Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En kvinna med svart jacka tittar in i kameran. I bakgrunden syns pengar och soptunnor.

Lokalpolitiker kör över domstolen – därför vägrar de ge sig i stora soptvisten

Vi förklarar varför några lokalpolitiker går emot domstolen.

Farligt hala vägar gör det omöjligt för sopbilar att tömma sopkärl i delar av Esbo, Vanda och Helsingfors

Sopbilar har kanat av hala vägar under de senaste dagarna. Av säkerhetsskäl kommer därför en del av sophämtningarna den här veckan att skjutas upp. Det meddelar Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Avbrotten i sophanteringen gäller i östra Vanda, delar av Noux och Siikajärvi i Esbo, samt i Landbo, Björnsö, Östersundom och Sottungsby.

Både tömning av sopkärl och tömning av slambrunnar skjuts upp.

HRM har bett städerna om hjälp med att bekämpa halkan. Man hoppas kunna fortsätta sophanteringen nästa vecka.

Utskottet i Korsholm färdigt med intervjuerna om striden i avfallsnämnden

Korsholms två representanter i Vasaregionens avfallsnämnd hördes igår tisdag av det tillfälliga utskott som reder ut förtroendet för nämnden.

Representanterna har genomgående röstat mot NTM-centralens krav på en övergång till kommunalt ordnade avfallstransporter.

Utskottet i Korsholm har nu hört alla som man tänker höra och fått ta del av bägge sidor av tvisten.

– Det är en del att sätta sig in i, det är ju ett ärende som pågått länge. Men bilden klarnar, säger ordförande Rolf Sund (SFP).

Härnäst väntar ett möte med Vasas motsvarande utskott den 5 februari.

Uppskattningen och förhoppningen är att ärendet behandlas av fullmäktige i Korsholm i mars.

Kvinna med grön tröja och glasögon står lutad mot ett räcke.

Avfallshanteringschef besviken på beslut i Vasaregionens avfallsnämnd: ”Samma beslut som tidigare men formulerat på ett annat sätt”

Vasaregionens avfallsnämnd vill också i fortsättningen låta fastighetsägarna upphandla soptransport, trots att förvaltningsdomstolen har krävt annorlunda. Nu väntar ytterligare böter, tror avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst.

Helsingforsregionens miljötjänster vädjar: Hjälp oss med snön

Den pågående snöstormen försvårar jobbet för sophämtare. Stormen och snömängderna på gator och gårdar har lett till att sophämtningen redan nu ligger efter i tidtabellen. Och läget väntas bli ännu värre till slutet av veckan.

Därför vädjar nu Helsingforsregionens miljötjänster HRM till invånare om att röja bort snön och vid behov sanda fram till soptunnorna.

”Våra chaufförer belastas hårt då de ska tömma hundratals soptunnor bland drivorna. Så låt oss samarbeta i det här snökaoset”, skriver HRM i ett pressmeddelande.

Om soptunnorna blir fulla vill man att invånare i mån av möjlighet ska förvara soporna i sina bostäder.

”Och om soptunnorna blir fulla hjälper det tyvärr inte att ringa vår kundtjänst. Vi ber om ert tålamod.”

Sopsorteringskärl omgivna av sopor.

De två utskotten som utreder Vasaregionens avfallsnämnd träffas i februari: ”Vi ska stämma av”

Vasautskottet har nu hört alla man tänker höra medan utskottet i Korsholm ännu inte träffat sina två ledamöter. Under onsdagen hördes Stormossens vd Aimo Latvala, först i Vasa, sedan i Korsholm.

Avloppslangar på slamtransportbil.

Rosk'n Roll tar över slamtransporten i kommunerna

Sker i etapper från och med hösten 2024.

Betongsilorna vid Åbo Akademi innehöll höga halter av skadliga ämnen

Skadliga ämnen har dykt upp under rivningen av betongsilorna i Vasa.

Då rivningen kom så långt ner som till grundplattan i betong visade det sig att den innehöll höga halter av skadliga PAH-föreningar, eller polycykliska aromatiska kolväten som är cancerframkallande.

Vasa stad tvingas nu ersätta Fincap för de kostnader som uppstått då man tagit prover, forslat bort och fört betongen till rätt avfallshantering. Totalt blir stadens andel av kostnaderna omkring 28 000 euro.

Rivningen av silorna, som står på Strandgatan 1, inleddes i april ifjol. Vasa stad har tidigare sålt tomten och byggnaderna till Fincap Oy som ska bygga ett flervåningshus på tomten.

Översatt från Yle Pohjanmaa

Soppåsar på hög.

Jurist tror inte nya utredningar kan rädda Vasaregionens avfallsnämnd från böter

I början av veckan anlände vite nummer två till Vasaregionens avfallsnämnd. Så länge som nämnden inte rättar sig enligt förvaltningsdomstolens beslut kommer ett nytt vite komma var tredje månad.

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.

Viten samlas på hög för Vasaregionens avfallsnämnd

Men inget betalas eftersom avfallsnämnden har besvärat sig.

Förseningar i tömning av avfallskärl i sydvästra Finland

På flera håll i sydvästra Finland har hushåll fått vänta på tömning av avfallskärl på grund av förseningar.

Förseningarna gäller både tömning av förpacknings- och blandavfallskärl och beror på flera olika orsaker. Bland annat kom snön kom så tidigt i år, vägarna har varit isiga, det har ordnats politiska strejker och sjukfrånvaron har varit hög i år på grund av flera infektionssjukdomar.

Sydvästra Finlands avfallsservice skriver i ett pressmeddelande att de strävar efter att tömningen ska fungera på bästa möjliga sätt under jul- och nyårshelgen. Men fredagens och lördagens väderprognos visar att det kan bli snöstorm, vilket ändå kan leda till förseningar, samtidigt som julens helgdagar skjuter upp tömningarna med en eller två dagar.

Hushåll uppmanas vänta med att föra sitt julavfall till husbolagens avfallssortering. Ifall ett avfallskärl är fullt får man inte lämna avfall utanför kärlet.

Kvinna i vinterkläder står utomhus. I bakgrunden syns förbränningsanläggning.

Hur sortera julavfallet? Miljöfostraren svarar

Planering i förebyggande syfte är viktigt.

En person står och tittar på ett par nya jeans i en affär.

EU förbjuder bränning av splitternya kläder – inga osålda plagg får förstöras

De största tillverkarna är de som påverkas snabbast.

En brunhårig kvinna står i en trappa. Kvinnan har svarta glasögon och en blommig blus.

Avfallsnämnden ändrar sig inte: ”En låst situation”

Avfallshanteringschefen är frustrerad över situationen.

Återvinningsstationen i Box i Sibbo har stängt

Rinkis återvinningsstation i Box i Sibbo har stängt på markägarens initiativ. Det finns åtminstone inte ännu några planer på att öppna en ersättande återvinningsstation i närheten.

Närmaste insamling av papper, kartong, kläder, glas och metall finns på S-Markets gård och insamling av plast på K-Supermarkets gård i Söderkulla.

En ekopunkt för insamling av hushållens förpackningssavfall finns också i Kalkstrand och i Kullo.

Fler kommuner i Egentliga Finland får insamlingskärl för avlagda textilier

Nu ska också resten av kommunerna som tillhör Sydvästra Finlands avfallsservice få insamlingskärl för avlagda textilier.

Det här gäller Rusko, S:t Mårtens, Masku, Nousis och Virmo. Insamlingskärlen finns vid ekopunkterna i slutet av veckan.

Textilierna sorteras och efter det funderar avfallsbolaget på hur de kunde återanvändas.

Råvaran används bland annat för att tillverka kläder, hemtextilier och isoleringsmaterial.

Närbild på en skrothög.

Tallmoskräpet städades upp under veckoslutet – nedskräparen kan vara hittad

Någon verkar ha tömt ett hus och dumpat soporna i terrängen.

Avfallstaxorna kan stiga i Åboland – avgifterna för tömning av bioavfallskärl sjunker

Grundavgifterna för avfallshanteringen kan bli dyrare nästa år i Åboland. Det gäller Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo.

Höjningen gäller såväl småhus, husbolag som fritidsbostäder.

Samtidigt sjunker avgifterna för tömningen av bioavfallskärl. Även tömningen av kärl med förpackningsavfall såsom papp, plast och metall blir lite billigare.

Fram till den 13 november kan man tycka till om förslaget och efter det slås priserna fast. Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas in till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd får böta 40 000 euro

Får en ny chans att förklara sig innan löpande vite ges.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Allt fler uppmanar Vasaregionens avfallsnämnd att följa domstolens beslut

Snart kommer NTM-centralens vite till avfallsnämnden.

En hög med avfall.

Medlemskommunerna kräver att Vasaregionens avfallsnämnd ger med sig

Storkyro och Korsholm vill se en lösning i tvisten.

Rivitalon jätekatoa.

Avfallsnämnden ändrar inte sina beslut – Vasas styrelseordförande: ”Någon måste ingripa”

På tisdag kväll skrevs ytterligare ett kapitel i berättelsen om Vasaregionens avfallsnämnd och avfallstransporterna. Nämnden vägrar fortfarande ändra på sina beslut.

Vatten och sophämtning blir dyrare i huvudstadsregionen

HRM höjer bruksavgiften på vatten med omkring 8 procent och grundavgiften med 13 procent från och med årsskiftet.

Det innebär att vattnet blir 13 cent dyrare per kubikmeter och hanteringen av avfallsvattnet blir 16 cent dyrare per kubikmeter.

Dessutom ökar kostnaden för tömning av sopkärl med 3,5 procent.

Orsaken är bland annat investeringar i att sanera gamla delar av vattennätverket och allmänt stigande kostnader.

HRM:s styrelse beslöt om höjningen på sitt möte i fredags.

Förseningar i tömningarna av förpackningsavfall – avfallstjänsten kommer inte in i låsta avfallspunkter

Tömningen av förpackningsavfallskärlen försenas hos en del bostadsbolag inom Sydvästra Finlands avfallsservice verksamhetsområde under de närmaste veckorna.

– Det har kommit cirka 250 anmärkningar per dag från entreprenörer sedan den 1 oktober, då LSJH tog över tömningen av de hjulförsedda förpackningsavfallskärlen i Åbo, S:t Karins, Lundo, stam-Pargas, Aura, S:t Mårtens och Pöytyä. Fyra av fem anmärkningar gäller att det inte är möjligt att tömma soptunnorna på grund av låsen, säger servicechef Jaakko Salminen.

Enligt Salminen har förare haft problem, särskilt i de bostadsbolag som inte hunnit meddela sina avfallskärlsuppgifter före början av oktober och vars lås ännu inte har ändrats så att avfallskärlen kan nås med LSJH:s huvudnyckel.

Container för icke-brännbart blandavfall.

Avfallsstationen i Karis får en ge och ta-container

Rena gipsskivor börjar också återvinnas i Karis.

Man i förgrunden tittar ner i en soptunna.

NTM-centralen kallar avfallsnämnden till förhör: ”I dagsläget uppfyller inte situationen i Vasaregionen avfallslagen”

Att Vasaregionens avfallsnämnd valde att inte lyssna på NTM-centralens krav och hot om vite kommer inte gå obemärkt förbi. Nu väljer NTM-centralen att kalla avfallsnämndens medlemmar till ett hörande.

Ett berg av sopor på väg till Stormossen.

Vasaregionens avfallsnämnd vägrar rätta sig och nu blir det sannolikt böter: ”Nämndens medlemmar måste vara beredda på konsekvenser”

Vasaregionens avfallsnämnd går inte med på NTM-centralens krav om avfallstransporterna. Därmed tyder det mesta på att det blir böter på 50 000 euro.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida