Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sydin: Personalen i Kaskö hamn permitteras

Hamnoperatören Silva Shipping i Kaskö permitterar sina anställda, rapporterar tidningen Syd-Österbotten.

Enligt företagets vd Ilkka Hovi är orsaken att trafiken i hamnen har minskat sedan Metsä Board minskade på frakten av pappersmassa i maj.

De 21 anställda kommer att vara permitterade i högst 18 veckor. Permitteringarna genomförs mellan oktober och mars.

Man i svart rock står i en hamn.

Strejken är över – i de österbottniska hamnarna räknar man med bråda tider

Efter två veckor återvänder stuvarna till sina jobb

Medlingen i stuvarnas arbetstvist fortsätter i dag

Medlingen i stuvarnas arbetstvist fortsätter i dag med start klockan 9, under ledning av förlikningsman Leo Suomaa.

Bil- och transportfacket AKT förkastade Suomaas medlingsbud i söndags. Arbetsgivarsidan hade godkänt förlikningsförslaget.

Hamnarbetarna inledde sin strejk för en vecka sedan. Strejken har ingen tidsfrist och fortsätter tillsvidare, om parterna inte når en lösning i dag.

Nya försök att stoppa strejker

I dag, fredag, fortsätter medlingen mellan Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och arbetsgivarsidan. Förhandlingarna har varit mycket svåra och de har lett till strejk bland annat i hamnarna.

På dagens agenda finns just stuvarnas arbetstvist. Godstrafiken står stilla i många hamnar i och med att stuvarna strejkar, och utan slutdatum.

Strejken fortsätter med andra ord tills tvisten är löst. Om man inte kommer överens i förhandlingarna har AKT varnat för ännu fler strejker, bland annat i busstrafiken.

Förhandlingar fortsätter också för att lösa tvisten inom lastbilsindustrin, terminalverksamheten och tank- och oljeindustrin.

Man i svart rock sår i en hamn.

Hamnarna i Karleby och Kaskö står stilla: ”Inget rör på sig”

Exportindustrin påverkas om strejken blir lång.

En hamn med containrar och vindkraftsdelar. I bakgrunden syns hamnkranar.

Fartyg står olastade vid österbottniska hamnar när stuvarna strejkar

Hamnarna i Kaskö, Jakobstad och Karleby påverkas.

Containrar i hamnen

Under tisdagen avgörs det om våra soptunnor snart svämmar över

Om inget resultat uppnås blir det strejk på onsdag.

Fartyget Oslo Wave 4i Kaskö hamn

Vindkraften byggs ut så det knakar – nu får också hamnen i Kaskö sin andel

Kaskö hamn har nu tagit emot sina första vindkraftskomponenter någonsin. Och under den närmaste framtiden förväntas transporterna vara så frekventa att hamnområdet måste utvidgas.

hamn

Strejk har brutit ut i Storbritanniens livligaste hamn

Facket förkastade arbetsgivarens lönebud.

Kontainrar på en plan i Hangö hamn.

Övertidsförbud och förbud att byta arbetsskift i Hangö hamn

AKT vill bland annat höja stuvarnas löner.

Västra hamnen på Busholmen full av containrar och lasttrafik, i bakgrunden Drumsö.

AKT utvidgar sympatistrejken till hamnarna på torsdag

Sympatistrejken tar slut på lördag.

Antracit lastas i Koverhar hamn i Hangö.

Rysk antracit skeppas ut i Europa från Koverhar hamn i Hangö

Stenkolskontrakt säkrar fortsatt verksamhet i Koverhar.

M/S Galaxy

Strejker i både Finland och Sverige hotar fartygstrafiken

Strejker aktuella för både skeppsbefäl och hamnarbetare.

Fraktfartyg lastas i hamnen i Kaskö.

Kaskö hamn växer – "inte gått så här bra sen 2013"

Målet är att fördubbla volymerna.

Hangö hamn.

Permitteringarna vid Hangö Stevedoring blåstes av efter två dagar

Stuvarna jobbar övertid och kompenseras med ledig vecka.

Hangö hamn.

VN: Ny lösning för stuvarna vid Hangö Stevedoring

Alla stuvare permitteras turvis.

Hamnen i Karleby.

Oklart hur mycket muddringen kommer kosta Karleby

Minst fem miljoner eller mer tror Karlebypolitiker.

arkitekt Robin Fröberg framför restaurang Rio

Livliga Valkom blev en sovstad

Bilder av nedlagda butiker och restauranger väcker känslor.

Inkoo Shippings egen hamnbassäng.

Destination: Ingå hamn

Hamnen som inte för något väsen av sig.

Hamnen i Raumo.

Hamnarbetare i Raumo marscherade ut

Arbetarna protesterar mot att en anställd sades upp.

Västra hamnen i Hangö.

Tyst i hamnarna på fredag

Arbetena ligger nere i 24 timmar.

Flera containerterminaler i hamnen i Piraeus i Grekland har sålts till det kinesiska företaget Cosco.

Privatiseringar i Grekland – på gott och ont

Arbetsvillkoren försämras men servicen kan bli bättre.

Småbåtshamnen i ingå.

Ingå gästhamn får besök av Yle Västnyland

God morgon Västnyland sänder tisdag kl. 9-10 från Ingå.

Inkoo Shippings hamn i Ingå

Morgonjobb i Ingå hamnar stör fritidsboende

Arbetstiderna i hamnarna i Ingå ledde till diskussion i Ingå miljö- och byggnadsnämnd på tisdagen. Fortum Power and Heat skulle vilja lasta och lossa mellan klockan 6 och 22 såsom Inkoo Shipping gör, men nämnden tycker att klockan 7-22 är bättre.

SSAB:s hamn i Lappvik stängs. Fartyget Altamar är det sista som lastas.

Hamnen i Lappvik tystnade

I fredags lastades det sista fartyget med stål i SSAB Europes, före detta Rautaruukkkis, hamn i Lappvik. Från och med nu kommer hamnen att stå tom, men det betyder inte att den får förfalla.

Hamndirektör Torbjörn Witting i Karleby

Karleby hamn gick miste om export av 400 järnvägsvagnar

Karleby hamn går miste om intäkter från exporten av 400 järnvägsvagnar på grund av hamnstrejken. Det är stora pengar och därtill drabbas ägarna till flera fartyg som skulle lastas i hamnen, säger hamndirektör Torbjörn Witting.

Outokumpu stålrulle

Outokumpu ser över avtalen

Outokumpukoncernen tänker se över avtalen för skrottransporterna, säger bolagets kommunikationsdirektör Niina Kostiander. Uppståndelsen kring de undermåliga avtalen på fartygen som Outokumpu har anlitat har lärt bolaget en läxa, säger man på Outokumpu. Läs också: "Slavarbetskraft ombord"

Vasa hamn

Nya Kvarkenhamnar Ab tror på ökad trafik

Vasa och Umeå ökar synligheten i Europa med ett gemensamt hamnbolag. Det nya bolaget får 40 anställda.

Personalen vid stuveriföretaget Port Act sägs upp

Stuveriföretaget Port Act, som verkar i Rautaruukkis hamn i Lappvik, upphör med sin verksamhet i höst.

Lappvik

Framtiden oviss för Lappvik hamn

Framtiden för stuvarna i Lappvik hamn är i vågskålen efter att Rautaruukki har sagt upp avtalet med stuveriföretaget Port Act. Drygt 20 personer jobbar för stuveriföretaget.

En sjukskötare invid en sjukhussäng.

Portugisiska sjukskötare strejkar

Portugisiska sjukskötare strejkar i protest mot minskade löner och förlängd arbetsvecka. Strejken senarelägger bland annat operationer och undersökningar där läkaren behöver assistens av sjukskötare.

Närmare hundra stuveriarbetare får gå

Finnsteves samarbetsförhandlingar upphörde i dag, onsdag, och det blev klart att närmare hundra arbetstagare förlorar sina jobb.

Många vill bli hamnmästare i Hangö

Hela 21 personer har sökt den lediganslagna tjänsten som hamnmästare i Hangö hamn. Hamnmästare är den näst högsta personen efter verkställande direktören i hamnen.

Utmarsch vid Steveco i Kotka

Stuvarna vid hamnoperatören Steveco har marscherat ut från sina arbetsplatser i hamnen i Kotka. Enligt huvudförtroendeman Jarkko Arpula är det frågan om en konflikt mellan stuvarna och arbetsgivaren gällande hanteringen av fartygscontainrar.

Lugnt i hamnen - Stevedoring permitterar igen

Ekonomin i Europa är svag och trafiken över Hangö hamn är därför inte allt för livlig. Stuvarna på Hangö Stevedoring måste i år ta ut mera ledig tid än hittills medan tjänstemännen och arbetsledningen permitteras.

Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö.

Nytt direktiv för svavelutsläpp gynnar Hangö hamn

En färsk undersökning visar att det nya svavelutsläppsdirektivet till sjöss kommer att gynna hamntrafiken i Hangö. Direktivet tas i bruk år 2015.