Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Labore: Finland på väg in i en konjuktursvacka

Finland är på väg in i en konjunktursvacka, bedömer forskningsinstitutet Labore. Men redan nästa år börjar ekonomin växa igen.

Enligt Labores prognos minskar bruttonationalprodukten i år med 0,3 procent.

Nästa år växer den med närmare en procent och året därpå ännu mer.

I år äter den höga inflationen upp lönepåslagen, men nästa år ökar köpkraften igen.

Många par skor i ett butiksfönster.

Etla: Finlands ekonomi krymper i år men hushållen får det snart bättre

Näringslivets forskningsinstitut Etla beräknar att Finlands ekonomi krymper med 0,3 procent i år. Recessionen blir ändå kortvarig och hushållens situation blir snart bättre.

Euroområdets konsumentpriser steg i juli med 5,3 procent – reflekterar uppgången i Finland

Konsumentpriserna i euroområdet steg med 5,3 procent i juli i jämförelse med förra året, uppger den europeiska statistikcentralen Eurostat.

Euroområdets inflation avtog särskilt eftersom de höga energipriserna sjunkit. Däremot är priset på mat och dryck fortfarande högt.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppskattning har priserna i Finland också ökat med 4,2 procent jämfört med förra året.

Priserna fortsätter att stiga – konsumentpriser 4,2 procent dyrare än förra året

Enligt Statisktikcentralens preliminära uppskattning har konsumentprisindexet sett en förändring på 4,2 procent från förra året. I princip innebär det att priserna stigit i genomsnitt 4,2 procent.

Mest ökade priserna inom kultur och fritid, där priserna steg med 8,6 procent i jämförelse med förra året.

Priset på livsmedel och alkoholfria drycker steg också med 8,29 procent från förra året.

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen på varor och tjänster som hushåll i Finland konsumerar. Indexet används för att mäta inflation.

Trots att utvecklingen visar stigande priser på Finlands nivå har inflationen mattats av i euroområdet.

Inflationen i euroområdet saktade ner

Inflationen i euroområdet har saktat ner en aning. Enligt Eurostat steg konsumentpriserna i juni med 5,5 procent jämfört med året innan.

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 6,8 procent i maj och 7,9 procent i april.

Också i Storbritannien har inflationstakten mattats av, för första gången på ett år var inflationen under åtta procent.

Källa: STT

Inflationen i Sverige fortsätter att sjunka

I juni sjönk inflationstakten i Sverige, enligt konsumentprisindex, till 9,3 procent. I maj låg KPI på 9,7 procent.

Priserna på kläder sjönk, medan svenskarna tvingades betala allt mer för paketresor, flygresor utomlands och bilhyrning.

Också räntekostnaderna för de som äger sin bostad fortsatte uppåt och de bidrog med 3,1 procentenheter till inflationstakten. Matpriserna steg också, men inte lika kraftigt som tidigare.

Källa: SCB

Inflationen saktade av i juni – 4,1 procent i Finland och 5,5 i euroområdet

Priset på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,2 procent i jämförelse med majmånad, men steg med 9,5 procent på årsnivå. Siffrorna är preliminära och preciseras senare.

På hela euroområdet saktade inflationen av i juni till 5,5 procent som följd av att energipriserna sjunkit, visar Eurostats rapport. I maj steg euroländernas priser fortfarande med en takt på 6,1 procent.

Kuntarahoitus chefsekonom Timo Vesala utvärderar att inflationens avsaktande beror på att Europeiska centralbanken ECB:s åtgärder haft en inverkan.

De stora skillnaderna mellan euroländernas ekonomi gör att ECB:s balansering är svårt.

En kund kollar på ett paket vid fiskdisken i en affär.

Matpriserna sjunker globalt – men därför fortsätter de stiga i Finland

Produktionskostnaderna har ökat klart, säger expert.

En person går i en matbutik.

Inflationen mattas av – men maten blir fortsatt dyrare

Experten tror att också maten blir billigare snart.

Man med shoppingvagn kollar utbudet i matbutik.

Matpriserna sjunker mot årets slut, förutspår ny rapport

Prisnivån är ändå 7–8 procent högre än ifjol.

Gågata utanför Åhléns i Stockholms centrum.

Inflationen bromsar i Sverige – ”det har vänt nu” lyder bedömningen

Många hoppas nu att räntehöjningarna pausas.

Inflationen kvar på 7,9 procent i april

Konsumentpriserna var 7,9 procent högre i april än året innan, visar Statistikcentralens siffror. Också i mars var inflationen densamma.

I april steg priserna främst på grund av högre låneräntor och dyrare el, jämfört med april ifjol. Bensinen, dieseln och aktiebostäderna blev däremot billigare.

Månadsförändringen i konsumentpriserna var 0,3 procent, främst på grund av att genomsnittsräntan på bostadslån var högre i april än i mars.

Inflationen i Finland är något lägre än inom euroområdet i genomsnitt.

Euroområdets harmoniserade konsumentprisindex HKPI låg på sju procent i april och på 6,3 procent för Finlands del. I det indexet ingår bland annat inte ägarboende och räntor på konsumtionskrediter.

Livsmedelsaffär i Stockholm.

Konsumtionsexpert: Undvik att köpa produkter som blivit väldigt mycket dyrare

Butikskedjor har makt att påverka inflationen.

Inflationen steg till 8,8 procent i februari

Ökningen i konsumentpriser tilltog i februari. Enligt Statistikcentralen var inflationen 8,8 procent i februari, då den i januari var 8,4 procent.

Ökningen beror enligt Statistikcentralen framför allt på att den genomsnittliga räntan på bolån stigit och på att fjärrvärme blivit dyrare.

Hushållselen dyrare än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal

Hushållen betalade mer för el än någonsin tidigare under fjolårets sista kvartal, rapporterar Statistikcentralen.

Det genomsnittliga totalpriset på el var i genomsnitt 20–34 cent per kilowattimme, då överföringsavgifter och skatter räknas med.

Det är en ökning med 23–26 procent från föregående kvartal, och 41–49 procent dyrare än under samma tid året innan.

I januari i år sjönk priset på hushållsel klart i och med att börspriserna på el gick neråt.

Inflationen mattades av i januari – nu 8,4 procent

I januari fortsatte avmattningen av inflationen. På årsnivå var inflationen 8,4 procent, medan den var 9,1 procent i december. Enligt Statistikcentralen beror den lugnare inflationen bland annat på att elpriserna mattats av.

Kategorin med den högsta inflationen är fortfarande livsmedel och alkoholfria drycker, men även där sjönk inflationstalet. Inom den kategorin låg inflationen på 15,4 procent i januari, medan den i december låg på 16,0 procent.

En sjunkande inflation betyder inte att priserna sjunker, snarare att priserna stiger mindre snabbt. Priserna stiger fortfarande på månadsnivå, i januari med 0,6 procent.

Norge utökar elstöd för hushåll, betalar mer och under längre tid

Den norska regeringen meddelade på onsdag att staten kommer att betala en större del av hushållens elräkningar än tidigare lovat.

Staten kommer att betala 90 procent av elpris som överstiger 70 öre vilket motsvarar ungefär 6,4 cent. Stödet betalas för en månatlig elförbrukning på upp till 5000 kWh och beräknas timvis enligt spotpriset på el.

Stödprogrammet gäller tills utgången av år 2024.

Det tidigare programmet som skulle ha varit i kraft till slutet av 2023 beräknade stödet enligt ett månatligt medeltal. Det skulle ha ersatt 90 procent av pris över 70 öre under vintermånaderna och 80 procent under sommarmånaderna.

Under sista kvartalet 2022 var snittpriset på el i Norge 162,2 öre per kWh, överföring och avgifter medräknat. Priset har under ett år stigit med 42 procent.

Källa: Reuters, Statistisk sentralbyrå

En kund med en full inköpskorg i en matbutik.

Det här är köpkraft – nu har den sjunkit till samma nivå som för nästan tio år sedan

Nu pågår en ovanlig situation då höga energipriser minskar finländarnas köpkraft. Köpkraften har ändå utvecklats väldigt olika för olika personer – därför befaras en våg av strejker.

Inflationen 7,1 procent år 2022 – priserna steg mer än på 40 år

Konsumentpriserna steg i snitt med 7,1 procent i fjol. Året innan uppgick inflationen till 2,2 procent men ökningen tilltog mot slutet av 2021, alltså redan innan Ryssland anföll Ukraina, visar Statistikcentralens siffror.

I december -22 var inflationen uppe i 9,1 procent. Elen blev 64 procent dyrare och räntorna 124 procent högre jämfört med läget för ett år sedan.

Inflationen 2022 betecknas som exceptionell i jämförelse med utvecklingen under de senaste decennierna. Liknande siffror har skådats senast i början av 1980-talet, säger överaktuarie Kristiina Nieminen vid Statistikcentralen.

2000-talets senaste inflationsrekord härstammar från den globala finanskrisens tider år 2008 då konsumentpriserna i snitt steg med 4,1 procent.

I fjol fick inflationen fart av särskilt låneräntehöjningar samt dyrare energiprodukter och livsmedel.

Livsmedelspriserna har under året stigit med 16 procent.

Källa: STT

Tillägg kl. 10.30 om prisökningen i december-22.

Inflationen fortsätter att rusa – 9,1 procent i november

Inflationen fortsatte uppåt också i november.

Den allmänna prisnivån var nu 9,1 procent högre än för ett år sedan.

Det var bland annat de stigande elpriserna och bolåneräntorna som drev prisstegringen.

Inflationstakten i Finland har inte varit så här hög sedan 1983.

I oktober låg inflationen på 8,3 procent.

Källa: STT

Henkilö valikoi salaattia kaupassa.

Inflationen påverkar våra konsumtionsvanor – matvaror är enklare att byta ut, men med bensin och el får du bita i det sura äpplet

Inflationen gör att människor måste tänka mera på hur och på vad de spenderar sina pengar. Vi har talat med Edvard Johansson, som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi, om hur de stigande priserna påverkar konsumtionen.

En bensinpump där 60,80 liter diesel kostade 144,64 euro.

Mitt i gaskrisen kan Europa också drabbas av en oljekris: ”Vi borde komma ihåg att det är Ryssland som lider mest”

I december avbryter EU all import av olja från Ryssland. Nu sprider sig en oro att Europa mitt i gaskrisen kommer att drabbas av brist på olja.

Industrihall för plastproduktion.

Fortsatt höga producentpriser försämrar industrins lönsamhet

Industrins producentpriser har stigit med 27 procent.

Matvaror på ett kassaband.

Prognos: De stigande priserna pressar ner Finland i en recession

PPT förutspår dystra siffror för ekonomin.

Flera 50 euros sedlar utspridda över svart bakgrund

Inflationen i Finland var något lägre i augusti än i juli

Inflationen ökade ändå i euroländerna som helhet.

Fed-chefen Jerome Powell den 15 juni 2022.

Centralbanken i USA höjer styrräntan rejält – största räntelyftet på närmare 30 år

Centralbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter.

Ihmisiä ruokakaupassa.

Finansinstitut: Köpkraften lika kraftigt på minus senast på sjuttiotalet

Inflationen hög hela året samtidigt som räntorna stiger.

Sedlar i en plånbok.

Finns det sätt att skydda mina pengar från inflationen? Vi listar några alternativ

År det klokt att hålla kvar sina pengar på ett bankkonto?

En bensinpump där 60,80 liter diesel kostade 144,64 euro.

Inflationen i euroområdet slår ännu ett rekord: 7,5 procent i mars

I Finland var inflationen 5,6 procent, enligt Eurostat.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida