Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Varning för svag is vid Påttska reningsverket i Vasa

Vasa Vatten varnar för svag is och smältvattenområde framför Påttska reningsverket och på Molnträskets område.

Det renade vatten som kommer ut från Påttska reningsverket är varmt också på vintern och det varma vattnet försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket.

Området med svag is är vid reningsverkets västra och norra sida, från Brändö Sjömuseums norra sida och till Vinkelgatans båtbryggor.

Varningsskyltar finns på stranden, på båda sidor av Påttska reningsverket. Den svaga isen kommer att märkas ut med granris när isförhållandena blir bättre.

Vistelse på havsområdet som är utmärkt är farligt. Dessutom är obehörig vistelse på reningsverkets område absolut förbjudet.

Även vid Molnträsket är isen svag.

Vattenprov tas från avloppsbrunn.

Kemikalieläckan i Borgå misstänks härstamma från ett företag i Ölstens

Enligt polisen har företaget deltagit aktivt i undersökningen.

Fotgängare i regnoväder. Personerna på bilden försöker skydda sig mot regnet med paraplyer men stormen gör att man bli rvåt ändå.

Häftiga regn och utdragna torrperioder – Finlands vattenhantering måste anpassas till förändrade väderförhållanden

Den finska vatteninfrastrukturen är väl utvecklad. Det finns ändå rum för förbättring och förberedelse inför extrema väderfenomen.

Vattenprovtagning ut avloppsbrunn.

Kemikalieutsläppet i Ölstens i Borgå bestod av flera olika lösningsmedel

Polisen meddelar att de undersöker fallet i Borgå med brottsrubriceringen miljöbrott.

Avloppsbrunn granskas

Kemikalier har släppts ut i avloppsnätet i Ölstens – polisen misstänker miljöbrott

Polisen misstänker miljöförstöring då kemikalier släppts ut i Ölstens i Borgå. Invånare och företag på området varnas för skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet.

Misstänkt utsläpp av kemikalier i avloppsnätet i Ölstens i Borgå

Invånare och företag på området varnas för eventuella skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet. Saken utreds som bäst, meddelar Borgå vatten.

Företag på området uppmanas kolla att inga kemikalier släpps ut i avloppsnätet.

En misstanke om kemikalieutsläpp väcktes då man på Hermansö reningsverk på morgonen kände kraftig lukt av kemikalier från avloppsvattnet ända till utloppspumpstationen.

Dessutom fick Borgå vatten ett meddelande om kraftig lukt av kemikalier från avloppet på en fastighet i Ölstens.

Orsaken till problemet utreds och möjliga observationer ombeds skickas till räddningsverket.

Borgå vatten informerar mera då situationen utvecklas.

Några tusen kubikmeter orenat vatten hann rinna ut i Haiko – Borgå vatten har tagit vattenprover

Borgå vatten har kommit ut med tilläggsinformation om läckan som upptäcktes tisdagen den 28 mars. Läckan är i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk ungefär 20 meter från stranden där Östra Nylands Yrkesskola tidigare låg.

Det ser ut som att vatten ska ha börjat läcka redan på lördag 25 mars och att 2 773 kubikmeter orenat avloppsvatten har runnit ut i havet. Läckagevattenmängden har i början varit liten och svår att upptäcka.

Reparationsarbeten är i gång, efter jobbet ska strandområdet återställas.

Borgå vatten har kommit överens om första vattenprovtagningar av havsvattnet och om laboratorieanalyser från området. Vattenverket följer också med omgivningen vid läckageplatsen och området renas enligt behov.

Borgå vatten vill poängtera att man inte skall röra sig på isen nära läckageplatsen.

Pargas och LSJH satsar tre miljoner euro på Korpo reningsverk

Sydvästra Finlands avfallsservice LSJH och Pargas stad investerar tre miljoner euro för att utveckla avfalls- och avloppshanteringen i skärgården.

I anslutning till Korpo reningsverk ska man bygga en mottagningsstation för slam som ska förbättra reningskapaciteten vid reningsverket.

Områdets sorteringsstation ska också byggas ut så att det blir lättare att lämna av brännbart avfall och glas-, och metallförpackningar.

Byggarbetet ska vara klart i början av år 2024.

Svag is vid Påttska reningsverket och Molnträsket i Vasa

Vasa Vatten varnar för att isen kan vara svag framför Påttska reningsverket. Det beror på att det renade vatten som rinner ut från reningsverket är varmt, också på vintern.

Området gäller reningsverkets västra och norra sida, från Brändö Sjömuseums norra sida fram till Vinkelgatans båtbryggor.

Varningsskyltar finns på stranden och området kommer att markeras med granris när isförhållandena blivit bättre.

Även vid vattenverket i Molnträsket är isen svag.

En skräpkorg och en bänk vid en å. Det är höst och mulet.

I Sjundeå är man bittra på grannkommunen Vichtis avloppsvattenplan

Sjundeå vill inte ha Vichtis avloppsvatten.

Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

Kärl som mäter nederbärden har fyllt till 35 millimeter.

Mera störtregn och större oväder – Raseborgs stad har mycket att stå i

Utveckling av nätverk för dagvattenrör är på gång.

Vy över Gumnäs, Raseborg

Efter avloppsläckaget: Säkert att simma i Gumnäs igen

Badvattenkvalitéten uppfyller kraven trots läckaget.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Anläggningen stöder målsättningar att bli koldioxidneutrala.

En tömd betongbassäng där det ligger lite grus på bottnet.

Raseborgsnämnd: En skejthall i Billnäs gamla reningsverk blir för dyr för staden

Nämnden hoppas föreningar vill förverkliga projektet.

Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs

Reningsverket i Ekenäs renoveras för att bli renare

Nya mellanväggar rengör avloppsvatten från kväve.

Skugghus

Brister vid pälsfarmer i Nykarleby

Bygglov saknas och reningen negligeras.

Flockningsbassängen med det första reningssteget vid Åminne vattenverk i Jakobstad

Mer ozon skall få bort luktproblemen ur Jakobstadsvattnet

Katastrofalt dålig lukt i början av veckan säger expert.

Avloppsreningsverket i Dalsbruk.

Klar förbättring i avloppsreningen på Kimitoön

Utsläppen minskade med 24 till 86 procent.

Läckande vattenrör i badrum.

Ingen skitlukt så länge minireningsverken sköts om

Minireningsverk har renat i snart 10 år utan problem.

Avlopp

Ingen övervakar minireningsverk

Minireningsverk kan rena hur som helst, ingen har koll.

Avloppsbrunn i Solf.

Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

Avfallsnämnden vill se kommunalt ordnade slamtransporter.

Tyska holmens reningsverk

Reningsverket i Liljendal i gång igen efter eldsvåda

Huset skadades illa i en eldsvåda på tisdagen.

Översiktsbild från Ekenäs

Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

Pojoviken lider av belastning och syrebrist.

Robin Lönnberg, Jörn Granroth och Tom Törnroos vid kvävereningsbassängen

Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

Reningsverket som byggdes år 1968 har inte många år kvar.

Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk

Avloppsreningsverken går på högvarv

Reningsverken klarar inte helgens vattenmängder.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

Vattenreningsverk i Finnå, Esbo

Lojo vill ta till vara värme från reningsverk

Det är ekonomiskt lönsamt att ta till vara värmen.

tappa vatten ur kran

Reningsverk i Raseborg fungerar bra

Miljöchefen: Skeppsholmen fungerar glädjande effektivt.

Avföringen rann ut på Brändövägen mellan S-market och Brändö torg.

Avföring spreds på Brändö i Vasa

Chauffören märkte inte att slambilen läckte.

Arbetsgrupp ska fundera på Lammala reningsverk

Kommunstyrelsen i Kimitoön diskuterade i går Lammala avloppsreningsverk i Västanfjärd. Styrelsen ansöker om att miljölovet ska förlängas, men samtidigt tillsattes en arbetsgrupp.

Vattennivån i Döda havet sjunker med en meter per år

Vatten – en källa till krig i Mellanöstern?

Mellanöstern är tätt befolkat och extremt torrt.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida