Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Olli Muurainen vill köpa Järnmagasinet och mark i Billnäs av Raseborgs stad

Han vill utveckla hotellverksamheten och bygga bostäder.

Sjundeå ratar för dyrt markområde vid centrum

125 000 euro för mycket för 2,1 hektar mark.

Trafikarrangemang i Jakobstad skjuts upp när tekniska nämnden bantar budgeten

Investeringar skjuts fram, markköp ryms med i budgeten.

Vasa chockhöjer tomtpriser

Priserna justeras enligt marknadsvärde.

Pedersöre köper mera mark vid Sursikområdet

Kan vara ett alternativ till skoltomt.

Sjundeå backar - köper inte mark i Nordanvik

Kommunen utnyttjar inte sin förköpsrätt.

Malax köper mark för att slippa torvtäkt

Grundvattenområde riskeras.

Lojo satsar redan miljonsumma på entimmeståget

Staden köper stort markområde nära motorvägen.

Stadsstyrelsen i Raseborg röstade nej till köp av markområde i Västervik

Planläggningen ansåg området viktigt för mera bebyggelse.

Drottningporten skulle ha kunnat bli ett fall för EU-kommissionen

Tomtaffären skulle ha kunnat tolkas som dolt företagsstöd.

Försvarsministeriet vill kunna begränsa utlänningars markaffärer

Staten kan få förköpsrätt till strategiskt viktiga områden.

Finland vill begränsa utländska markaffärer - misstankar om militärt hot

Man vill förhindra att viktiga områden hamnar i fel händer.

Ja till avgiftsfri bergbana till Kakolabacken

Bergbanan ska vara klar under våren 2018.

Tesla och Blåbärslandet i Vasa fullmäktige

Väntas fatta beslut om 1,5 miljoner euro.

Mystisk miljon skapar förvirring i Pargas

Fullmäktige har reserverat 1,2 miljoner för markinköp.

Lovisastyret hävde försäljningen av Sågudden

Planerna tillbaka i ruta ett.

Byaförening besvärade sig mot hotellplaner i Pyttis

Mogenpört ös byaförening vill inte ha hotell på Versö.

Kristinestad säljer sommarstugetomter

Stugägare kan få lösa in sina tomter.

Sjundeå köper Kälaområde trots dåliga tågnyheter

Tanken finns på en framtida tågstation i Käla.

Sibbo lyckades vända den ekonomiska trenden

Efter två dåliga år kom ett bra bokslut.

Ryska markaffärer ett hot - Säkerhetskommittén listade hybridkrigsfenomen

Markaffärer i Åboland ges som exempel på hybridhot.

Nya hus är allt mindre

Hustillverkare säljer många hus på 130 kvadratmeter.

Flyttfirman Raseborg Express växer i Karis

Transportföretag får köpa mera mark i Raseborg

S-gruppen löste in Sibbomark för ny logistikcentral

Förvaltningsdomstolen upphävde försäljningen i maj.

Sågudden säljs i januari

Lovisa stad och köparen ska mötas nästa vecka.

Sågudden blir snart ett bostadsområde?

Lovisa vill bli av med 11 hektar mark.

Raseborg säljer inte mark till Österby FBK

Stadsstyrelsen omprövar inte sitt beslut.

Emmaus har köpt en tomt i Togo

Finländska emmausgrupper bistår med tomt i Västafrika

Staten vill ha förköpsrätt på viktiga landområden

Viktiga områden ska inte hamna i fel händer.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida