Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Vacker blåaktig frost på ett fönster.

Håll huvudet kallt men rören varma – expertens tips för att sköta vattenrören på vintern

En sak är säker – låt bli att tina upp frusna rör själv.

Röd tegelbyggnad.

Jakobstad utreder samarbete med Karleby vatten - i framtiden kan Jakobstadsborna få tillgång till grundvatten levererat från grannstaden

Karleby vatten erbjuder Jakobstad samarbete kring hushållsvattnet. Karleby skulle leverera allt hushållsvatten. Det betyder bättre krisberedskap, stordriftsfördelar och en övergång till grundvatten vilket kräver mindre egna investeringar.

Vatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby måste inte längre kokas

Knuts Vattenandelslags hushållsvatten behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Uppmaningen om att koka Knuts vattenandelslags mat- och dricksvatten gavs efter den 9 november då koliforma bakterier hittades i vattnet.

I provet som togs i tisdags kunde inga bakterier längre påvisas.

Kloreringen av hushållsvattnet fortsätter, skriver Miljöhälsan Kallan i ett pressmeddelande på fredagen.

Vattenavbrott drabbade Smedsby och Kvevlax

I Smedsby, Korsholm, uppstod ett omfattande avbrott kring lunchtid på tisdagen. Avbrottet drabbade också Kvevlaxområdet men åtgärdades snabbt. Vid 13-tiden var det bara Eriksvägen i Smedsby som var utan vatten. Vattentjänstverket jobbar på att få igång vattendistributionen till Eriksvägen så fort som möjligt.

Orsaken till avbrottet är en huvudledning som har spruckit.

Man med skägg och glasögon står utanför ett tegelhus.

Monåborna tar vattenproblemen med ro: ”Folk har blivit för bekväma av sig”

De stora regnmängderna orsakar bakterier i vattnet.

Dricksvattnet i Monå måste kokas innan användning

Vatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby måste kokas innan användning. Det meddelar Miljöhälsan Kallan efter att ett vattenprov på onsdagen visade att det finns koliforma bakterier i vattnet.

Dricksvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 till 10 minuter. Man kan tvätta sig normalt med vattnet, men kärl som diskats med okokt vatten måste torkas noggrant efteråt.

Kokuppmaningen gäller tills vidare. Miljöhälsan Kallan tar nya vattenprover tisdagen den 14 november.

Senast Knuts vattenandelslag hade problem med bakterier var i september.

Järnhalterna i vattnet i Jakobstad är nu normala

Jakobstads Vatten informerar på onsdagen om att störningssituationen i vattenledningsnätet är över.

De prover som har tagits visar att målsättningen för järnhalten underskrids vid alla mätpunkter. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 avslutas på onsdag klockan 20.00.

Spolning av vattenledningsnätet i Jakobstad pågår

Jakobstads Vatten har under onsdagen tagit prover på vattnets järnhalt i olika delar av ledningsnätet. Proverna visar att järnhalten i största delen av staden ligger under målnivån, men på vissa ställen överskrids värdena litegrann.

Därför pågår spolning av ledningsnätet runtom i staden, skriver man i ett pressmeddelande.

Jakobstads Vatten påpekar att vattnet är drickbart trots att järnhalten på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån.

Trots detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta tills störningssituationen är över.

Vattnet i Esse och Kantlax behöver inte längre kokas

Vattnet från Esse vattenbolag och Nyby vattenandelslag behöver inte längre kokas.

För Esses del gavs uppmaningen om att koka dricksvattnet den 17 oktober och för Nybys del den 19 oktober.

Esse vattenbolag förser Ytteresse, Esse, Bäckby och Lappfors i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten. Nyby vattenandelslag förser delar av Kantlax i Nykarleby.

I de tester som togs i måndags har man inte hittat några bakterier och därför är det nu säkert att dricka vattnet som kommer ur kranen.

Dricksvatten från Esse Vatten ska fortfarande kokas

De Pedersörebor som får sitt vatten från Esse Vatten ska fortsätta koka allt dricksvatten och vatten som används till matlagning.

På onsdagen tog Miljöhälsan Kallan flera prover och resultaten visar att vattnet inte innehåller några enterokocker.

Bakgrunden till kokuppmaningen är en råvattenbrunn som kollapsat. Brunnen stängdes då av från ledningsnätet, vilket gjorde att trycket i ledningsnätet sjönk och detta kan påverka vattenkvaliteten.

Därför är kokuppmaningen fortfarande i kraft, förutom i de byar som det tidigare informerats om att de inte berörs.

Nya prover tas för säkerhet skull på måndagen, efter det hoppas man att kokuppmaningen kan hävas.

Vatten rinner ner genom en slang i en plastdunk.

Goda nyheter från Jakobstads Vatten: Järnhalten tillbaka på rätt nivå

Kan ta något dygn före kranvattnet är av fullgod kvalitet.

Ytterligare problem med dricksvattnet – nu i Kantlax

Nyby Vattenandelslags dricksvatten måste kokas.

Vattenandelslaget förser delar av Kantlax i Nykarleby med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs den 17 oktober har det konstaterats koliforma bakterier och E.coli i vattnet.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 till 10 minuter.

Vattenbolaget kommer att inleda klorering av hushållsvattnet och det kommer att lukta klor.

Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan också diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.

Miljöhälsan Kallan tar nya prov på måndag den 23 oktober.

Järnhalten i vattnet i Jakobstad minskar

Jakobstads Vatten meddelar att järnhalten i vattnet från vattenverket minskar klart, men värdet är fortfarande aningen över målsättningen.

Spolningar pågår runtom i staden för att på så sätt sänka järnhalten i ledningsnätets vatten.

Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter som självbetjäning dagligen mellan klockan 07:30 och 20 tills läget återgår till det normala.

Dricksvatten från Esse Vattenbolag ska fortsättningsvis kokas

En kollapsad råvattenbrunn påverkar fortfarande hushåll som får sitt vatten från Esse Vatten.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5-10 minuter.

Uppmaningen att koka vattnet gäller ändå inte alla hushåll. Invånare i byarna Vitsjö, Kiisk, ”Laami” (Lamasjön/Lamabacka), Hjulfors och Kattilakoski får inte sitt hushållsvatten från den kollapsade råvattenbrunnen, och behöver därför inte koka sitt vatten.

Hushållsvattnet kommer nu att kloreras och det kommer att förekomma en lukt av klor samt en eventuell bismak, skriver vattenbolaget i ett pressmeddelande.

Bolaget skriver också att man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan även diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Esse vattenbolags dricksvatten måste kokas

På tisdag kväll meddelar Miljöhälsan Kallan att Esse vattenbolags dricksvatten måste kokas.

Esse vattenbolag förser Ytteresse, Esse, Lappfors och Bäckby i Pedersöre samt några hushåll i Evijärvi med hushållsvatten.

En av råvattenbrunnarna har kollapsat och smutsigt vatten har spridit sig i ledningsnätet.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 -10 minuter.

Miljöhälsan Kallan kommer att ta vattenprover imorgon onsdag.

Vattenutdelning på torget.

Jakobstads vatten fortsätter dela ut dricksvatten på torget – miljöhälsan Kallan tar nya prover i dag

Jakobstads vatten fortsätter att dela ut dricksvatten på torget under måndagen. Miljöhälsan Kallan kommer att ta nya prover i dag.

Många fastigheter i Karleby inte anslutna till avloppsnätet

I Karleby kan det finnas över 200 fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet trots att de borde vara det. Det visar en utredning som Karleby Vatten har gjort.

I fler än 200 fall betalar fastighetsägarna ingen avloppsavgift, trots att fastigheten ligger inom avloppsnätets område. Nu begär Karleby Vatten redogörelser av fastighetsägarna.

De fastigheter som ännu inte är anslutna till avloppsnätet måste ansluta sig eller anhålla om befrielse av den kommunala miljövårdsmyndigheten. Befrielse kan beviljas på särskilda grunder enligt lagen om vattentjänster.

Grumligt kranvatten i Korsholm

Kranvattnet kan vara grumligt i delar av Korsholm men kan ändå användas som normalt.

Grumligheten orsakas av luft som kommit in i vattenledningen.

De delar av kommunen som berörs är södra och östra Korsholm, samt delar av Kvevlax och Solf-Rimal.

Vattnet klarnar om man låter det rinna en stund.

Borgå vatten slutar klorera vid Sannäs vattenverk

Borgå vatten började klorera det utgående vattnet vid Sannäs vattenverk den 12 september. Det var en normal säkerhetsåtgärd för att trygga vattnets hygieniska renhet efter att man bekräftat höjda mikrobhalter i en av råvattenbrunnarna.


Borgå vatten har effektiverat uppföljningen av vattenkvaliteten i Sannäs under kloreringen. Enligt analyserna har vattenkvaliteten i vattenledningsnätet uppfyllt alla kvalitetskrav och -mål för hushållsvatten. Processen i vattenbehandlingsanläggningen har fungerat normalt under hela tiden. Därför avslutas kloreringen och vattnet desinficeras som normalt med UV-desinficering.

Hushållsvattnet kan fortsätta smaka och lukta klor under några dygn till.

Vattnet i Monå behöver inte längre kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby behöver inte längre kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs i måndags fanns fortsättningsvis en koliform bakterie. Men i provet som togs igår på torsdagen fanns inte längre några koliforma bakterier.

Hushållsvattnet kan därmed åter användas helt normalt.

Vattnet i Monå ska fortsättningsvis kokas

Dricksvatten från Knuts vattenandelslag i Monå i Nykarleby ska fortsättningsvis kokas, meddelar Miljöhälsan Kallan.

Förra veckan upptäcktes både koliforma bakterier och enterokocker i vattnet. I ett uppföljande prov som togs på måndagen fanns en koliform bakterie.

Drickvatten och vatten som används vid matlagning ska kokas i 5–10 minuter. Vattnet går att tvätta sig i normalt.

Vattenbolaget fortsätter bekämpa bakterierna genom att klorera vattnet. Därför kan vattnet ha en lukt av klor.

Ett nytt prov tas på torsdag.

Hushållsvattnet i östra Borgå kan lukta eller smaka klor

Borgå vatten har upptäckt förhöjda mikrobhalter i ett prov som togs ur en av brunnarna vid Sannäs råvattenverk.

Därför kloreras det utgående vattnet från och med den 12 september.

Samtidigt förstärker staden övervakningen av grundvattenområdet och undersöker orsakerna bakom de förhöjda mikrobhalterna.

– Vi uppskattar att det är en naturlig process efter att det varit torrt och sedan regnat kraftigt. Det finns inga tecken på att någon skulle ha grävt eller gjort markarbeten i närheten, säger anläggningschef Sari Rajajärvi.

Enligt Rajajärvi renas vattnet inom ett par dygn, men kloreringen fortsätter tills man får rena vattenprover.

Inga avvikelser har upptäckts i det utgående vattnet eller UV-utrustningen.

Borgåborna får alltså normalt hushållsvatten ur sina kranar, men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt eller -smak i stadens östra delar.

Vattnet vid Sannäs råvattenverk desinficeras kontinuerligt med hjälp av UV-utrustning.

Vattnet påkopplat igen i Isnäs

Isnäsborna har fått sitt vatten påkopplat igen efter att ett elfel på måndag kväll ledde till att vattentillförseln avbröts.

Det var frekvensomvandlaren som styr pumparna som gick sönder på grund av ett elavbrott.

Under kvällen forslade Lovisa Vatten en vattenkärra till Isnäs så att byborna kunde förse sig med vatten.

Omkring klockan 22 kunde vattnet ändå kopplas på igen efter att felet hade reparerats.

Misstänkt utsläpp av kemikalier i avloppsnätet i Ölstens i Borgå

Invånare och företag på området varnas för eventuella skadliga ångor som kan stiga upp ur avloppet. Saken utreds som bäst, meddelar Borgå vatten.

