Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man med skyddshjälm och väst tittar in i kameran. I bakgrunden ett stängsel och en lyftkran.

Bygget av bildningscampuset i Smedsby har tagit ikapp förlorad tid

Campuset kan vara färdigt redan på vårvintern 2025.

Sabbelskasernen i Dalsbruk

Lokal förvåning över Sabbelskasernens reparationer: ”Det är nog alldeles försent att reparera fastigheten nu”

I Dalsbruk i Kimitoöns kommun är invånare förvånade över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut att inleda takreparationer vid Sabbelskasernen. Fastigheten har fått förfalla i tiotals år.

Åboborna kan följa med musikhusbygget via webbkamera

Nu kan du följa med hur arbetet med att bygga det nya musikhuset Fuga i Åbo framskrider.

Åbo stad har nämligen installerat en webbkamera vid byggarbetsplatsen.

Enligt staden har arbetet kommit igång som planerat.

Under vintern ska fundamentet byggas och området ska också pålas.

Fuga ska stå klar år 2026.

En gård med två trähus, ett rött och ett gult. En bil står parkerad vid en flaggstång.

Barnen får flytta in i nya Bjurböle daghem i Borgå i februari

60 barn i södra Borgå ska få ett nytt daghem.

Grönt ljus för Åbos nya musikhus – byggarbetet inleds i oktober

I oktober inleds arbetet med att bygga Åbos nya musikhus Fuga. Stadsstyrelsen godkände planen på måndagens möte.

Målsättningen är att huset ska stå färdigt våren 2026. Musikhuset byggs vid åstranden bredvid stadsteatern.

Förberedande arbeten har redan inletts och följande steg är att flytta bort allmänna konstverk samt forsla bort förorenad jord från byggplatsen.

Helhetskostnaderna för musikhuset beräknas bli 90,5 miljoner euro.

Korvmästargränden i Vasa saneras – sprängarbeten möjliga

Korvmästargränden i Sandviken i Vasa börjar saneras på måndagen.

Kommuntekniken bygger nya dagvattensystem under gränden. Vasa Elnät förnyar även stomlinjen för fjärrvärme på hela gatuavsnittet. På grund av den bergiga marken, är det möjligt att det behöver sprängas på byggplatsen. Fastigheterna i närområdet granskas innan eventuella sprängningar.

Arbetena bedöms vara klara senast 10 november. Trafiken på Korvmästargränden kommer att hållas avstängd under arbetets gång, men i övrigt innebär inte arbetena några stora förändringar i trafiken.

Det är viktigt att ta det extra försiktigt i kring byggplatsområdet. Efter arbetena kommer gränden att asfalteras och ny gatubelysning installeras.

Byggandet av gång- och cykelbana mellan Höstves och Martois inleds i juli

För att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister på Lillkyrovägen inleds byggandet av en gång- och cykelbana.

Byggplatsen finns längs landsväg 717 i Korsholm och Vasa. Byggarbetet inleds vecka 29.

Planen omfattar i sin helhet ett cirka 7 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Golkas bro. Men med den nu tillgängliga finansieringen byggs först ett cirka 2,5 kilometer långt avsnitt mellan Höstves och Martois.

Projektet finansieras av NTM-centralen, Korsholms kommun och Vasa stad. De totala kostnaderna för bygget uppgår till cirka 0,8 miljoner euro.

Vägarbetet kommer tidvis att orsaka en del störningar i trafiken på landsväg 717.

Arbetet förväntas bli färdigt i slutet av juli 2024.

Tillfälliga brokonstruktioner i Helsingfors är säkra att använda

Efter broraset i Hagalund i Esbo som skedde i maj ville man försäkra sig om att inget liknande kan ske i Helsingfors. Därför har man nu kontrollerat stadens tillfälliga brokonstruktioner och kunnat konstatera att de är i gott skick.

I staden används tillfälliga broar bland annat vid bygget av Kronbroarna, vid Hermanstads strandväg och vid centralstationen.

De tillfälliga broarna på stadens övriga byggplatser för hus och gator konstaterades också vara i skick.

Liten brand vid byggarbetsplats i Åbo

En brand bröt ut i terrängen på en byggarbetsplats i stadsdelen Övre S:t Marie i Åbo under lördagen.

Det var ett område på 5 kvadratmeter som fattade eld. Branden misstänks ha fått sin början i samband med byggarbete som gjordes på platsen under gårdagen.

En granne upptäckte branden och larmade räddningsverket. Grannen inledde släckningsarbetet innan räddningsverket kom till platsen.

Branden är nu släckt och orsakade inga person- eller egendomsskador.

Publik på evenemang.

Pargas nya idrottshall ska stå klar i juni 2024 – de senaste planerna presenterades på välbesökt invånartillfälle

Arbetet med den nya idrottshallen i Pargas framskrider enligt planerna och senast i mars ska konkurrensutsättningen av bygget inledas.

Markarbete utförs på Busholmen. I bakgrunden syns västra terminalen.

Marken dundrar då Kalle hamrar Busholmen med 11 ton stål – marken ska bli stabil nog att bygga på

Det är en fascinerande syn som möter den som har vägarna förbi Melkökajen på Busholmen. Långa rader av perfekt runda gropar, nästan som kratrar.

Två grävmaskiner på larvfötter arbetar bland krossgrus och stenbumlingar men att jämna marken.

Ingå kommun bygger nytt och förbättrar – men smakar det så kostar det

Många byggen i Ingå i år och de kommande åren.

Åbo ortodoxa kyrka

Grunden till Ortodoxa kyrkan i Åbo repareras efter torgbygget – men vem ska betala för sprickorna i kyrkväggarna?

Arbetet med att stärka grunden till Ortodoxa kyrkan i Åbo har inletts. Turun Toriparkki Oy står för kostnaderna. Däremot har bolaget inte gått med på att betala för sprickorna i kyrkans väggar.

Kirjalansalmen silta, Rävsundsbron

Arbetet med Rävsundsbron och Hessundsbron inleds – trafiken i området påverkas

Trafiken i området kommer att påverkas då byggarbetet drar igång i oktober. De nya broarna byggs mellan 2022–2025 och de gamla broarna rivs 2026.

Lillholmens pontonbro i Pargas

Lillholmens bro i Pargas öppnas för trafik på torsdag

Efter öppnandet görs ännu en del finslipningar.

Överblick över en byggarbetsplats tagen uppfrån.

Det är trångt att bygga men konstmuseet Chappe växer sakta fram i Ekenäs

Byggandet av konstmuseet i Ekenäs inleddes för ett år sedan.

Uudisrakennuksen työmaa.

Finnwatch: Utländska byggarbetare utnyttjas fortfarande i Finland

Underbetalning, för långa arbetsdagar och hot vanliga.

Ett fritidshus och en båt vid en sjö.

Raseborgs stad vill ha fritidshus vid Sågsjön i Pojo

Det behövs en ny stranddetaljplan.

bygge

Se hur bygget av Svartå skolcentrum framskrider

I kommunalvalet kan du påverka kommande byggbeslut.

Logomobron i Åbo

Logomobron blir försenad igen – ny tidtabell för bygget kommer senare under månaden

Bron skulle egentligen stå färdig i slutet av april.

Mall of Triplan työmaa-alue ja rakennusmiehiä.

Hårda krav från Byggnadsförbundet: Utländska byggjobbare måste testas och sitta i karantän

Det finns cirka 30 000 utländska byggjobbare i vårt land.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida