Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Lagunen Sijoumi ligger i Tunisiens huvudstad Tunis och är delvis uttorkad. Bilden tagen den 22 augusti.

I Tunisien fortsätter den svåra torkan – och vattenransoneringen

Tunisien fortsätter med sina strikta restriktioner för användningen av dricksvatten, meddelade det tunisiska jordbruksministeriet på lördagen.

Tunisien har lidit av svår torka de senaste fem åren.

I mars började Tunisien ransonera kranvattnet, exempelvis genom att förbjuda användningen av det inom jordbruket.

Dricksvatten får inte heller användas för att tvätta bilar eller gator, eller för att vattna gräsmattor.

De som bryter mot förbuden riskerar bötesstraff och till och med fängelse.

Ransoneringen skulle pågå fram till den 30 september, men nu har den tunisiska regeringen alltså beslutat att restriktionerna fortsätter tillsvidare.

Källa: Reuters

Texten Nittonhundranånting 1917, med finska lejonet och en armé.

Vi granskar Nittonhundranåntings tolkning av år 1917

Den interna granskningen granskar sketcherna om 1917.

torka i kalifornien

Kalifornien inför vattenransonering på grund av torka

Det är första gången som begränsningar för vatten införs.

Oljeanläggning i Lake Maracaibo

Oljeproducenten Venezuela på ruinens brant

Venezuela – ett land med världens största oljereserver och världens billigaste bensin. Att köra bil är nästan gratis, men i butikerna gapar hyllorna tomma. Ekonomin är körd i botten och det är bara en tidsfråga när landet står inför bankrutt och politiskt kaos.

SvD: Nordea flyttar från Sverige?

Bankkoncernen Nordea har redan länge diskuterat möjligheten att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Köpenhamn eller Helsingfors, skriver Svenska Dagbladets ekonomiredaktion Näringsliv. Tidningen hänvisar till källor med insyn i bankens strategi.

Jordbruk i Bennäs.

EU-åkrar synas allt noggrannare

Antalet lantbruk som granskas har inte ökat, men storlekarna mäts nuförtiden med nästan en ars noggrannhet.

Sista chansen för FN:s vapenavtal?

Förhandlingarna om ett FN-avtal som ska reglera vapenhandeln återupptas i dag i New York. Försöken att få till stånd det första internationella fördraget om vapenhandeln misslyckades i somras, då världens största vapenproducent USA drog sig ur spelet.

Tobakspaket i hyllan

Regeringen ger sitt stöd till tobaksdirektivet

Regeringen stöder i huvudsak EU-kommissionens förslag till nytt tobaksdirektiv. Enligt förslaget ska det bli förbjudet att använda smakämnen i cigarretter, och små paket förbjuds. Snusförbudet kvarstår.

Vuokraturva vill slopa regleringen

Vid årsskiftet ändrades regleringen för kvadratmeter per lägenhet som byggs i Helsingfors. Vuokraturva applåderar förändringen, men önskar att regleringarna slopas helt.

Statens allmänna köpkort

Nödårens mat

Hur klara sig när maten är knapp?

Tyskarna intar en stad i Sovjetunionen, operation Barbarossa, Atlantic 1941

900 dagar av svält i Leningrad

1941-1944 dog nästan en miljon leningradbor av svält.

Carl-Erik Creutz i Paris

Carl-Erik Creutz i Paris 1949

Besök i Paris några år efter andra världskriget.

Bysmed Hjalmar Tallberg i sin smedja år 1967. Bildkapning från Yle Arkivet.

Bysmeden i Köklax

Hjalmar Tallberg smider, sjunger och berättar anekdoter.

Surrogatmat, Yle 1967

Att tillreda en surrogatmåltid

Vad kunde en middag bestå av under kriget?