Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Två personer jobbar med att rengöra en brunn, en på bottnen och en vid kanten.

Lågt grundvatten på många håll – varmare klimat ökar risken för låga grundvattennivåer

Grundvattnennivåerna sjunker i stora delar av landet. Det är normalt för årstiden, men när medeltemperaturerna stiger kommer brunnarna att sina allt oftare.

Dagvattenbrunn.

Gjut en dagvattenbrunn och håll husgrunden torr då regnet öser ner

En torr grund är en förutsättning för ett friskt hus.

Bild av en toalett ovanifrån.

Blir vattenklosetten historia i en torrare framtid?

I skärgården är vattenbrist redan ett problem.

En björkallé längs en väg. Lilludden i Ingå.

Ingå kommun vill förbättra stigen till Lilludden och parkeringen på Björkudden

Ingå ansöker om pengar att förbättra Lilludden och Björudden

En gammaldags brunn.

Hälsoinspektionen uppmanar: Kolla din brunn efter de rikliga regnen

Ytvatten kan komma in i brunnen och förorena den.

En hand håller upp ett glas med vatten, med havet i bakgrunden.

Vattenbristen är akut på Gotland - nu börjar ön avsalta Östersjövatten i stor skala

Norra Europas största bräckvattenverk har kört igång.

Ulkona sataa.

Risk att grundvattennivåerna inte repar sig i år – "Det fattas enormt mycket"

Krävs väldigt mycket regn för att fylla på depåerna.

Endast gässen rör sig på Sandö badstrand i Vasa när det råder badförbud.

Nu väntar man på nya svar om vattenkvaliteten vid stränderna i Vasa

Man har testat för både virus och bakterier.

En bil kör genom cirka 30 centimeter djupt vatten i centrum av Raumo.

Raumobor simmar på översvämmade gator – se video!

Varning utfärdades för att brunnslock hade lossnat.

Kvinna vid bakdel av avloppsbil med slangar.

Isabelle Rio älskar sitt arbete med att tömma kloaker: "Jag skulle kunna äta samtidigt"

26-åriga Isabelle Rio hoppas på fler kvinnor i branschen.

Vatten i ett glas.

Kimitoöns vatten saknar fortfarande kunder

Få som anslutit sig efter brevet i fjol.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

"Undvik onödig vattenanvändning i sommar"

Flera brunnar ekar tomma i sommar.

En kinesisk pojke leker med en vattenslang i Peking i Kina den 15 april 2007. Peking, liksom många andra städer i Kina står inför en grundvattenskris.

Brunnarna kan sina i sommar - grundvattnet ovanligt lågt

Hushåll med brunn ska överväga att spara vatten.

Kvinnor vid brunn nära Monrovia.

Det är kvinnor och barn som bär vatten - ett tungt och farligt jobb

Vattenbärandet sliter på hälsan och tar lång tid.

Avloppsbrunn i Solf.

Slamtransporterna i Vasaregionen fortsätter som förr

Fastighetsägaren ska få välja, menar avfallsnämnden.

En brunn i byn Orhei vechi i Moldavien

De vill inte ha några vattenledningar

Vattenförsörjningen på landet i Moldavien hör till de stora satsningar på infrastruktur som landet måste göra inom kort. Nu har de flesta byar inga vattenledningar eller avlopp utan byborna hämtar sitt vatten i brunnar och slänger smutsvattnet på bakgården.

Det här är brunnen som är källa till det förorenade vattnet i Molpe.

Molpebor får fortsätta koka sitt vatten

Molpeborna får nog räkna med att koka sitt dricksvatten i några dagar ännu. Den bedömningen gör Sam Björkholm på Molpe Vatten Ab. Samtidigt står det klart att det inte är bisamråttor som förorenat vattnet.

dricksglas med vatten

Inte lätt få tillstånd för energiborrbrunn

Det är inte helt lätt att få tillstånd att bygga en energiborrbrunn på ett viktigt grundvattenområde.

Elsi Nummela

Elsi Nummela vill ha rent vatten

Snart nittioåriga Elsi Nummela i Uttermossa bor ensam och klarar sig själv riktigt bra. Men om det inte vore för sonen Raimo Nummela skulle hon inte få vatten.

Kajsa Rosqvist, Helsingfors miljöcentral

Byggd våtmark är stadens skydd mot översvämning

Dagvatten - regnvatten, smältvatten och spolvatten - kan samlas i bäckar, dammar och brunnar. Att samla dagvatten i konstgjorda vattendrag förhindrar översvämningar. Dessutom ökar vattendragen naturens mångfald och ger stadsborna sköna oaser.

YLE/ Vindkraftverket Olaus Magnus på Tahkoluoto

Betongfundament ingen risk vid vindkraftsbygge

KRS-Vatten var det enda vattenandelslag som gav utlåtande angående vindkraftsverkens betongfundament och risken för att skadliga ämnen kan komma i grundvattenområden. Enligt vattenadelslaget medför vindkraftsprojektet i Bötom inga negativa följder för grundvattentäkten i Korsbäck i Kristinestad.

Vattenverket i Korpo.

Vattensituationen i Korpo utreds

Miljönämnden i Pargas satt i många timmar i går på sitt möte där de bland annat diskuterade vattensituationen i Korpo. Man vet inte ännu varför grundvattnet sinat.

vatten som rinner ner i ett dricksglas

Brunnarna sinar i södra Finland

Den torra sommaren har sänkt grundvattennivån. Läget är värst i sydvästra Finland och på Åland där det torra vädret tömmer brunnar. På Westerby Gård i Ingå hoppas man på regn då vattnet i brunnen börjar sina.

Svartåbor: Vi vill ha kommunalt vatten!

Det finns ingen orsak att förbjuda Svartåborna att dricka sitt vatten. Det är budskapet från myndigheterna till de som bor i närheten av den gamla soptippen i Svartå. Men Svartåborna är inte övertygade - det finns många tecken på att dricksvattnet inte är rent och att det kan komma från soptippen. Så nu vill de ha kommunalt vatten.

Borgå Vatten

Borgå vattens nät ska bli större

Det gamla verksamhetsområdet fastställdes 2003. Nu föreslås det att sådana områden som har byggts ut sedan dess ska tas med.

En trädgårdsbrunn med tak.

Mindre grundvatten på grund av värmen

Grundvattennivån har sjunkit i Egentliga Finland på grund av den varma sommaren. Än så länge har kommunerna inte haft problem med att få tillräckligt med vatten, men många privata brunnar har torkat ut.

Fortfarande för hög salthalt i grundvatten i Lojo

Grundvattnet i Lojo innehåller fortfarande för höga salthalter på sina ställen. Den absolut högsta kloridhalten uppmättes i Muijala, mellan 200 till 210 mg/l, medan halterna borde hålla sig under 25 mg/l.

Yle Areena logo.

Finlands äldsta mareograf finns i Hangö

En mareograf är en mätstation där vattenståndet mäts och den äldsta är i Finland är över 125 år gammal och ligger invid Casino i Hangö.

Tömning av skräp ur vattenbrunn

Ny teknik avlägsnar radon

Radongasen i brunnar är numera både lätt att mäta och avlägsna. Forskare uppskattar att den nya tekniken redan minskat på antalet cancersjukdomar.

Borrning för bergvärme orsakade översvämning hos grannen två hus bort

Familjen Lillas i Nykarleby hade maximal otur när man borrade för bergvärme hos grannen två hus från deras. Borrandet orsakade nämligen översvämning hos Lillas och man fick 20-25 centimeter med gyttjigt vatten i hela källaren.

Bild på en brandbil framifrån.

Barn föll i vattenfylld brunn i Sibbo

Ett litet barn räddades ur en fyra meter djup brunn i Sibbo idag vid ettiden. Brunnen var till över hälften fylld med kallt vatten.

Höstrusk.

Rikliga regn påverkar inte vattenkvaliteten

De rikliga regnmängderna förorsakar inga åtgärder för Borgå vatten - inte åtminstone tillsvidare.

Kranvatten

Konstruktionsmiss i brunnar - ödesdigert miljöhot

Jordvärmebrunnar i sig är mycket miljövänliga.