Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En staty som föreställer ett eurotecken i Frankfurt.

OECD: Världsekonomins tillväxt avtar nästa år

Euroområdet utgör ett undantag.

Chefen för Europeiska centralbanken Christine Lagarde vid ECB:s presskonferens den 14 september 2023. ECB  beslutade att styrräntorna ska höjas med ytterligare 0,25 procentenheter.

ECB höjer styrräntor än en gång – nytt rekord för räntan på bankinsättningar

Det är den tionde räntehöjningen på ett drygt år.

ECB kommer med räntebesked i dag, paus i höjningarna möjlig

Europeiska centralbanken beslutar på torsdag om en möjlig ny höjning av styrräntan.

Det allmänna omdömet bland experter är att möjligheten för en räntehöjning är omkring 50 procent.

Inflationen är fortfarande hög i euroområdet och bankens mål på högst två procents inflation har inte förverkligats. Det talar för en räntehöjning med 0,25 procentenheter.

De försvagade ekonomiska utsikterna och den avmattade inflationen talar däremot för en paus i räntehöjningar.

Inflationen har stegrats från och med hösten år 2021, främst på grund av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Källa: Reuters

ECB: Ingen recession i euroområdet men prognosen skrivs ner

Europeiska kommissionen skriver ner sin prognos med 0,3 procentenheter för i år men utlovar ändå ingen recession för euroområdet.

Enligt Europeiska kommissionens prognos växer ekonomin i euroområdet endast med 0,8 procent år 2023 och 1,3 procent år 2024. I fjol ökade bnp med 3,3 procent.

De höjda priserna på varor och tjänster har minskat på efterfrågan i euroländerna vilket enligt kommissionen belastar ekonomin mer än väntat.

En orsak till nedskrivningen i hela euroområdet är Tysklands dåliga siffror. Tysklands ekonomi förutspås krympa med 0,4 procent i år. I våras räknade kommissionen ännu med en tillväxt på 0,2 procent.

Det är en dålig nyhet för Finland för vilken Tyskland är den viktigaste handelspartnern.

Inflationen i hela euroområdet beräknas bli 5,6 procent i år, mot 5,8 procent som man räknade med i senaste prognos. År 2024 beräknas inflationen avta till 2,9 procent.

Euroområdets konsumentpriser steg i juli med 5,3 procent – reflekterar uppgången i Finland

Konsumentpriserna i euroområdet steg med 5,3 procent i juli i jämförelse med förra året, uppger den europeiska statistikcentralen Eurostat.

Euroområdets inflation avtog särskilt eftersom de höga energipriserna sjunkit. Däremot är priset på mat och dryck fortfarande högt.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppskattning har priserna i Finland också ökat med 4,2 procent jämfört med förra året.

Ett euromärke i centrum av Frankfurt.

ECB höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter

Räntan på bankinsättningar höjs till 3,75 procent.

ECB väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter

Europeiska centralbanken ECB ska ge ett nytt räntebesked på torsdag eftermiddag.

ECB väntas höja styrräntan med 0,25 procentenheter, det vill säga lika mycket som USA:s centralbank Federal Reserve höjde den amerikanska styrräntan med på onsdagen.

Det som marknaderna intresserar sig för är ECB-chefen Christine Lagardes tal om de ekonomiska utsikterna i samband med räntebeskedet. Där väntas man kunna utläsa om ECB planerar ytterligare en räntehöjning i september.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kan det hända att Lagarde den här gången inte ger några tydliga signaler om vad som är att vänta i september, utan i stället lämnar alternativen öppna.

Källa: Reuters

Inflationen i euroområdet saktade ner

Inflationen i euroområdet har saktat ner en aning. Enligt Eurostat steg konsumentpriserna i juni med 5,5 procent jämfört med året innan.

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå 6,8 procent i maj och 7,9 procent i april.

Också i Storbritannien har inflationstakten mattats av, för första gången på ett år var inflationen under åtta procent.

Källa: STT

Eurosedlar

Eurosedlarna förnyas – nu kan européerna rösta på hurdana sedlar de vill ha

Sedlarnas nya utseende förväntas stå klart år 2026.

Inflationen saktade av i juni – 4,1 procent i Finland och 5,5 i euroområdet

Priset på livsmedel och alkoholfria drycker sjönk med 0,2 procent i jämförelse med majmånad, men steg med 9,5 procent på årsnivå. Siffrorna är preliminära och preciseras senare.

På hela euroområdet saktade inflationen av i juni till 5,5 procent som följd av att energipriserna sjunkit, visar Eurostats rapport. I maj steg euroländernas priser fortfarande med en takt på 6,1 procent.

Kuntarahoitus chefsekonom Timo Vesala utvärderar att inflationens avsaktande beror på att Europeiska centralbanken ECB:s åtgärder haft en inverkan.

De stora skillnaderna mellan euroländernas ekonomi gör att ECB:s balansering är svårt.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn talar på en presskonferens om Finlands ekonomiska framtid.

Finlands bank: Finland är i en recession i år, men sedan ljusnar det lite

”Tillväxten förblir dålig under den närmaste tiden.”

Christine Lagarde i profil med EU-flaggan bakom sig.

ECB höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Depositräntan når sin högsta nivå på 20 år.

Christine Lagarde talar i en mikrofon. I bakgrunden EU:s flagga.

ECB förväntas höja räntan i dag – ditt bostadslån blir inte dyrare än så här

Det kan dröja till 2025 innan räntorna börjar sjunka.

Skymning över Dublin.

EU:s ekonomi har växt sedan årets början – kommissionens prognoser allt ljusare

Tillväxten starkare, och inflationen besvärligare än väntat.

Inflationen kvar på 7,9 procent i april

Konsumentpriserna var 7,9 procent högre i april än året innan, visar Statistikcentralens siffror. Också i mars var inflationen densamma.

I april steg priserna främst på grund av högre låneräntor och dyrare el, jämfört med april ifjol. Bensinen, dieseln och aktiebostäderna blev däremot billigare.

Månadsförändringen i konsumentpriserna var 0,3 procent, främst på grund av att genomsnittsräntan på bostadslån var högre i april än i mars.

Inflationen i Finland är något lägre än inom euroområdet i genomsnitt.

Euroområdets harmoniserade konsumentprisindex HKPI låg på sju procent i april och på 6,3 procent för Finlands del. I det indexet ingår bland annat inte ägarboende och räntor på konsumtionskrediter.

Jan Von Gerich Nordea Pääanalyytikko.

Räntan stiger mer än väntat – Finland lider mer än andra euroländer

Räntan förväntas stiga till närmare 4 procent.

Christine Lagarde justerar sina glasögon.

Europeiska centralbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter

Inflationen har börjat mattas av inom eurozonen.

ECB väntas höja styrräntan i dag

Europeiska centralbanken, ECB, lämnar räntebesked i dag och väntas höja styrräntan igen.

ECB har hittills höjt styrräntan från rekordlåga -0,5 i juli i fjol till två procent nu. I dag väntas en höjning på en halv procentenhet till.

Inflationsproblemet kvarstår i Europa och den underliggande inflationen låg i januari fortfarande på rekordhöga 5,2 procent.

Ytterligare räntehöjningar är därför att vänta.

Källor: Reuters, Yle

Bnp-uppgång i euroområdet

Euroområdets ekonomi trotsar recessionsprognoserna. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat steg euroområdets bruttonationalprodukt 0,1 procent under årets sista kvartal, jämfört med kvartalet före.

Tillväxten var ändå långsammare än föregående kvartal, då den var 0,3 procent, men överträffade de preliminära förväntningarna.

Också IMF har skruvat upp sina förväntningar.

Jari Hännikäinen, marknadsekonom vid OP-gruppen, säger till STT att höstens värsta skräckscenarier inte verkar gå i uppfyllelse. Energikrisen har släppt sitt grepp och företagens förtroende har förstärkts. Att Kinas ekonomi öppnats upp stöder också utvecklingen i euroområdet.

Eurozonens ekonomi är fortfarande svag och Hännikäinen förutspår en trög start på året. Kriget i Ukraina, inflationen, en försvagad köpkraft och stigande räntor samt en allmän osäkerhet bromsar upp den ekonomiska utvecklingen.

Källor: STT, AFP, Reuters

ECB:s chef Lagarde: EU:s ekonomi 2023 blir bättre än befarat

Enligt ECB:s chef Lagarde ser ekonomin för det här året bättre ut än väntat

Den europeiska centralbankens chef Christine Lagarde skänkte hopp beträffande euroområdets framtid i Världsekonomiskt forum i Davos i Schweiz.

Enligt Lagarde kommer områdets ekonomi att klara sig ”mycket bättre än väntat”

Enligt henne har ekonominyheterna de senaste veckorna varit betydligt positivare än tidigare och de ekonomiska prognoserna har förändrats från depression till en recession.

Hela euroområdets ekonomi förutspås att växa med 0,5 procent i år.

Orsakerna till den försiktiga optimismen baserar sig på att energipriserna har sjunkit och att vintern är mildare än väntat.

Enligt Lagarde har också inflationen börjat sjunka trots att den fortfarande för hög.

Hon lovade också att den Europeiska centralbanken fortsätter att höja räntorna för att få bukt med inflationen.

Källa: AFP

Sista chansen att växla bort kuna då Kroatien blir euroland i årsskiftet

I årsskiftet blir Kroatien euroområdets tjugonde medlemsstat och landet tar i bruk eurovalutan.

Finlands Bank har ingått avtal med valutahandlaren Forex om att valutan kuna avgiftsfritt kan växlas till euro under januari-februari.

En person kan under samma dag växla högst 8 000 kuna. Bara sedlar tas emot och den som växlar ska uppvisa personbevis.

En euro är värd 7,53450 kroatiska kuna.

Mikko Spolander

Ekonomin väntas krympa nästa år – men energin och många produkter blir billigare

Enligt Finansministeriet har pristoppen för råvaror nåtts.

Europeiska centralbanken ECB:s ordförande Christine Lagarde står vid ett talarpodum med EU-flaggan i bakgrunden.

ECB höjde styrräntan till 2,0 procent – och räntehöjningarna väntas fortsätta

”Det blir fler höjningar i framtiden”, sa Christine Lagarde.

henkilökuvassa Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Finlands Bank: Energikrisens negativa konsekvenser ligger ännu framför oss

Finlands bank försvarar ECB:s räntehöjningar.

Flera 50 euros sedlar utspridda över svart bakgrund

Inflationen i Finland var något lägre i augusti än i juli

Inflationen ökade ändå i euroländerna som helhet.

Ett euromärke i centrum av Frankfurt.

Europeiska centralbanken höjer styrräntan med 0,75 procent – största höjningen någonsin

Europeiska centralbanken ECB har beslutat att höja sin viktigaste styrränta med 0,75 procent. Höjningen är den största någonsin för ECB.

Christine Lagarde klädd i svart talar vid ett podium med texten European Central Bank - Eurosystem. I förgrunden syns huvuden av personer i publiken.

ECB väntas i dag höja styrräntan med historiskt höga 0,75 procent

Priset för finländarna: Dyrare banklån & mindre konsumtion.

Ett euromärke i centrum av Frankfurt.

Europeiska centralbanken fattade historiskt beslut: Räntan stiger i juli och september

ECB:s styrränta stiger redan i juli med 0,25 procentenheter.

Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde med Ukrainas flagga på kragen till sin kavaj.

ECB minskar sina stödköp snabbare än väntat trots kriget i Ukraina

Mera oklart än tidigare när räntan stiger.

Bensinpumpar vid servicestation.

Inflationskurvan fortsätter peka uppåt – inflationen 4,4 procent i januari

Dyrare el och bensin alltjämt bakom prisstegringen.

En bil kör förbi en bensinmack.

Inflationen på högsta nivå sedan år 2012 – vi förklarar varför

En del produkter har ändå blivit billigare, t.ex. möbler.

ECB:s huvudkontor i Frankfurt

ECB räknar med att inflationen stabiliserar sig nästa år

Ingen räntehöjning för euroområdet.

Skylt visar upp höga besinpriser vid mack invid livligt trafikerad väg.

Inflationen fortsätter att öka – dyr bensin drev upp priserna i november

Inflationen 3,7 procent, fortfarande lägre än i euroområdet.

Christine Lagarde

ECB lämnade räntan oförändrad – Christine Lagarde: Inflationsökningen övergående

En del analytiker tycker att ECB underskattar inflationen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida