Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fågeldammen i Kuppis. På bilden syns en vit bro i trä som sträcker sig över vattnet i dammen. I dammen finns många grönskande lövträd.

Fågelinfluensafall i Åbo – fåglarna i Kuppis fågeldamm avlägsnas

Sydvästra Finland klassas som högriskområde.

Huvudet på en havsörn fotograferat från sidan.

Fågelinfluensan har nått Sibbo – havsörn smittad

En död havsörn bar på viruset.

Skarvar som sitter i sina bon som är byggda i trädtopparna. Trädstammarna och stenarna på marken är vita av allt bajs.

Finlands miljöcentral vill veta var i Borgå och Lovisa skarven rör sig – ber om hjälp av invånare

Miljöcentralen vill veta var skarven påverkar fisken mest, och till det behövs invånarnas hjälp.

Besvär över tillstånd att skjuta havsörnar på Åland

Två naturskyddsföreningar har besvärat sig över beslutet att tillåta skyddsjakt på havsörn på Åland.

I maj gav Ålands landskapsregering ett specialtillstånd att skjuta fem havsörnar på Lågskär. Syftet med jakten var att skydda ejderkolonin på Lågskär.

Nu har Finlands naturskyddsförbund och BirdLife besvärat sig över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Havsörnen är skyddad enligt fågeldirektivet och fridlyst också på Åland, säger föreningarna. Enligt föreningarna har ejderpopulationen ökat med 60 procent på Lågskär sedan 2017. Därför tycker de att jakten är onödig, ineffektiv och skadlig.

Jakten på havsörnar avslutades i förtid, eftersom det fanns misstankar om fågelinfluensa på området. Totalt sköts tre havsörnar under jakten.

en död havsörn.

Polisen misstänker inte brott i fallet med de döda havsörnarna i Rimito

I april hittades två havsörnar döda i Rimito i Nådendal. Det misstänktes då att örnarna hade blivit skjutna.

Polisen ber om allmänhetens tips gällande döda havsörnar i Nådendal

Polisen fortsätter utreda fallet med de två havsörnarna som hittades döda i Nådendal på veckoslutet.

Polisen har skickat fåglarna till Livsmedelsverket för undersökning.

Därefter fastställs om de har skjutits eller om fåglarna dog av annan anledning.

Polisen vill också ha allmänhetens tips.

De som har information om de döda fåglarna kan kontakta Polisen i Sydvästra Finland via mejl eller per textmeddelande.

Polisens kontaktuppgifter:

vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi

050 411 7655.

En död havsörn ligger i vattnet med buken uppåt.

Två havsörnar hittade döda i Rimito, har troligen skjutits

Havsörnarna hittades bredvid varandra vid Majsor gästhamn.

Skarvar på en klippö.

Skarvstammen i Borgå har vuxit – trots att den minskat på nationell nivå

Borgåstammen har vuxit med en fjärdedel sedan i fjol somras.

Skarv med unge i bo, Vasa skärgård

Skarvarna minskade i Kvarken

Landets skarvpopulation ligger stabilt på cirka 26 000 bon.

skarvfågel

Hundratals skarvbon förstörda i Pyttis - i Lovisa länsades skarvbon på ägg

Finlands miljöcentral säger att människan är boven i dramat.

en havsörn som flyger över vattnet

Havsörn skottskadades i Pöytyä – utreds av polisen

Den undernärda havsörnen hittades med ett hagel i vingen.

örn, havsörn

Havsörn jagar skarv med stor framgång – nu även i Kvarkenområdet

Samma fenomen har tidigare setts på andra håll i Finland.

Ejderhona (åda) på en sten omgiven av vatten.

Drönare ska skydda ejdrar mot havsörnar

Örnattacker avvärjs på ett nytt vis i åländskt experiment.

Tre ejderhonor med sina ungar

Ejderns framtid är hotad: "Fortsätter det fem år till såhär så är det kört"

En virussjukdom tillsammans med övriga rovdjur hotar ejdern.

En bild på skarvar som sitter i trädtoppar. Det är flera skarvar och flera skarvbon på bilden. De flesta av träden är döda men några gröna tallkvistar syns också.

Skarven breder ut sig norr om Hangö - fiskare oroade över fiskbeståndet

I Hangötrakten finns det fem skarvkolonier, varav en är ny.

En havsörn flyger med vingfarna utbredda.

Ännu en havsörn död i fågelinfluensa i Åboland

Redan den tredje döda havsörnen inom två månader

Joakim lax på marken med stort förstoringsglas och enormt förstorat öga i den studerar en groda på marken.

Fem frågor till Naturväktarna inför sommarsäsongen

Naturväktarna inleder sommarsäsongen

Merikotka liitää ilmassa.

Fågelinfluensan nådde Finland - havsörnarna lever farligt

Fågelinfluensa har konstaterats hos två havsörnar i år.

En kråka och en havsörn sitter vid stranden, i solnedgångsljus.

Nytt fall av fågelinfluensa i Sagu

Vårflytten ökar risken för virusspridning.

Död havsörn som krockat med lastbil.

Två döda havsörnar i Öja

Örnarna kan eventuellt ha flugit in i elledningar.

Död havsörn som krockat med lastbil.

Fågelinfluensan som drabbat Europa har nu nått Finland

Åbo djurhem desinficerades och alla fåglar avlivades.

En havsörn sitter på en elstolpe.

Fågelinfluensa påträffad hos havsörn i Pargas - fjäderfä i hela Finland ska hållas inomhus

Fåglar måste hållas inomhus, men ingen fara för människor.

Havsörnsunge.

Dåligt häckningsår för rovfåglar - bara havsörnen lyckades

Havsörnen utvidgar sitt revir i Finland.

En kråka och en havsörn sitter vid stranden, i solnedgångsljus.

Havsörnen tar livet av ejdrarna i Skärgårdshavet visar ny omfattande rapport

Också minken är problematisk för fågelstammen.

Havsörnsunge.

Fler havsörnsungar i Västnyland i år

Havsörnens häckning lyckades bra.

På spaning efter fisk

Miljöcentralen: Skarvpopulationen har nått maximal storlek

Stora lokala variationer också i framtiden.

Arto Hokkanen är inne i fågelburen och hälsar på tranan Piipa.

Han dansar med tranor och tar hand om skadade eller övergivna fåglar

Statens första och enda fågelskyddshem finns i Pyttis.

Ejder.

Nollår i Västnyland - inte en enda ejderunge överlever

En mystisk faktor X härjar i ejderpopulationen.

Staket kring fågelparken i Kuppisparken en solig dag.

Kuppis fågelpark öppnar efter fågelinfluensakarantänen

I år kommer där också att finnas en grann påfågelhane.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida