Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Ryssland: Förhöjda halter av radioaktivt ämne härstammade inte från oss

Inga tecken på radioaktiva utsläpp i Ryssland.

Ryssland bekräftar mycket höga utsläpp av radioaktivt ämne

Också i Europa har koncentrationerna varit högre.

Misstankar om radioaktiv läcka i Kazakstan eller Ryssland

Ofarliga mängder radioaktivitet har läckt ut i atmosfären.

Våren 1986 spred Tjernobyl radioaktivitet och skräck

Tjernobylolyckan 1986 räknas som den värsta någonsin.

Strålningen i Finland efter Tjernobyl

Påverkar strålningen Finlands natur?

Ovanligt mycket radioaktivt cesium i Helsingforsluften

Det härstammar sannolikt från öster eller från sydost.

Radioaktivt material försvann i Irak

Materialet kan leda till svåra skador.

Små mängder radioaktiva ämnen i Helsingfors

Halterna har ingen betydelse för hälsan.

Radioaktivitet vardag för tusentals på jobbet?

På de allra flesta arbetsplatser har radonhalten inte mätts.

Radioaktivitet i luften - ofarligt säger myndigheterna

Oklart varifrån de radioaktiva ämnena kommer.

Missbildade djur i Östra Nyland

Missbildade djur efter Tjernobyl

När kärnkraften kom till Finland

Lovisa kärnkraftverk i sovjetisk stil började byggas 1971.

Att leva i Tjernobyls skugga

I Pripjat och Ditjatk på 2000-talet.