Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

fågel i träd

Spelgalen tjädertupp rör sig i Ekenäs centrum

Stadstjädern är ett populärt samtalsämne på Facebook.

Håkan Weckström vid sin cykel, skog i bakgrunden.

Cyklist mötte tjädertupp på Vessö: ”Den högg mig i foten, så jag sprang”

Tjädrarna spelar i april, men sällan nära människor.

Svartvit bild av en grusväg, med en vattenpöl i  mitten, och skog på var sida om vägen.

Krigsminnen: Hitisbo sköt tjäder, råkade på ryssar

Han kunde ha startat kriget på nytt.

Ut i naturen: Fyra årstider

Ministeriet vill fridlysa tjädern i Egentliga Finland

Också orranas och järparnas stammar har försvagats.

Tjäder

Jakten på skogshönsfåglar begränsas i Österbotten

Den kalla sommaren har stört häckningen.

Ut i naturen: Fyra årstider

Kortare jakt på skogshönsfågel i Nyland och Kymmenedalen?

Jord- och skogsbruksministeriet vill begränsa jakten på tjäder, orre och järpe i Nyland och Kymmenedalen.

Lavskrika på gren i vinterlandskap, Nordkarelen, 2009

Det finns liv i naturen också på vintern

Göran Bergman om fåglar och Harry Krogerus om alla småkryp.

Naturväktarna, 1971

Pigg smörbult och argsinta tjädrar - första sommaren med Naturväktarna

1971 började ett långlivat program i den svenska radion.