Företag på området uppmanas kolla att inga kemikalier släpps ut i avloppsnätet.

En misstanke om kemikalieutsläpp väcktes då man på Hermansö reningsverk på morgonen kände kraftig lukt av kemikalier från avloppsvattnet ända till utloppspumpstationen.

Dessutom fick Borgå vatten ett meddelande om kraftig lukt av kemikalier från avloppet på en fastighet i Ölstens.

Orsaken till problemet utreds och möjliga observationer ombeds skickas till räddningsverket.

Borgå vatten informerar mera då situationen utvecklas.

Dricksvatten i Pedersöre behöver inte längre kokas

Uppmaningen om att koka Willbacka Nya vattenbolags mat- och dricksvatten är inte längre i kraft.

Förra veckan konstaterades koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Men nya prover som togs torsdagen den 3 augusti visar inga spår av koliforma bakterier och därmed är det igen säkert att använda vattnet.

Invånare i Lillby i Pedersöre uppmanas koka sitt vatten

Det har konstaterats koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Vattenprovet togs den 1 augusti. Nya prover kommer tas på torsdag 3 augusti.

I ett pressmeddelande uppmanar miljöhälsovården i Pedersöre kommun invånarna som berörs att koka allt dricksvatten samt allt vatten som ska användas vid matlagning i 5-10 minuter.

Nu kommer vattenbolaget inleda en klorering av hushållsvattnet. Det innebär att det kan förekomma lukt av klor.

Klor dödar skadliga mikrober, men det orsakar inte sanitära olägenheter. Man kan tvätta sig normalt.

Borgå vatten slutar klorera i Sannäs i dag

Vattnet vid Sannäs vattenverk i Borgå började kloreras under förra veckans tisdag. Det här till följd av att förhöjda mikrobhalter upptäcktes i råvattenbrunnarna.

På grund av kloreringen kunde vattnet i Borgås östra delar smaka och lukta klor. Borgå vatten analyserade vattnet under kloreringen och konstaterar nu att kvalitetsmålen uppfylls.

Därför slutar vattenverket nu med kloreringen och återgår till den sedvanliga UV-desinficeringen av vattnet. Det är ändå möjligt att vattnet i östra Borgå kan smaka och lukta klor i några dagar till.

Kranvattnet kan lukta och smaka klor i Borgås östra delar

Borgå vatten börjar för säkerhets skull klorera vattnet från Sannäs råvattenverk. Det här eftersom ett vattenprov ur en råvattenbrunn där visar på förhöjda mikrobhalter.

Vattenverket förstärker dessutom övervakningen av grundvattenområdet och utreder orsakerna till de förhöjda mikrobhalterna.

Det har inte varit något fel på kvaliteten på det utgående vattnet från anläggningen och uv-desinficeringssystemet fungerar som det ska.

Vattnet som levereras till Borgåborna är normalt hushållsvatten men kloreringen kan orsaka lindrig klorlukt- eller smak i stadens östra delar.

Vattenledningen i Sibbo har reparerats – vattnet kan vara grumligt i början

Det tog över ett dygn att reparera skadorna på vattenledningen mellan Nickby och Söderkulla i Sibbo.

Hålet i röret upptäcktes på torsdagen efter klockan 12, men först på fredag strax innan klockan 18 meddelade Keski-Uudenmaan Vesis vd Kari Korhonen att de har bytt ut rören.

”Nu är vattenledningen lappad och trycket har återvänt. Vi måste ännu skölja röret men nu borde alla hushåll få vatten” meddelar Korhonen.

I början kan vattnet vara grumligt och man ska inte dricka av det. Låt vattnet rinna tills det är klart.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Dricksvattnet måste kokas i Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo – enterokocker hittades i vattnet

Dricksvattnet i områdena Runosbacken, Länsinummi, Liljedalen och Kiikku i Åbo kan innehålla mikrober som orsakar sjukdom, eftersom det har påträffats små mängder av enterokockbakterier i ett vattenprov som togs på onsdagen 12 april.

Dricks- och matlagningsvattnet i de berörda områdena måste kokas i minst 5 minuter. Rekommendationen gäller tillsvidare.

Disken kan tvättas med okokt vatten, men den måste torkas noggrant efter tvätt. Tvättmaskinen kan användas som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Som en försiktighetsåtgärd har kloreringen av hushållsvattnet ökats en aning, så klorlukten kan kännas tydligare än vanligt. Kloret i vattnet orsakar ingen hälsorisk.

Fler prov togs i dag. Resultaten från dessa blir färdiga söndagen 16 april.

I Åbos övriga stadsdelar uppfyller vattenkvaliteten kraven.

En hög med vattenrör och en traktor i bakgrunden.

Utomstående borrade av misstag hål i vattenledning – 200 hushåll var utan vatten i Sibbo

Det handlar om ett rör som går mellan Nickby och Söderkulla.

Söndrig vattenledning orsakar avbrott i vattendistributionen i delar av Sibbo under torsdagen

Vattenverket Keski-uudenmaan vesi meddelar att en söndrig vattenledning är orsaken till att vattnet är avstängt i Hindsby, Gesterby och Immersby i centrala Sibbo. På vissa håll kan det komma vatten ur kranen, men med lågt tryck.

Vattendistributionen normaliseras så fort som möjligt.

Som följd av avbrottet kan störningar i vattenkvaliteten förekomma under några dygns tid. Exempel på det är rostigt och grumligt vatten eller luft i vattenledningen.

Kunderna ombeds beakta möjliga kvalitetsstörningar i vattnet och låta det rinna en stund tills det är klart.

Grumligt kranvatten i Kungsporten och Estbacka

Invånare i Kungsporten och Estbacka i Borgå har märkt av kvalitetsstörningar i vattnet i dag måndag (27.3). Det kan också förekomma störningar på andra närliggande områden. Om vattnet är grumligt eller brunaktigt ska man låta det rinna en stund tills det klarnat. Vattnet kan användas som normalt efter det.

Kvalitetsstörningen beror på vattenledningsarbetet som pågår längs Gamla Helsingforsvägen. Under arbetet har man behövt stänga ventiler som i sin tur orsakat att avlagringar från vattenledningar har lossnat.

En grop dit ett vattenrör ska placeras.

Krogars vattenandelslag är klart att ta i bruk

På tisdag (21.3) eftermiddagen är det premiär för det första hushållet i Krogars att ansluta sig till det lokala vatten- och avloppsnätet som fått namnet Vattenpost.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Fortfarande ingen förklaring till varför en del hushåll i Korsnäs har illasmakande vatten – men inga hälsovådliga bakterier har ännu hittats

Dricksvattnet i Korsnäs innehåller vad man vet inga bakterier som gör att det skulle behöva kokas före användning. Men vattnet luktar och smakar fortfarande illa.

En stor och djup grop mitt i en väg i centrum av Ingå. Vattenledning som gått sönder. Grävmaskin och lastbil på plats. En lekpark till vänster om vägen.

Vattenrör sprang läck – Ingå kyrkby var utan vatten

Ett stort läckage mellan Muminparken och köpcentret Strand gjorde att hela Ingå kyrkby var utan vatten.

Vatten rinner från en kran ned i en diskho av stål.

Bergövattnet behöver inte längre kokas

Vattnet behöver inte längre kokas inom Bergö vattens distributionsområde. Inga patogena bakterier syns i de nya proverna.

Vatten som rinner ur en kran.

Vattnet på Bergö måste kokas

Dricksvattnet på Bergö i Malax innehåller enterokock-bakterier. Allt vatten som förtärs ska först kokas i minst fem minuter.

Etualalla on vesikannu ja taustalla kuivamuonaa.

Vattnet i Pörtom kan användas som normalt igen

Dricksvattnet inom Pörtom vattenandelslags område behöver inte längre kokas, meddelar Västkustens Miljöenhet på fredagen.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida