skogsmulle eller en simpel naturbov.

Ole Lillqvist och Tommy Olin, medlemmar i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.

Vindkraftsbolagen siktar in sig på Purmo – markägarna organiserar sig

Tre bolag vill bygga på ett område med 240 markägare.

Sinivihreää järvien maisemaa ilmasta käsin.

Forskare: Borde finnas lag om utlänningars ägande av mark

Måste täppa till skadliga luckor, skriver Lännen Media.

Skylt med Privat vid en spång ner mot havet på Utö.

Får man ta i land på någon annans holme?

Med allmänt folkvett kommer man långt ute i skärgården.

Bilar på riksväg 25 i Raseborg vid övervakningskameran i Horsbäck.

Raseborg ger inte upp: Ekenäs och Karis ska växa ihop

Staten har inte gillat stadens planer hittills.

Stadens illustration av det planerade industriområdet i Kullo

Nytt industriområde planeras i Kullo

Planen för området presenterades för markägarna i onsdags.

Vinter i Ingå.

Ingåbor kan ge respons på generalplan

Arbetet med planen har inte löpt utan problem.

Trafikmärke som anger motorfordon förbjudet.

Olovlig motorsportbana stör grannar i Vörå

Markägaren Destia sannolikt omedveten om banan.

Skrot

Skrotet samlas i Hattula – Borgå letar efter markägaren

Gammalt industriområde är anskrämligt och svårstädat.

Motorsåg Sachs dolmar 112

Hangöbo får fälla sina två träd trots allt

Staden sade nej till trädfällning, men ändrade sig.

Här planerar Larsmo vindkraft Ab att bygga det ena av de två vindkraftverk som skall byggas mellan Holm och Gertruds

Vindkraften tar ny fart i Larsmo

Undantagslov begärs för två projekt.

Vattenandelslag på Sarfsalö fick rätt i domstol

Förvaltningsdomstolen förkastade en markägares besvär.

Färjan över till ön Qorsaya

Armén beslagtog deras ö

Öborna lever under hot och trakasserier.

Sandväg, grushögar, stenar

Paviljongtvisten i Billnäs fortsätter

Markägaren vägrar ta bort olovliga byggnader.

Stig går genom skog.

NTM-centralen: "Vi vill förhandla"

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) kritiserar NTM-centralens förfarande gällande skyddandet av områden i Korsnäs, Korsholm och Vörå. På NTM-centralen säger man att det är så här man går tillväga när det gäller okonstituerade samfällda områden.

Mats Nylund, riksdagsledamot, SFP

Nylund upprörd över tvångsinlösningar

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) är bestört över hur NTM-centralen i Södra Österbotten agerar. NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

Vindkraftverken på Bredskär i Korsnäs

Markägare uppgivna: Det är bedrövligt

Markägare i Kristinestad är bekymrade över tekniska direktörens förslag att avsluta planeringen för fem vindkraftprojekt. Stig Rosengren i Dagsmark är markägare, och han har i närmare tre år jobbat aktivt för att förverkliga flera vindkraftsprojekt i Kristinestad.

Rågrannar besöker farmområder Vallarna i Jakobstad.

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

I går onsdag bjöd pälsodlarna in rågrannar och sommarstugeägare för att bekanta sig med de miljöåtgärder som gjorts på farmområdet Vallarna i Jakobstad. Hoppet finns om bättre vatten i Fäbodaviken

Två gasrörsmöten i Ingå

I Ingå blir det två möten i mars månad om gasrörsplanerna. I kväll informerar Gasum om planerna på ett rör mellan Ingå och Sjundeå.

Vindkraftverk

Vindkraftsplanerna i Närpes får fortsätta

De markägare som besvärat sig mot planerna på att bygga vindkraftverk i Norrskogen i Närpes har fått avslag av Vasa förvaltningsdomstol.

Bostadsområde i Böle, Vasa.

Miljöministeriet gav grönt ljus för tvångsinlösning

Miljöministeriet har gett Vasa stad lov att tvångsinlösa mark i det nya området Böle II. Nu ska en oberoende inlösningskommitté tillsättas för att fastställa markens värde.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida