Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Mätäjärvi i Borgå kan saneras redan nästa år

Det ser nu ut som saneringsarbetena av den gamla avstjälpningsplatsen vid Gamla i Helsingforsvägen i Borgå kan komma i gång redan nästa år.

Borgå har nämligen ansökt om åtgärdstillstånd för området som i folkmun kallas Mätäjärvi öster om Gamla bron.

Enligt ansökningen ska staden bygga ytisolering och isolerande konstruktioner på den gamla avfallsfyllningen.

Saneringen av det förorenade området beräknas ta mellan ett och två år.

Frågan om saneringen av Infjärden i Vasa dansar vidare – Kemira överklagar miljötillståndsbeslutet

Kemira anser att det inte är möjligt att restaurera Infjärden med tillståndsbeslutet från regionförvaltningsverket som grund.

”Vi har överklagat beslutet eftersom vi anser att vi inte kan börja sanera sjön på ett säkert och hållbart sätt med beslutet som grund. Sanering av Bastuvikens område på annat sätt än genom övertäckning är inte möjligt, eftersom det finns betydande säkerhetsrisker på platsen och utanför. Det har konstaterats att det finns militärmaterial på Bastuvikens område samt vit fosfor som är mycket farligt. Projektet med sanering av det gamla fabriksområdet har hittills framskridit enligt plan. Vårt mål är att även sjön ska kunna restaureras på ett säkert sätt”, säger Anne Helenius-Heir, ansvarig direktör för miljö-, arbetarskydds- och kvalitetsfrågor hos Kemira enligt ett pressmeddelande.

Restaureringen beräknas pågå flera år. Där ingår en rivning av byggnaderna på det gamla fabriksområdet och återställande av markområdena.

Även Vasa stad söker ändring i beslutet.

Bild tagen av Infjärden från luften. Till höger i bild ses Kemiras gamla fabriksområde. Det är sommar och sjön är full av växtlighet.

Nu ska Kemira riva sin gamla fabrik i Vasa

Saneringen av Infjärden har inte ännu godkänts.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Hangöbon Johannes Runeberg ser på parken på Fabriksudden där staden tar bort nedsmutsad jord och träd.

Alar på Fabriksudden väcker starka känslor i Hangö

Hangö tar bort smutsig jord. Några vill ha parken kvar ändå.

En person står och tittar på en hög med bråte framför en gammal stålfabrik.

Hangö: Koverhars underjordiska konstruktioner kan bli kvar

Skadliga ämnen i betongen ses inte som en risk.

Obemannad grävmaskin på ett arbetsområde

Fabriksuddens smutsiga jord spränger budgeten i Hangö

Överraskningarna på Fabriksuddens bygge är ännu inte över.

Skrptföretaget Romu Keinänen

Förorenad tomt långvarigt bekymmer för Borgå

Tomten måste renas, men frågan är vem som ska betala.

Billnäs bruk.

Förorenad jord får inte rinna i ån vid Billnäs bruk

Nya skyddsbestämmelser ska skrivas in i planen.

Flera färggranna höghus på rad.

IL: Harkimo förlorade kampen om Sibbostrand i rätten

Hovrätten anser att Harkimo visste att marken var förorenad.

Krämaretorget är uppgrävt

"Här är mera jobb för skeden än grävskopan"

Museiverket vill vara med och undersöka Krämaretorget.

Barn från språkbadsdagiset Sälen deltog i demonstrationen för Östersjön.

Barn demonstrerade mot förorening av Östersjön

Politiker deltog i evenemanget på Narinken på tisdag.

Vägskyltar på Lappträskvägen

Halv miljon för rening av Valkomtipp

Det kostar ungefär 500 000 euro att rena den äldre avstjälpningsplatsen i Valkom i Lovisa.

Tipsa här om blågröna alger

Alla iakttagelser om blågröna alger borde rapporteras för att myndigheterna ska få en heltäckande bild av algläget.

Infjärden i Vasa

Infjärdens sanering planeras

Saneringen av den svårt förorenade sjön Infjärden i Vasa går framåt. Muddringsarbetet vid sjön avbröts för några år sedan när man upptäckte vit fosfor i bottensedimentet.

Bbl: Borgå vill köpa mark kring järnvägsstationen

Borgå stad vill köpa det gamla järnvägsområdet i Hattula skriver Borgåbladet.

Luftföroreningar dödar miljoner varje år

Luftföroreningar kan vara ännu farligare för hälsan än vad läkarvetenskapen hittills har trott. Farligast är luftföroreningar inomhus som uppkommer av kol- och vedeldning och matlagning.

Detalj av Billnäs bruk

Förorenad jord i Billnäs

Raseborgs stad har låtit utföra undersökningar av jordmånen i planändringsområden i Billnäs bruk. Förhöjda metallhalter har hittats på ungefär 20 platser i bruket.

Borgå gamla avstjälpningsplats

Borgå stad går vidare i Mätäjärvi-tvisten

Borgå stad för saneringen av Mätäjärvi till Vasa förvaltningsdomstol.

Rostiga oljecisterner i Jakobstad vid Väg-och Vattens gamla depå

Staten vill inte kännas vid läckande oljecisterner

Tre rostiga, läckande oljecisterner kom i dagen vid vägarbeten vid staden Jakobstads nya depå för tekniska arbeten i Staffansnäs. Området har fungerat som depåområde ända sedan 1940-talet för statens vägarbeten tills staden Jakobstad köpte området.

Orionsgatans slamtipp ska bort

Gamla synder blir dagens miljöproblem. I Hangö är grundvattnet vid Orionsgatan förorenat på grund av att det för några decennier sedan dumpades slamavfall på platsen.

En hög med kol

Kol förkortar livslängd i Kina

Den kraftiga användningen av kol i Kina har förkortat livslängden hos medborgare i vissa delar av landet. Under vintern får medborgare som bor på norra sidan Huaifloden, i mellersta Kina, gratis kol.

Läcka vid Talvivaaragruvan.

Talvivaara städar upp

Gruvbolaget Talvivaara inleder i dag rensningsarbeten vid den närbelägna sjön Ylä-Lumijärvi. Bolaget ska börja återställa kärrområdet norr om sjön.