Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Karleby köper mer mark för industri

Karleby köper ännu mer mark som ska användas för industrianläggningar eller fabriker.

Stadsstyrelsen tar på måndag kväll ställning till att köpa mark vid Kronoporten intill Riksväg 8 på gränsen mellan Karleby och Kronoby.

Det handlar om nästan 30 hektar som Karleby skulle betala 650 000 euro för.

Området ska bli industri- och fabriksområde för till exempel gruvdrift och vätgasprojekt. Karleby har tidigare köpt mark för nästan en miljon euro på området. Intresset bland investerare har ändå varit så stort att det nu behövs mer mark, skriver stadsgeodet Matti Kivistö i beredningen.

Fullmäktige har sista ordet i fråga om köpet.

Kristinestad köper mark av Pohjolan Voima

Kristinestad köper ett ungefär 40 hektar stort område av Pohjolan Voima för en euro.

Området har använts för förvaring av flygaska och staden ska hyra ut området till det företaget Nordi Oy som enligt planen ska bygga en solpark på området.

Kristinestad planerar också att köpa den mark där Pohjolan Voima hade sitt kraftverk. Den affären är värd 300 000 euro och beslutas av stadsfullmäktige.

Dalsbruks gästhamn.

Kimitoön vill köpa markområden för drygt 600 000 euro

Kimitoöns kommunstyrelse ska på måndag besluta om kommunen ska använda sin förköpsrätt i en tomtaffär som gäller mark i Dalsbruk med omnejd. Företaget Wärtsilä har sålt tomtmark som kommunen anser att är strategiskt viktig. Priset är drygt 600 000 euro.

– Vi har avgjort att tomtmarken behövs för den samhälleliga utvecklingen och vill därför garantera att kommunen äger den mark som berörs, säger kommundirektör Erika Strandberg. Det handlar om totalt 270 hektar mark på olika områden.

Till affären hör också mark i Lojo och Nurmijärvi, är den också viktig?

– Vi har ingen användning för den marken men har inte heller bestämt oss vad vi ska göra med den ännu, säger Strandberg.

Täktom skola, Hangö.

Täktom skola står tyst och tom – men under ytan sker det saker

Köpet ännu inte genomfört men planer finns.

en svart figur gjord av tyg och trä vinkar ut mot havet.

Försvarsministeriet uppmanar till eftertanke: ”Det är inte myndigheterna som säljer fastigheter till ryska köpare”

De ryska markköpen har ökat med 20 procent under fjolåret 2022. Vid Försvarsministeriet är man inte särskilt oroad, men uppmanar enskilda fastighetsägare till eftertanke.

Järnvägsstationen är riven, istället en stor bro.

Lovisa planerar köpa mark vid den tidigare bangården

Området är viktigt för utvecklingen av tjänsterna i centrum.

Foton på olika fastigheter ovanpå en karta av Finlands sydkust.

Ryska markköp i Finland har ökat kraftigt – vi listar elva intressanta tomter

Från industritomt vid flygfältet till Putins strandtomt.

Karis stationsområde sett uppifrån med hjälp av en drönare.

Raseborg köper mark vid Karis station av Senatstationfastigheter

Staden betalar 220 000 euro för områdena.

Simulerad flygbild av den kommande stugbyn i Barösund.

Hotellföretag i Barösund vill köpa mera mark och bygga flera hus att övernatta i

Hotellföretag vill köpa sex hektar mer mark i Barösund.

Museovoimala Mustionjoella Billnäsin ruukissa Raaseporissa.

Olli Muurainen vill köpa Järnmagasinet och mark i Billnäs av Raseborgs stad

Han vill utveckla hotellverksamheten och bygga bostäder.

Sjundeå centrum.

Sjundeå ratar för dyrt markområde vid centrum

125 000 euro för mycket för 2,1 hektar mark.

Språkbadsskolan i Jakobstad

Trafikarrangemang i Jakobstad skjuts upp när tekniska nämnden bantar budgeten

Investeringar skjuts fram, markköp ryms med i budgeten.

ett halvfärdigt hus, husbygge på gång. Vinter och snö. En hög med bräden. I bakgrunden ett färdigt, nybyggt hus.

Vasa chockhöjer tomtpriser

Priserna justeras enligt marknadsvärde.

Sursik skola

Pedersöre köper mera mark vid Sursikområdet

Kan vara ett alternativ till skoltomt.

Sjundeå centrum. en väg med hus på sidan.

Sjundeå backar - köper inte mark i Nordanvik

Kommunen utnyttjar inte sin förköpsrätt.

Torvtäkt i Janakkala.

Malax köper mark för att slippa torvtäkt

Grundvattenområde riskeras.

Människor väntar på tåget vid stationen i Åbo.

Lojo satsar redan miljonsumma på entimmeståget

Staden köper stort markområde nära motorvägen.

En karta.

Stadsstyrelsen i Raseborg röstade nej till köp av markområde i Västervik

Planläggningen ansåg området viktigt för mera bebyggelse.

Tomtaffären mellan Lovisa stad och företaget Eltete mislyckades.

Drottningporten skulle ha kunnat bli ett fall för EU-kommissionen

Tomtaffären skulle ha kunnat tolkas som dolt företagsstöd.

Vy över skärgårdshavet från landsvägsfärjan Aura mellan Iniö och Gustavs.

Försvarsministeriet vill kunna begränsa utlänningars markaffärer

Staten kan få förköpsrätt till strategiskt viktiga områden.

Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö.

Finland vill begränsa utländska markaffärer - misstankar om militärt hot

Man vill förhindra att viktiga områden hamnar i fel händer.

Så här skulle Kakolafunikularen i Åbo se ut.

Ja till avgiftsfri bergbana till Kakolabacken

Bergbanan ska vara klar under våren 2018.

Vasa stadsfullmäktige.

Tesla och Blåbärslandet i Vasa fullmäktige

Väntas fatta beslut om 1,5 miljoner euro.

Pargas stadsdirketör Patrik Nygrén i diskussion med Ted Bergman och Mikael Holmberg

Mystisk miljon skapar förvirring i Pargas

Fullmäktige har reserverat 1,2 miljoner för markinköp.

Sågudden i Lovisa.

Lovisastyret hävde försäljningen av Sågudden

Planerna tillbaka i ruta ett.

Versö i Pyttis

Byaförening besvärade sig mot hotellplaner i Pyttis

Mogenpört ös byaförening vill inte ha hotell på Versö.

Sommarstugor i Kristinestad

Kristinestad säljer sommarstugetomter

Stugägare kan få lösa in sina tomter.

Människor står på en tågperrong, tågbana till höger, höstlöv på marken.

Sjundeå köper Kälaområde trots dåliga tågnyheter

Tanken finns på en framtida tågstation i Käla.

sibbo kommunvapen

Sibbo lyckades vända den ekonomiska trenden

Efter två dåliga år kom ett bra bokslut.

Ryska markaffärer ett hot - Säkerhetskommittén listade hybridkrigsfenomen

Markaffärer i Åboland ges som exempel på hybridhot.

Småhusbygge på vintern

Nya hus är allt mindre

Hustillverkare säljer många hus på 130 kvadratmeter.

Långtradardäck.

Flyttfirman Raseborg Express växer i Karis

Transportföretag får köpa mera mark i Raseborg

S-gruppens logistikcentrum i Sibbo

S-gruppen löste in Sibbomark för ny logistikcentral

Förvaltningsdomstolen upphävde försäljningen i maj.

Karta över Lovisa, med Sågudden utprickad.

Sågudden säljs i januari

Lovisa stad och köparen ska mötas nästa vecka.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida