Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Spelgalen tjädertupp rör sig i Ekenäs centrum

Stadstjädern är ett populärt samtalsämne på Facebook.

Cyklist mötte tjädertupp på Vessö: ”Den högg mig i foten, så jag sprang”

Tjädrarna spelar i april, men sällan nära människor.

Krigsminnen: Hitisbo sköt tjäder, råkade på ryssar

Han kunde ha startat kriget på nytt.

Ministeriet vill fridlysa tjädern i Egentliga Finland

Också orranas och järparnas stammar har försvagats.

Jakten på skogshönsfåglar begränsas i Österbotten

Den kalla sommaren har stört häckningen.

Det finns liv i naturen också på vintern

Göran Bergman om fåglar och Harry Krogerus om alla småkryp.

Pigg smörbult och argsinta tjädrar - första sommaren med Naturväktarna

1971 började ett långlivat program i den svenska radion.