Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Konsumentombudsmannen missnöjd med Santander

Konsumentombudsmannen ingriper i kreditbolaget Santander Consumer Finance på grund av för höga kreditkostnader och oklar marknadsföring.

KO påpekar att konsumenter bör få information om kostnader på ett entydigt och tydligt sätt och att bolaget inte kan uppbära avgift för vanlig kundbetjäning.

Santander hade krävt 70 euro per timme och minst 35 euro per utredning då låntagaren hade begärt skriftlig utredning vid lån. Santander gav också motsägelsefulla uppgifter om betalningar.

Konsumentombudsmannen fann också problem bland annat med den avgift som togs för kontoförvaltning och för grundandet av krediten samt med den ränta som tas ut på avgiften för att grunda krediten.

Dessa avgifter är direkt kopplade till kreditförhållandet och ska därför räknas som kreditkostnader, slår KO fast.

Vinterbadplatsen i Ekenäs med hus för omklädning och bastu.

Pensionärer får inte vinterbada billigare i Raseborg

I fjol lämnades en motion in till fullmäktige i Raseborg där man föreslog att pensionärer skulle få en lägre säsongsavgift för vinterbad. Stadsstyrelsen säger nej och ger ingen rabatt.

En simbassäng i Sjundeå bad, med växter och fönster i bakgrunden.

Sjundeå kommuns personal ska få simma till samma pris som pensionärer och studerande

Personalen får simma billigare i före detta Sjundeå bad, men politikerna i Sjundeå får ingen rabatt av kommunen.

En reklamskylt i en spårvagn.

”Måste jag välja mellan en biljett eller mat så äter jag” – HRT ger bilden av att de som åker snålskjuts är skyldiga till prishöjningar medan verkliga orsaken är Västmetron och Spårjokern

Infrastruktursinvesteringar i huvudstadsregionen leder till att biljetterna blir dyrare, men Helsingforsregionens trafiks senaste kampanj ger en bild av att åka utan biljett leder till orimliga priser. Många rasar mot kampanjen.

Norge utökar elstöd för hushåll, betalar mer och under längre tid

Den norska regeringen meddelade på onsdag att staten kommer att betala en större del av hushållens elräkningar än tidigare lovat.

Staten kommer att betala 90 procent av elpris som överstiger 70 öre vilket motsvarar ungefär 6,4 cent. Stödet betalas för en månatlig elförbrukning på upp till 5000 kWh och beräknas timvis enligt spotpriset på el.

Stödprogrammet gäller tills utgången av år 2024.

Det tidigare programmet som skulle ha varit i kraft till slutet av 2023 beräknade stödet enligt ett månatligt medeltal. Det skulle ha ersatt 90 procent av pris över 70 öre under vintermånaderna och 80 procent under sommarmånaderna.

Under sista kvartalet 2022 var snittpriset på el i Norge 162,2 öre per kWh, överföring och avgifter medräknat. Priset har under ett år stigit med 42 procent.

Källa: Reuters, Statistisk sentralbyrå

Dyrare soptömning i Öst- och Västnyland från mars

De öst- och västnyländska hushållen ska betala mer för soptömningen från och med mars.

Nylands avfallsnämnd har godkänt de höjningar i avfallsavgifterna som avfallshanteringsbolaget Rosk'n Roll har föreslagit.

Priserna höjs på grund av de höga el- och bränslepriserna. Grundavgiften stiger för stadigvarande bostäder med omkring sju euro per år och för fritidsbostäder höjs avgiften med 3,50 euro per år.

Det blir också dyrare att föra blandavfall till avfallstationerna.

I Ingå anser kommunstyrelsen att höjningen är betydande, men eftersom avgifterna i Ingå varit lägre än i resten av regionen och det dessutom är frågan om små summor i jämförelse med andra utgifter, så anser kommunstyrelsen att de nya avgifterna ändå är rimliga.

Samtidigt frågar man sig om avfallstaxan i dag motiverar till ett miljövänligt agerande tillräckligt väl. Kommunen hade gärna sett flera uppsamlingsplatser för förpackningar. Dessutom efterlyser man mera rådgivning gällande kompostering och sortering.

En del kandidater betalar mycket för att få ställa upp i riksdagsvalet

Kandidater som ställer upp i riksdagsvalet betalar upp till 3 000 euro för att få kandidera, uppger tidningsgruppen Uutissuomalainen idag. Storleken på avgiften varierar både mellan och inom partierna.

Det är kandidater som ställer upp för Samlingspartiet och Centern i Norra Österbotten som betalar mest för sin kadidatur, det vill säga 3 000 euro.

Av riksdagspartierna säger Samlingspartiet, Centern, Rörelse Nu, SDP och De gröna att de uppbär en kandidatavgift i alla fall i vissa distrikt.

De gröna uppbär avgift inom alla sina distrikt och avgiften varierar mellan 50 och 500 euro.

Avgifterna används till bland annat gemensam marknadsföring.

Av riksdagspartierna uppger Sannfinländarna, Vänsterförbundet, SFP, Kristdemokraterna och Makten tillhör folket att de inte bär upp någon kandidatavgift.

En konstgräsplan med hus och träd runt omkring.

Ekenäs idrottsförening undviker full hyra för träningar på Centrumplan

Raseborgs stad beviljar hyressuvbvention på 50 procent.

Antalet klientavgifter som går till utmätning har minskat

I fjol minskade antalet klientavgifter som går till utmätning med tretton procent jämfört med året innan. Det framkommer av uppgifter som Finlands social och hälsa rf tagit fram.

Sammanlagt gick 487 121 klientavgifter från tjänster inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken till utmätning i fjol.

Majoriteten av klientavgifterna som gick till utmätning var avgifter från social- och hälsovårdstjänster, som till exempel besök hos vårdcentralen eller sjukhuset.

Jätekuski tyhjentää biojäteastiaa jäteautoon.

Västnyländska hushåll kan få betala mer för sina sopor i vår

Hushåll i Västnyland och Östnyland får förbereda sig på höjda avfallsavgifter från och med den 1 mars.

Fyra fordon i lego står uppställda bredvid varandra. De finns på ett daghem.

Raseborg har äntligen fattat beslut när vårdnadshavare inte behöver betala daghemsavgift

Raseborgs stad har fortfarande svårt att få vikarier till daghemmen. Det betyder att vårdnadshavare inte behöver betala dagvårdsavgift i vissa fall.

Daghemmen i Raseborg har varit tvungna att ibland uppmana vårdnadshavare att hämta barnen tidigare eller hålla barnen hemma om det är möjligt. Det här måste man göra eftersom det är svårt att få tag på vikarier.

Bildningsnämnden beslöt den 13 december att ifall daghemmen har bett vårdnadshavarna att hålla barnen hemma så uppbärs inte en dagvårdsavgift för de hela dagar som barnet inte varit på plats. Om vårdnadshavaren har hämtat sitt barn tidigare och barnet inte har hunnit äta lunch uppbärs inte heller en avgift.

En bild med många böteslappar på vidrutan.

Kostar 30 euro att parkera fel i Raseborg också i fortsättningen

Staden hoppas summan ska motverka felparkeringar.

Höststädat på Hovrättsesplanaden.

Klirr i kassan då Vasa stad gör ändringar i parkeringsavgifterna

Antalet parkeringszoner föreslås också ändras.

Bilar som kör på en väg i rad.

Protest mot höjda bensinpriser i Jakobstad

Demonstrationer på flera håll i landet.

Kryssningsfartyget Viking Gabriella ute till sjöss.

Fortsatt tufft för rederierna – Viking Line tar i bruk bränsletillägg för att dryga ut kassan

Från och med måndag stiger biljettpriserna med några euro.

Stadscyklar på led.

Hangö satsar inte på stadscyklar i sommar

Stadsstyrelsen sade nej till förslaget.

Barn leker med tågbana

Självförvållad karantän ger inte Ingåborna rätten att slippa dagisavgifter

Inga avgifter om ett barn har försatts i karantän.

Hangö stadshus.

Hangö ger företagare tidsfrist med att betala hyror och avgifter

Undantagsförfarandet gäller tills vidare.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida