Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Petteri Orpo står utomhus och talar.

Orpo: Vårdcentralernas inhyrda läkare får oskäligt höga löner

Orpo svarade på frågor i statsministerns frågetimme.

Novia inleder byggmästarutbildning i Vasa

Nästa höst inleder Yrkeshögskolan Novia en byggmästarutbildning i Vasa. Målet är att ge framtida byggmästare både teoretisk och praktisk kompetens.

Byggmästare arbetar inom många olika områden. Det kan vara allt från infrastruktur till kommuner.

Leif Östman som ansvarar för utbildning inom byggnads- och samhällsteknik på Novia i Vasa berättar att de redan har fått respons från företag och att den har varit positiv.

”Det behövs mera arbetsledare som leder det praktiska arbetet på byggarbetsplatserna. Vi har en nedgång i branschen nu, men innan dessa studerande har sin examen är vi igen i ett läge av arbetskraftsbrist och inom vissa delområden råder fortsatt brist på byggmästare”, säger Leif Östman i ett pressmeddelande.

Tidigare har Novia erbjudit utbildning till byggmästare via vuxenstudier. Den nya utbildningen ska gå som dagstudier på heltid.

Personalbristen inom småbarnspedagogiken har förkortat öppettiderna i Esbodagisar

Den här terminen har personalbristen inom småbarnspedagogiken i Esbo lett till att ett fåtal daghem har förkortat öppettiderna under enstaka dagar.

Enligt Mia Westerlund, förvaltningschef vid stadens svenska bildningstjänster, är det svårare än tidigare att hitta vikarier till både korta och långa vikariat – samtidigt som det fortsätter vara svårt att hitta behörig personal.

Staden har funderat på om det finns uppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning, vilket har lett till ett pilotprojekt med daghemsbiträden. Staden diskuterar också olika sätt att nå ut till potentiella arbetstagare och samarbetar med utbildningsanordnarna.

En vit medelålders man tittar mot kameran. Han håller i en kaffekopp och står inne i en R-kiosk.

R-kioskis vd svarar på kritiken: ”Varje företagare har själv beslutat att ta pennan i handen”

Tidigare R-kioskföretagare riktar skarp kritik mot kioskkedjans affärsmodell i Svenska Yles granskning. Nu svarar R-kioskis vd på kritiken.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.

Minst tio jobb hotade på Teri-Hus

Hustillverkaren Teri-Hus i Kronoby inleder omställningsförhandlingar som berör all personal inom alla yrkesgrupper, totalt 35 anställda.

Vd Linda Kass berättar att målet med förhandlingarna är att minska personalen med över tio anställda.

Omställningsförhandlingarna inleds på tisdag och pågår i minst sex veckor.

Samtidigt meddelar svenska Älvsbyhus att man tillfälligt stänger sin fabrik i Kauhajoki från och med årsskiftet. Enligt företaget är orsaken att den finska husmarknaden går rekorddåligt.

Sydin: Personalen i Kaskö hamn permitteras

Hamnoperatören Silva Shipping i Kaskö permitterar sina anställda, rapporterar tidningen Syd-Österbotten.

Enligt företagets vd Ilkka Hovi är orsaken att trafiken i hamnen har minskat sedan Metsä Board minskade på frakten av pappersmassa i maj.

De 21 anställda kommer att vara permitterade i högst 18 veckor. Permitteringarna genomförs mellan oktober och mars.

Närbild av en sjukskötares händer och en äldre kvinnas händer. Sjukskötaren kollar den äldres värden.

Vårdpersonal med utländsk bakgrund vittnar om ojämlik behandling

Måste åtgärdas för att Finland ska stå sig i konkurrensen.

Meira inleder omställningsförhandlingar

Rosteriföretaget Meira inleder omställningsförhandlingar som kan leda till permitteringar på 1–2 veckor.

Hela personalen i Finland, 180 anställda, omfattas av förhandlingarna.

Meira har ändå inte som mål att skära ner i personalen.

Bolaget uppger att försäljningsutsikterna för slutet av året är oklara.

Meira hör till den italienska koncernen Massimo Zanetti Beverage, som finns i över hundra länder världen över. Meira producerar bland annat kaffesorterna Kulta Katriina och Saludo.

Iltalehti var först med nyheten.

Källa: STT

Lucas Hahn, Anna-Lena Berglund och Salli Nyström vid Novia i Vasa.

Brist på olika typer av ekonomer i Österbotten: ”De vill ha någon med erfarenhet och man har inte erfarenhet innan man får jobb”

Företagaren Kjell Ahläng berättar att det är svårt att rekrytera bland annat bokförare. Enligt tradenomstuderandena Salli Nyström och Lucas Hahn vill företagen anställa dem som redan har erfarenhet.

Ett tåg vid perrongen

VR omställningsförhandlar – 80 kan få gå

Förhandlingarna omfattar 500 anställda.

Fortfarande svårt att hitta arbetskraft i Egentliga Finland – läget viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare

Det är fortfarande svårt att hitta arbetskraft i Egentliga Finland meddelar Åbo Handelskammare.

Läget är lite bättre än förra året, men det finns stort behov av kunnig personal, exempelvis inom metallbranschen. Bland annat behövs det svetsare och montörer.

Det råder även brist av kunnig personal inom vården och inom städbranschen.

Åbo Handelskammares undersökning visar att läget är viktigt för företagens möjligheter att få arbetskraft.

Företagen prioriterar goda trafikförbindelser och lyfter fram Åbos dåliga flygförbindelser som ett hinder för att hitta arbetstagare.

Mats Eriksson Scandic, alueen pääluottamusmies keskustelee työntekijän kanssa

Personalbristen inom restaurangbranschen fortsätter – många nyutexaminerade byter bransch

Pandemin fick många att byta bransch och få har återvänt.

Arbetslösheten ökade i Österbotten i maj – men är fortfarande lägst i landet

Antalet arbetslösa ökade i Österbotten och Mellersta Österbotten i maj. Det meddelar NTM-centralen.

I slutet av månaden fanns totalt 6 319 arbetslösa arbetssökande i området, en ökning med knappt fyra procent från i fjol. Samtidigt var antalet arbetslösa i maj 464 färre än i april.

Antalet arbetslösa minskade med 123 personer i Vasaregionen, men ökade i de fyra övriga ekonomiska regionerna i området.

I hela området ligger arbetslösheten på 5,6 procent av arbetskraften. Det är den lägsta siffran i Fastlandsfinland. För hela landet är motsvarande siffra 9 procent.

Av de ekonomiska regionerna är arbetslösheten lägst i Jakobstadsregionen, där den ligger på 4,3 procent.

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts

Förhandlingsresultatet för den privata socialservicesektorn har godkänts, meddelar fackförbunden.

Lönerna inom branschen stiger i genomsnitt med 13,07 procent under avtalsperioden som sträcker sig till 2025.

– Arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet i den privata sociala tjänstesektorn kommer nu att få rättvisa löneökningar, vilket förhoppningsvis kommer att underlätta bristen på arbetskraft i privata vårdhem för äldre, daghem för barn och inom barnskyddet, skriver Jonna Voima, ordförande för fackföreningen Jyty, i ett pressmeddelande.

Samtliga utlysta strejker är nu avblåsta eftersom resultatet godkänts.

OECD: Världsekonomin går bättre men kriget i Ukraina kastar en skugga över den

Rysslands anfallskrig i Ukraina kommer att fortsätta kasta en skugga över världsekonomin inom den närmaste framtiden. Det bedömer Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

Det går ändå bättre för världsekonomin överlag jämfört med tidigare. Inflationen har sjunkit även om den fortsättningsvis ligger på en hög nivå och lär fortsätta göra det ett bra tag till.

Enligt OECD:s prognos kommer den globala ekonomiska tillväxten att vara 2,7 procent i år och 2,9 procent nästa år. Trots att ekonomin visar tecken på att återhämta sig, varnar OECD för att det fortfarande finns risker.

När det gäller tillväxt och innovation i Finland rekommenderar OECD att vi satsar på forskning, utveckling, digitalisering samt högskole- och universitetsutbildning.

För att hålla sysselsättningen så hög som möjligt och motverka brist på arbetskraft lyfter OECD fram arbetsrelaterad invandring och att främja kvinnors situation på arbetsmarknaden som lösningar.

Källa: STT

Ovanligt många sommarjobb – på grund av brist på arbetskraft

Det verkar finnas gott om sommarjobb i år.

Enligt nyhetsbyrån STT:s rundfrågning är orsaken en allmän brist på arbetskraft.

Timo Lappi som leder turism- och restaurangförbundet Mara säger att sommarjobbarna inom många branscher inte bara täcker upp för de fastanställdas semestrar utan också för den allmänna bristen på arbetskraft.

I början av året bedömde näringslivet EK att det i år finns 140 000 sommarjobb vid de finländska företagen – en aldrig tidigare skådad siffra.

Källa: STT

Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa.

Elina Pylkkänen: Orpos mål om 100 000 nya jobb inte omöjligt

Antalet långtidsarbetslösa väntas stiga.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kuvattuna Varman konttorissa Salmisaaressa. Taustalla länsiväylän silta.

Pensionsexperten Risto Murto är orolig över allt ”skörare” generationer

Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom, enligt Varmas vd.

Mika Gehör dukar fram glas på restaurangbordet.

Fortfarande brist på erfaren restaurangpersonal i Borgå och Lovisa

Pandemin har satt sina spår; branschen lockar inte.

Ihmisiä kadulla kävelemässä.

Invandrare i Finland når högsta sysselsättningsgraden på över tjugo år

Stor ökning bland kvinnor födda utanför EU.

Mer än varannan positiv till arbetsrelaterad invandring

Över hälften av finländarna är positivt inställda till arbetsrelaterad invandring, visar en undersökning om värden och värderingar som Näringslivets delegation Eva låtit göra bland drygt 2 000 finländare.

Det är första gången i enkätens 25-åriga historia som finländarna anser att den här formen av invandring behövs i ett läge då befolkningen både minskar och åldras.

En dryg tredjedel anser ändå att befolkningsminskningen inte är en tillräcklig orsak för att underlätta invandring.

Enligt enkäten förhåller sig finländarna fortfarande rätt negativt till humanitär invandring.

Källa: STT

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida