Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Helikopterbild av Svartå bycentrum och tågstation

GRK Rail sköter underhållet av Hangö-Hyvingebanan i fem år

Bolaget sköter också en del av kustbanan.

En bild på grus och ett gult löv.

Kommunen kan ta över skötseln av bollplanen i södra Sjundeå

Kommunen borde sladda planen ett eller två gånger per år.

Blommor i August Eklöfs park.

Parkerna i Borgå har fått vara i fred för vandaler

Planteringarna har utsatts för mindre skadegörelse.

I Kila i Karis sköter staden Raseborg om att trottoarerna är putsade.

Bättre information till fastighetsägare i Raseborg

Fastighetsägarna i Raseborg ska få bättre information om skötseln av gång- och cykelbanor. Det beslöt samhällstekniska nämnden på sitt senaste möte.

Vasa centralsjuhus huvudbyggnad

Vasa centralsjukhus sparar på bäddplatser och personal

I och med beslutet om att hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus fortsätter har sjukhuset minskat på närmare femtio bäddplatser. Det igen påverkar personalbehovet. Personalen arbetar under allt hårdare press.

Vårberga

Vårberga får nya träd

Borgå stad planerar att förnya träd i Vårberga. Många träd har blivit för gamla eller så har de planterats för tätt.

Rea Sten tar hand om de två talgoxeungarna

Talgoxarna Tintin och Pippilotta fick nytt hem

Farligt nära kattens gap - det var talgoxeungarna som Rea Sten fann på midsommardagen. Hon ville inte låta katten sluka dem så hon tog dem hem till sig, och där verkar de trivas.

Gunilla Huhta, Maj-Britt Skogberg, Sonja Burman, Tea Brusas och Catarina Bäckstrand

Närvårdarfacket: Sluta slösa bort vår kompetens

Närvårdarnas och primärskötarnas förbund, SuPer, är oroat över hur dess medlemmar i Vasaregionen mår. Facket påpekar också att medlemmarnas kunnande inte utnyttjas till fullo.

"Inte sköter heller stenar sig själva"

Stenpartier kan verka mer lättskötta än gräsmattor med rabatter men det är de egentligen inte. Oberoende av en hurudan trädgård man vill satsa på så kräver den en viss skötsel.

fosterfamilj

Svårt att hitta stödfamiljer

Det är brist på stödfamiljer i både Karleby och Jakobstad. För tillfället köar ett tiotal barn på båda orter efter en stödfamilj.

Webbenkäten Mitt Skärgårdshav populär

Forststyrelsens och Åbo Universitets kartbaserade internetförfrågan Mitt Skärgårdshav har varit populär. På en månad har det redan kommit in över trehundra svar.

Ingå idrottsplan

Missnöje med idrottsplanen i Ingå

Det finns oklarheter i avtalet om skötseln av idrottsplanen i Ingå. Det anser YIT, som svar på den kritik som har riktats mot förtaget. Bland annat har planen inte bevattnats och klippts tillräckligt ofta.

Vasa får sommarblommor

Vasa stad började plantera ut sommarens blommor på måndagen. I stadens växthus finns ungefär 18 000 blommor som väntar på att få komma i jorden.

Strand till liten sjö med träd i bakgrunden.

Kvarnträsk friluftsområde i Lovisa blir större

Friluftsområdet vid Kvarnträsk i Lovisa växer.

Mikael Nordström

Öppna Finlands sydligaste spets

- Det fanns tidigare en konflikt mellan hamnen och miljöfolket, men idag drar nog båda parter åt samma håll. Den uppskattningen kommer från Forststyrelsen som har skissat upp riktlinjer för användningen av pärlan som utgör Finlands sydligaste spets.

ami aspelund, 1983

Ami Aspelund: Mitt äppelträd

En ESC-låt som fortsatte leva efter uttagningstävlingen.