Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tilläggsutredningar krävs för Kelibers gruvprojekt

NTM-centralen har sammanställt sitt utlåtande.

Österbottens förbund kritiska till nytt naturskyddsområde i Kvarken

Miljöministeriets planer på naturskyddsområde skjuts ner.

Nordkalk slutar processa om Bungetäkten på Gotland

Kalkbolaget har i 14 år arbetat för att få bryta kalk där.

Regeringen ser över fastighetsskatten - skyddade områden ska befrias från skatt

Chockhöjd fastighetsskatt har drabbat skärgårdsbor.

Nordkalk fick nej till kalkbrytning på Gotland - företaget lovar överklaga till HD

Beslutet fattades av mark- och miljööverdomstolen.

Hängde upp död skarv som fågelskrämma – åtalas för miljöbrott

Störde skarvars häckning på ett Natura-område i Virmo.

Tusentals liter orenat avloppsvatten har runnit ut i Stadsfjärden i Ekenäs

Vattnet kommer från ett överfyllningsrör i Ekenäs

Östersundom skulle locka 100 000 invånare - men hur gick det?

Östersundom trampar på stället tio år senare.

28 anmärkningar om ny världsarvsväg i Korsholm

Konsekvenserna för människor och djur ska utredas.

Miljövårdare motsätter sig det nya flygfältet i Pyttis

Landningsbanan har redan börjat byggas.

Värdefulla ålgräsängar införlivas med Skärgårdshavets nationalpark

Området finns i Dragsfjärd, väster om Sandskärshålet.

Bakslag för Nordkalks Gotlandsplaner – Natura 2000-beslut står fast

Nordkalk vill gräva på mark som ska bli Natura 2000-område.

Raseborgs beslutsfattare: Ramsholmen måste skötas igen

Skötseln av området i Ekenäs har stannat av.

Nytt planförslag för Östersundom ska skona fåglarna

Planen ska ha löst knuten med tillväxt och naturvärden.

Osannolikt att Ramsholmen i Ekenäs lyfts ur Natura 2000

Grönområdet i Ekenäs kan skötas bättre.

Ofog på naturskyddsområdet i Risö

Forststyrelsen har gjort brottsanmälan.

Skötseln av Ramsholmen i Ekenäs delar meningarna

Skötsel av grönområdet är strängt reglerat.

Domstol förkastade de flesta besvär mot planen för Billnäs bruk

Bryggorna fick tummen ner av förvaltningsdomstolen.

Djupare farled till Koverhar kan störa Naturaområde

NTM-centralen ser risker med större fartyg.

Naturaområde i Hangö delar politikerna

Miljöministeriet: Inga nya begränsningar införs.

Nordkalks planer i medvind på Gotland

Bungetäkt tas tillfälligt bort från Natura 2000-listan.

Hangö stad tror naturskydd kan hota hamnbusinessen

Hangö tveksamt till utvidgat Naturaområde vid Tulludden.

Pargas miljönämnd kritisk till Natura-förfarandet

Markägare har inte hörts eller informerats lättfattligt.

Besvären mot Norra hamnen i Ekenäs förkastades

Helsingfors förvaltningsdomstol höll inte med grannarna.

Havsbottnen utanför Hangö ska bli Naturaområde - allemansrätten ändras inte

Oro bland jägare för att restriktioner införs på sikt.

Förslag: Större andel av havsområden med i Naturanätverket

De områden som ska utvidgas ägs huvudsakligen av staten.

Sideby skifteslag jobbar för att bevara Yttergrund i byns ägo

Statens avsikter att sälja fyrön väcker reaktioner i Sideby.

När delar av Sibbo försvann - det började med en lunch

Christel Liljeström berättar annekteringen av Sibbo

"Vi har kämpat mot vassen i åratal" - nu backar myndigheter Natura 2000

EU-pengar rensar skyddat område från buskage och vass.

Borgå kan förstöra orienterarnas skogsområde

Ett unikt skogsområde i Ebbo kan bli småhusområde.

Ska Sysilaxbassängen öppnas?

Pargas funderar på att göra en ny naturinventering.

Tvisten om ABC-skogen fortsätter i Sjundeå

Varuboden Osla försvarar sig och berömmer samarbetet.

DN: Nordkalks kalkbrott på Gotland allt mer osannolikt

Regeringen har förberett lagförslag om Natura 2000-område.

NTM-centralen: osannolikt att Sysilaxbassängen öppnas

Om inget görs riskerar sötvattenbassängen på Ålön växa igen.

Raseborgare vill att det muddras mera i Södra viken

Nuvarande muddringsplanerna inte tillräckliga.

Helt åt skogen - nästan i stan

Naturupplevelser nästan bakom knuten.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida