Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Svag is vid Påttska reningsverket och Molnträsket i Vasa

Vasa Vatten varnar för att isen kan vara svag framför Påttska reningsverket. Det beror på att det renade vatten som rinner ut från reningsverket är varmt, också på vintern.

Området gäller reningsverkets västra och norra sida, från Brändö Sjömuseums norra sida fram till Vinkelgatans båtbryggor.

Varningsskyltar finns på stranden och området kommer att markeras med granris när isförhållandena blivit bättre.

Även vid vattenverket i Molnträsket är isen svag.

En skräpkorg och en bänk vid en å. Det är höst och mulet.

I Sjundeå är man bittra på grannkommunen Vichtis avloppsvattenplan

Sjundeå vill inte ha Vichtis avloppsvatten.

Industritomt på Hangö Östra industriområde som håller på att slya igen.

Nu ska Hangöpolitikerna på nytt säga ja eller nej till solkraftspark på Östra industriområdet

Förslaget om att reservera ett 49,8 hektar stort område för ett nätsolkraftverk på Östra industriområdet i Hangö går till stadsstyrelsen igen på måndag (10.10).

Kärl som mäter nederbärden har fyllt till 35 millimeter.

Mera störtregn och större oväder – Raseborgs stad har mycket att stå i

Utveckling av nätverk för dagvattenrör är på gång.

Vy över Gumnäs, Raseborg

Efter avloppsläckaget: Säkert att simma i Gumnäs igen

Badvattenkvalitéten uppfyller kraven trots läckaget.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Spillvärme från avloppsvattnet värmer nästan 2 000 egnahemshus i Vasa

Anläggningen stöder målsättningar att bli koldioxidneutrala.

En tömd betongbassäng där det ligger lite grus på bottnet.

Raseborgsnämnd: En skejthall i Billnäs gamla reningsverk blir för dyr för staden

Nämnden hoppas föreningar vill förverkliga projektet.

Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs

Reningsverket i Ekenäs renoveras för att bli renare

Nya mellanväggar rengör avloppsvatten från kväve.

Skugghus

Brister vid pälsfarmer i Nykarleby

Bygglov saknas och reningen negligeras.

Flockningsbassängen med det första reningssteget vid Åminne vattenverk i Jakobstad

Mer ozon skall få bort luktproblemen ur Jakobstadsvattnet

Katastrofalt dålig lukt i början av veckan säger expert.

Avloppsreningsverket i Dalsbruk.

Klar förbättring i avloppsreningen på Kimitoön

Utsläppen minskade med 24 till 86 procent.

Läckande vattenrör i badrum.

Ingen skitlukt så länge minireningsverken sköts om

Minireningsverk har renat i snart 10 år utan problem.

Avlopp

Ingen övervakar minireningsverk

Minireningsverk kan rena hur som helst, ingen har koll.

Avloppsbrunn i Solf.

Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

Avfallsnämnden vill se kommunalt ordnade slamtransporter.

Tyska holmens reningsverk

Reningsverket i Liljendal i gång igen efter eldsvåda

Huset skadades illa i en eldsvåda på tisdagen.

Översiktsbild från Ekenäs

Belastningen på Raseborgs vattendrag har minskat

Pojoviken lider av belastning och syrebrist.

Robin Lönnberg, Jörn Granroth och Tom Törnroos vid kvävereningsbassängen

Skeppsholmens reningsverk kämpar med kvävereningen

Reningsverket som byggdes år 1968 har inte många år kvar.

Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk

Avloppsreningsverken går på högvarv

Reningsverken klarar inte helgens vattenmängder.

Vattenledningen byggdes mellan Svartå och Karis.

Vattenledningen till Svartå är klar

Linjen blev klar två månader tidigare än planerat.

Vattenreningsverk i Finnå, Esbo

Lojo vill ta till vara värme från reningsverk

Det är ekonomiskt lönsamt att ta till vara värmen.

tappa vatten ur kran

Reningsverk i Raseborg fungerar bra

Miljöchefen: Skeppsholmen fungerar glädjande effektivt.

Avföringen rann ut på Brändövägen mellan S-market och Brändö torg.

Avföring spreds på Brändö i Vasa

Chauffören märkte inte att slambilen läckte.

Arbetsgrupp ska fundera på Lammala reningsverk

Kommunstyrelsen i Kimitoön diskuterade i går Lammala avloppsreningsverk i Västanfjärd. Styrelsen ansöker om att miljölovet ska förlängas, men samtidigt tillsattes en arbetsgrupp.

Vattennivån i Döda havet sjunker med en meter per år

Vatten – en källa till krig i Mellanöstern?

Mellanöstern är tätt befolkat och extremt torrt.

Havsvatten läckte in vid Påttska reningsverket i Vasa

Varmt vatten från Påttska gör isen svag

Vasa Vatten varnar för svag is, speciellt utanför Påttska reningsverket. Det varma renade vattnet försvårar isbildningen.

Hermansö avloppsreningsverk i Borgå

Reningsverket i Ebbo har gjort sitt

Ett fem år långt byggprojekt har avslutats i Borgå. Ett avloppsrör på 35 kilometer från Ebbo till Hermansö är färdigbyggt.

”Julklapp” från St Petersburg

Lagom till jul kan Östnyland få en tvivelaktig ”julklapp” från St Petersburg i form av gps-sändare som följer de orenade avloppsutsläppens väg längs Finska viken.

Svartå reningsverk är en liten byggnad bredvid Svartå FBK:s hus vid väg 186 (Ingå-Salovägen).

Avloppsrör ersätter reningsverket i Svartå

I framtiden renas Svartåbornas avloppsvatten i Karis-Pojo reningsverk och Svartåborna får vatten från Karis. En ny förbindelseledning ska ersätta det gamla reningsverket i Svartå. Speciellt miljön kommer vinna på det här.

Slammet från reningsverket blandas med torv och sand och används bland annat för grönarbeten. Teija Paavola är utvecklingschef vid företaget Biovakka.

Är slam från reningsverk en fosforbomb?

Jordbruket står för den största delen av fosforutsläppen längs med kusterna i Finland. Men många jordbrukare misstänker att det finns en dold näringsbelastning i slammet från reningsverk. Slammet blir till jord som används i grönarbeten, hur mycket fosfor läcker den jorden?

Johan Lönnfors har modern avloppsrening

De vill ha pengarna tillbaka för reningsverken

Östnylänningar som redan har köpt ett privat reningsverk vill ha kompensation om kraven på avloppsvatten på glesbygden luckras upp. Allt fler politiker anser att avloppsförordningen ska ses över.

Rågrannar besöker farmområder Vallarna i Jakobstad.

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

I går onsdag bjöd pälsodlarna in rågrannar och sommarstugeägare för att bekanta sig med de miljöåtgärder som gjorts på farmområdet Vallarna i Jakobstad. Hoppet finns om bättre vatten i Fäbodaviken

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.

Påttska reningsverket har hittat inställningarna

För ett par år sedan skärptes kraven på Vasa Vattens reningsverk ute på Brändö. Efter en tid av överskridna gränsvärden har man nu fått bukt med utsläppen.

skylt med texten Tullisilta Tullbron

Avloppsläckage i Lovisa

Lovisa vatten har hittat ett läckande rör nära Tullbrons pumpstation. Läckan har åtgärdats.

Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk

Bygglov för reningsverk och dagis

Planerna på att bygga ett nytt daghem i Kimito går framåt. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Kimitoön beviljade bygglov för projektet på sitt möte på tisdagen.

Sverige hotas av jätteböter för utsläpp

På grund av utsläpp från reningsverk.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida