Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät kommer i år att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes.

I Korsholm byggs en 110 kilovolts kraftlinje mellan Gerby och Westenergy. Projektet ska slutföras våren 2024. I samband med arbetet utvidgas också elstationen i Gerby.

I Korsnäs ska cirka 20 kilometer elnät grävas ner i marken och cirka 5 kilometer luftledningar dras. I projektet ingår också nio nya parktransformatorer. Också i Närpes ska elkablar grävas ner i marken och nya luftledningar byggas.

Dessutom kommer bolaget att byta ut nästan 70 000 kunders elmätare till nya smarta mätare. Det här gör det möjligt för hushållen att i allt större grad följa och styra sin förbrukning i realtid.

Vasa Elnät informerar sina kunder närmare om mätarbytet när saken är aktuell på respektive område.

Tegelhus bland elstolpar i snöigt landskap.

Tusentals utan el i Sibbo under natten

Ett tekniskt fel ledde till ett omfattande elavbrott i centrala och västra Sibbo natten till torsdagen. Elavbrottet varade i flera timmar.

Granen framför Åbo domkyrka.

Åbo stad har en plan för eventuella elavbrott – så här kan tjänsterna påverkas

Åbo stad, Åbo vattenförsörjning och Åbo Energi har presenterat sin plan för eventuella elavbrott på två timmar. Målet med elavbrotten är att försöka förhindra större elbrist.

Dyrare överföringspriser i Esbo efter årsskiftet

Eldistributionsbolaget Caruna Oy och Caruna Espoo höjer överföringspriserna från en euro till fyra euro från och med nästa år.

Enligt företaget är orsaken de ökade kostnaderna av komponenter som består av aluminium, koppar och stål. Priserna kommer troligen att höjas ännu senare under år 2023.

I huvudstadsregionen berörs Esbo, Kyrkslätt och Grankulla.

Caruna Oy med verksamhet i glesbygden har hört till de dyrare distributionsbolagen i Finland, medan Caruna Espoo som främst är verksam i städer har hört till de förmånligare.

Mediehuset och Yles länktorn i Böle.

Yles verksamhet i Böle övar inför ett elavbrott

Yles lokaler i Böle kopplas från det nationella elnätet måndagen den 21.11 kl. 10.05. Det är fråga om ett kontrollerat elavbrott, genom vilket Yle säkerställer sin försörjningsberedskap.

Högspänningsledningar i Esbo i juli 2022.

Så här förbereder du dig för ett längre elavbrott och fungerar då avbrottet börjar

Praktiska tips på hur du kan förbereda dig inför ett längre elavbrott.

Åbo Energis innergård. På gården står en av räddningsverkets fordon.

Hård smäll hördes vid Kakolabacken på torsdagskvällen – orsakades av explosion i värmepumpsanläggning

Igår skedde en explosion i en kondensator på 10 kilowatt som finns vid Åbo Energis värmepumpsanläggning på Kakolabacken. Den bakomliggande orsaken är ännu oklar.

Ellinje med reflektorer på, alltså små hängande brickor med reflexer.

Borgå Elnät testar ny sorts fågelskrämmor på Vessö

Reflektorer på elledningarna ska motverka fågelkrockar.

En eldistributionscentral i Finno i Esbo.

Finnwatch: Caruna och Elenia fortsätter undgå skatt med aggressiv skatteplanering

Bara i fjol förlorade staten 10 miljoner euro på Caruna.

Hård vind får trädgrenar att böja sig nära en elkabel. På området hade det varit flera strömavbrott under morgonen.

Medborgarinitiativ om elöverföringspriset klart för riksdagen

50 000 personer har undertecknat initiativet.

En del av ett träd gav vika på Vasaesplanaden i Vasa i den kraftiga vinden.

Tusentals hushåll utan el i Österbotten under söndagen

Vinden ställde till det i Österbotten under söndagen.

Enstos skylt på fabriken i Borgå

Ensto utökar verksamheten i Borgå - men säger upp över 30 personer i staden

Ensto säger upp sammanlagt 65 arbetsplatser i Finland.

Elkamo Oy i Jakobstad blir en del av holländska Alfen

Elkamo i Jakobstad köptes upp av holländska Alfen

Nya smarta energilösningar blir möjliga.

Borrvagnen borrar hål i marken för rör

Tunnel för elkabel borras under Kyro älv

Elledningar flyttas i rör under Kyro älv.

Vasa Elektriska, huvudkontoret.

Vasa Elektriska bygger för tre miljoner

Säkrare eldistribution är målet.

skogsmaskinens kedjor på däcken

Borgå elnät: Lämna inte fröträd nära ellinjerna

Förberedelserna inför höststormarna angår många.

tre personer mot elstolpar

Kraftlinje förnyas i Ekenäs - tillfälliga elavbrott möjliga

Bygget av ny kraftlinje kan ge elavbrott i Ekenäs.

bild på Åbo Energis huvudbyggnad

Störningar i fjärrvärmenätet i Åbo

Distributionen av fjärrvärme i Åbo har problem.

Elledningar

Flera elbolag har fördubblat priset på överföringen av el på åtta år

Fortfarande stora regionala skillnader på överföringspriset.

Ellinje i solnedgång.

"Carunas prishöjning på 15 procent är skälig"

Konsumenttvistenämnden har synat Carunas priser.

Elledningar

Caruna gräver ner 400 kilometer jordkabel

Ska trygga eldistrubutionen bättre än luftledningar.

Ellinje i solnedgång.

Riksdagen: Eldistributionen får inte bli hur dyr som helst

Ekonomiutskottet diskuterade Caruna i dag.

Östfinska kor betar under sommaren vid Esboviken

Lantbrukarna ilskna på Caruna

Prishöjningen är ett hårt slag mot lantbruket.

Kraftledning i gryningsljus över hustak.

Var Carunas prishöjningar att räkna med?

80 procent av Caruna i utländska händer.

Snön ledde till elavbrott i Lappträsk.

Kölden orsakar elavbrott i Östnyland

1600 hushåll i Borgå och 800 hushåll i Borgnäs har problem.

Skylt som varnar för livfara och elstöt.

Elstation förnyas - trafiken i Kvarntunneln störs

Arbetet pågår under januari och februari.

Lyftkranen som snuddade vid kraftledning förorsakade stort elavbrott i Åboregionen

Lyftkran orsakade stort elavbrott i Åboregionen - en allvarligt skadad

Stort elavbrott i Åboregionen under onsdagen.

solpanel

Billigare batterier revolutionerar elförsörjningen

De som producerar sin egen el kan också lagra den.

Skyskrapa

Finansinspektionen kommenterar inte insidermisstankar

Varken Finansinspektionen, Helsingfors Fondbörs eller Fortum vill kommentera uppgifterna i dagens Aamulehti om att Fortums storaffär var känd på förhand på marknaden.

Snön ledde till elavbrott i Lappträsk.

Elöverföringsnätet i Raseborg ska bli bättre

För omkring 15 miljoner euro ska eldistributionsbolaget Caruna förbättra elnätet i Raseborg under knappt två års tid.

Elledningar.

Några få hushåll fortfarande utan el

Endast några hushåll är fortfarande utan el i Jakobstadsregionen. Avbrottet berodde på att en 110 kilovolts-linje stjälpte vid Korsmosståget i Jakobstad på onsdag morgon.

Gasfält nära Poltava i januari 2006 då Ryssland hade stängt gaskranarna

Ukrainare behöver inte frysa i vinter

Ukraina kommer att få rysk gas i vinter, det garanterar ett avtal mellan EU, Ukraina och Ryssland. EU-kommissionens avgående ordförande José Manuel Barroso säger att det poltiska ansvarstagandet och det ekonomiska förnuftet har segrat.

Byig vind orsakar elproblem

Hårda byiga vindar stör eldistributionen i sydvästra Finland och i synnerhet kustområdena väntas drabbas. Det här meddelar elbolaget Caruna.

Lojoborna får bättre elnät

Lojoborna ska få säkrare eldistribution. Det lovar distributionsföretaget Caruna som nu investerar 6,4 miljoner euro för att ge Lojoborna ett bättre elnät.

Sundom elcentral

Framtidens elnät byggs i Sundom

Nu får Sundom ett smart elnät. Med projektet hoppas man kunna minska på elavbrotten och sporra folk att installera solpaneler.

Kraftledningar

Elnätet ska klara stormar bättre

Elbolagen tvingas i år investera stora summor i att förbättra elnäten. Orsaken är den nya ellagen som innebär att kraven på eldistributionen skärps. Läs också: Gamla elsystem leder till skador vid åskväder

Elmontör som fixar en elkabel.

"Miljoner och åter miljoner"

Stormar, likt de som nu har drabbat Östnyland, kommer ännu länge att vara ett gissel för både elkonsumenter och elbolag. Det tar nämligen ännu tiotals år innan största delen av elkablarna är nedgrävda.

Kraftledningar vid kraftverk

Politiker risar Fortumaffär

Fortums beslut att sälja distributionsnätet i Finland kritiseras av politiker både inom oppositionen och regeringspartierna. Näringsministern avfärdar oro om hotad försörjningsberedskap och dyrare eldistribution.

Tvättmaskin

"Kunderna märker knappast något"

Elkunderna kommer knappast att märka någonting av att Fortums eldistribution byter ägare. De nya, huvudsakligen utländska ägarna kan inte utnyttja läget för att höja priserna hur som helst. Det beror på att branschen är kraftigt reglerad i elmarknadslagen.

elledningar

Fortum sålde sin eldistribution

Energibolaget Fortum säljer sin eldistribution i Finland för 2,55 miljarder euro. Fortum sköter delvis om eldistributionen i Egentliga Finland och också i Åboland.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida