Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Kvinna avbildad i en cirkel, i bakgrunden ett torn och en kyrka.

Kommentar: Petra Ståhl är Hangös första kvinnliga stadsdirektör – står staden också inför ett maktskifte i politiken?

Sällan har man sett en sådan politisk enighet i valet av stadens högsta tjänsteman som när Hangö fick sin första kvinnliga stadsdirektör.

Mörskom säljer en del av sina fastigheter

Mörskom kommunfullmäktige beslutade på måndagen att sälja ämbetshuset, Kankböle stenskola och Kankböle träskola.

De ändringsförslag som kom in fick inte understöd, enligt kommundirektör Esa Ukkola.

Kankböleskolorna kan läggas ut till försäljning tidigare än ämbetshuset.

Vad gäller det måste Mörskom först hitta alternativa kontorslokaler för kommunens personal.

Vörå höjer skatten efter omröstning

Vörå går in för en höjning av inkomstskattesatsen. Samtidigt ser sektorerna över sin budget.

Skatteprocenten höjs nu från 8,9 till 9,2, men höjningen krävde en omröstning i fullmäktige där rösterna föll 15-10.

Ordförande Kjell Heir (SFP) röstade för en höjning.

– Min och många andras motivering är att vi har investeringar på kommande, bland annat skolinvesteringar, säger Heir.

Det ekonomiska läget är tufft överlag, konstaterar Heir. Men nu gjorde man bedömningen att det är bättre att höja i god tid än att riskera att sitta där med minusresultat om några år.

Samtidigt ska det skäras lite i det budgetförslag som kommunstyrelsen återremitterade härom veckan.

– Det är under arbete och det verkar som att sektorerna lyckas spara lite.

Heir säger att kommunen siktar på ett plusresultat, eller åtminstone att komma så nära som möjligt ett plus minus noll-resultat.

Barn gör sandkakor i en sandlåda.

Inkomstskattesatsen kan sänkas aningen i Raseborg

De som vill sänka skattesatsen vann i omröstning.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Åbo avvisar tidigare uppsagda medlemmar

Vänsterförbundet tar inte tillbaka uteslutna medlemmar, meddelar partiets fullmäktigegrupp i Åbo i ett pressmeddelande. Ledamoten Johannes Yrttiaho begärde nyligen att han själv och kollegan Elina Sandelin skulle få återvända till fullmäktigegruppen.

Yrttiaho motiverar sin begäran med att Vänsterförbundet måste vara enade mot nedskärningarna som Petteri Orpos regering föreslår.

De två ledamöterna uteslöts våren 2022 med motiveringen att de betett sig osakligt mot kollegor i fullmäktigegruppen och att de inte längre har gruppens förtroende.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp röstade enhälligt för att inte ta tillbaka duon.

Hangö stad tar i bruk anonym rekrytering

Det innebär att valen till intervjuer sker på basis av ansökan, utan att man ser namn, kontaktuppgifter, ålder, kön eller övrig identifikation.

I våras lämnade Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och De grönas fullmäktigegrupper in en motion i frågan.

Ärendet behandlades på stadsstyrelsemötet där förslaget var att anonym rekrytering används inom förvaltningarna i staden då det finns behov av det.

Helena Lesch-Saarinen (SFP) gav ett avvikande förslag som gick ut på att orden ”då det finns behov av det”, tas bort och att staden helt enkelt tar i bruk systemet. Det kunde styrelsen godkänna enhälligt.

Hangö stadsfullmäktige hade inget att invända mot det här på sitt möte (tisdag 12.9), så ärendet antecknades för kännedom.

Korsholms kommunfullmäktige vill inte se nytt naturskyddsområde

Kommunfullmäktige i Korsholm tog under sitt möte på måndagskvällen starkt avstånd från Forststyrelsens planer på att inrätta ytterligare ett naturskyddsområde i Kvarken på kommunens område.

Fullmäktige understödde därmed en motion som ifjol lämnades in av Stig Beijar (SFP), med flera, i ärendet.

Kommunstyrelsen har redan tidigare slagit fast att Korsholm anser att inget skyddsområde bör inrättas. Enligt fullmäktigeordförande Christoffer Ingo (SFP) skärpte fullmäktige enhälligt kommunens linje ytterligare.

– Fullmäktige markerar kraftigt emot inrättandet av det här området och ger våra tjänstemän ett starkt mandat att agera utifrån, säger Ingo.

Korsholm kräver att Miljöministeriet och Forststyrelsen utreder vad befintliga skyddsprogram resulterat i.

Aisha Mahmood är styrelseordförande för Helisngfors ungdomsråd.

Helsingforsungdomar vill att deras röst ska höras oftare

Initiativen ska behandlas av nämnder och direktioner.

Två SDP:are tillfälligt sparkade från partiets fullmäktigegrupp i Borgå

Borgå Socialdemokrater meddelar på sin Facebooksida att SDP:s fullmäktigegrupp i Borgå avsatt Anette Karlsson och Marianne Korpi. De är åsidosatta från både fullmäktigegruppens och Borgå Socialdemokraters verksamhet till slutet av september. Det här påverkar inte deras förtroendeuppdrag.

Beslutet togs gemensamt av Borgå Socialdemokrater och fullmäktigegruppen i Borgå. De anger som orsak att Karlsson och Korpi gått ur SDP:s fullmäktigegrupp inom välfärdsområdet och att de grundat en ny, egen fullmäktigegrupp.

Larsmo 1,5 miljoner på plus i fjol

Larsmo kommun gjorde ett plusresultat på 1,54 miljoner euro år 2022. Det är en aning mer än det budgeterade 1,47 miljoner.

Verksamhetsintänkterna sjönk med nästan 17 procent samtidigt som utgifterna steg med drygt fem procent jämfört med 2021.

Tack vare att skatteintäkterna ökade med 1,1 miljoner euro till nästan 20 miljoner euro gjorde kommunen ändå ett positivt resultat. Också statsandelarna ökade med 1,5 miljoner euro.

Kommunfullmäktige godkänner bokslutet på sitt möte på måndag kväll.

Tre kvar i kampen om posten som ny kommundirektör i Kyrkslätt

Nu är de tre kvar. Kommittén som förbereder beslutsförslaget gällande en ny kommundirektör i Kyrkslätt har utvärderat kandidaterna och valt att föreslå tre stycken för fullmäktigegrupperna: Jorma Haapanen, Virpi Sailas och Inka Tikkanen.

Det betyder att Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg inte går vidare i rekryteringen.

De kvarvarande kandidaterna presenteras för fullmäktigegrupperna den 2 maj.

Fullmäktige väljer tidigare kommundirektör Tarmo Aarnios efterträdare på sitt möte 8 maj.

Esbo stadsfullmäktige i fullmäktigesalen

Esbo sparkade nämndmedlemmar och förlorade i rätten – vill nu ta saken till högsta förvaltningsdomstolen

Ska en nämndmedlem få sitta kvar även om hen byter parti? I den frågan vill Esbo stad ha ett prejudikat, och söker därför om rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

Korsholm beviljade lån till förening

Korsholms kommun beviljar ett lån till föreningen Wahlrooska ry, som ska anlägga en träningsbana vid hästsportcentret i Solf.

Kommunfullmäktige beslöt på måndag kväll att bevilja ett kortfristigt lån på 37 000 euro till föreningen, under förutsättningen att föreningens styrelsemedlemmar går i borgen för skulden.

Fullmäktigeordförande, SFP:s Christoffer Ingo uppger att hans partigrupp på mötet efterlyste en diskussion kring hurdana principer som ska gälla i liknande ärenden i framtiden.

– Vi vill inte att det här blir ett prejudicerande fall, kommunen kan inte börja låna ut pengar till föreningar hursomhelst, säger Ingo.

Lånet till Wahlrooska beslöt fullmäktige ändå bevilja eftersom man vill stöda möjligheterna för hästsport i kommunen.

Rekryteringen av ny kommundirektör i Kyrkslätt går framåt

Valet av ny kommundirektör i Kyrkslätt har tagit ett steg framåt.

Av nitton sökande har fyra personer gått vidare i rekryteringsprocessen: Jorma Haapanen, Virpi Sailas, Jonne Sandberg och Inka Tikkanen.

Planen är att fullmäktige väljer ny kommundirektör på sitt möte den 8 maj.

Kommunen behöver en efterträdare till Tarmo Aarnio som beslöt att avgå i december.

En skylt med texten "Kyrkslätts kommunhus". I bakgrunden en futuristisk grå byggnad.

Nitton vill bli kommundirektör i Kyrkslätt

Tarmo Aarnio begärde avsked i december.

Kristinestad inrättar nya tjänster

Stadsfullmäktige i Kristinestad föreslås inrätta två nya tjänster i staden. Det handlar om en integrationskoordinator och en välfärdsdirektör.

För närvarande finns ingen person utsedd för integrationsärenden inom staden.

Personen skulle bland annat bereda ärenden som gäller integrationen och utveckla den samma i samarbete med övriga kommuner.

En ny tjänst som välfärdsdirektör anses å sin sida behövas eftersom uppgifternas mängd och svårighet ökar. Serviceområdet för välfärd leds för tillfället av Medborgarinstitutets rektor.

Fullmäktige har möte i kväll.

Aleksi Kurki står i ett talarbås.

20-åriga Aleksi Kurki vald till kommunstyrelsens ordförande i Pyttis

Pyttis kommunfullmäktige valde på måndag Aleksi Kurki till ny ordförande för kommunstyrelsen.

Kurki fyllde 20 år för en vecka sedan och är därmed alla tiders yngsta kommunstyrelseordförande i Finland.

Valet var enhälligt. Aleksi Kurki representerar Samlingspartiet och blev invald i kommunfullmäktige i valet 2021. Han är också invald i Kymmenedalens välfärdsområdes fullmäktige.

Han studerar ekonomi vid Aalto-universitetet.

I ett pressmeddelande säger Kurki att hans viktigaste uppgift är att se till att beslutsfattandet i Pyttis fortsätter stödja näringslivet.

Kollektivtrafiken blev dyrare än väntat i Ingå

Kommunalfullmäktige i Ingå ger mera pengar till kollektivtrafiken.

På grund av ökade kostnader, framför allt skenande bränslepriser, räcker inte det anslag som budgeterades till kollektivtrafiken.

Tjänstemännen i Ingå föreslog därför att utöka budgeten för kollektivtrafiken och anropstrafiken, alltså kollektivtrafik enligt kundens rutt, med 54 000 euro.

Ingås kommunfullmäktige godkände förslaget under sitt möte 12.12.

Kyrkslätt fullmäktige godkände budgeten – röstade ned förslag om hemvårdstillägg för små barn

Kyrkslätt kommunfullmäktige godkände i rask takt nästa års budget under måndagen. Men en del motförslag kom. Anneli Granström (Sannf) föreslog att två nya koordinatorstjänster slopas. Förslagen fälldes med bred marginal.

Jämnare blev det i röstningen om Marjut Frantsi-Lankilas (C) motförslag. Hon vill att tillägget för hemvård av småbarn återinförs i Kyrkslätt. Förslaget röstades ned med rösterna 28 mot 20.

På kort sikt ser ekonomin skaplig ut för Kyrkslätt. Försäljningen av vårdcentralen hjälper upp ekonomin i år och för med sig ett överskott på cirka 15 miljoner euro.

Ingång till fullmäktigegården i Esbo.

Kan ett barn vara onormalt? – Esbofullmäktige godkände budget efter oväntat stickspår

Brett stöd för men också svidande kritik mot Esbos budget. Skatterna och skolorna vållade debatt. Det gjorde också frågan om ett barn kan vara onormalt.

Sjundeå bad hotellbyggnad.

Kommunen avslutar utredningen att köpa Sjundeå bad

Drygt hälften av ledamötena ville avsluta utredningen.

Pyttis kommunhus.

Elva personer söker tjänsten som kommundirektör i Pyttis

Den nya kommundirektören väljs den 11 april.

Simulerad flygbild av den kommande stugbyn i Barösund.

Hotellföretag i Barösund vill köpa mera mark och bygga flera hus att övernatta i

Hotellföretag vill köpa sex hektar mer mark i Barösund.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida