Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nya regler för när skolelever i Raseborg erbjuds undervisning på egna modersmålet

Raseborg tar i bruk nya direktiv för när elever med annat modersmål än svenska och finska erbjuds undervisning på det egna språket.

Staden erbjuder undervisning i det egna modersmålet om minst fem elever anmäler sig till en grupp i samma språk och det finns en lärare och ett rum för undervisningen.

Bildningsnämnden i Raseborg slog fast de nya direktiven 14.3.

Staten betalar största delen av kostnaderna i efterhand. Ersättningen täcker endast lektionerna och inte skjutsar.

De tidigare direktiven var nästan tio år gamla och byggde främst på den finskspråkiga undervisningens behov.

Abimix grafik för studentexamensproven i latin

Latin, kort och längre lärokurs, studentexamensproven 2023

Prov, modellsvar och övningsprov.

Abimix grafik för studentexamensproven i övriga språk

Portugisiska, kort lärokurs, studentexamensproven 2023

Prov, modellsvar och övningsprov.

Porträtt på Christina Gestrin

Folktinget: Slopa kraven på utmärkta kunskaper i finska för den som vill jobba inom staten

För få svenskspråkiga jobbar inom staten, enligt Folktinget.

Aalto-universitetets flaggor vajar i vinden.

JO: Många universitet befriar studerande från tjänstemannasvenskan på för lösa grunder – Aalto: ”Vi har inte medvetet gjort fel”

Justitieombudsmannen anser att studerande behandlas ojämlikt då högskolorna ställer olika språkkrav för examen. Nu ska reglerna bli rättvisare.

En skolbyggnad i rött tegel, med en korgbollsställning i förgrunden. På väggen står det "Winellska skolan".

Ingen mer spanska på Winellska skolan i Kyrkslätt – behöriga lärare saknas

Spanskaundervisnignen läggs ner från och med 2023.

– Det handlar om realiteter. Jag är ursprungligen språklärare, så jag upplever att språk är viktiga, säger rektor Kristiina Koli.

Skolan har haft svårigheter att rekrytera en behörig spanskalektor, vilket är en av orsakerna till att språkundervisningen läggs ned.

Spanskan är ett valbart språk. De andra valbara språken är tyska och franska på Winellska skolan. Spanskan har varit det mest populära tillvalsspråket.

Tuulikki Kruhse-Poutanen

Språkkraven i Vasa luckras upp – Hans Frantz kritisk till förändringen

Språkkunskaper räknas i framtiden som en merit.

Ett femtontal skolelever som sitter i klassen.

Ofta kan skolan vara det enda stället där barn talar svenska – ny konferens lyfter upp det speciella med att lära sig svenska i en språkö

Över 80 pedagoger samlas i Tammerfors för att diskutera det svenska språket i finskspråkiga miljöer. Konferensen Språködagarna är en del i ett projekt som utvecklar språköarna.

En kvinna som står framför en anslagstavla.

”Finskan är fortfarande vårt svåraste ämne” – Pedersöre skolor jobbar för en mera kommunikativ finskundervisning

Pedersöre lägger tyngdpunkten på att eleverna ska våga tala finska. Men att lära sig finska är en utmaning i en nästan helt svenskspråkig miljö.

Två tonårsflickor på en sandplan.

Föräldrar i Korpo vill ha mer samarbete mellan den svensk- och finskspråkiga skolan – en tvåspråkig skola kunde vara ett dragplåster för orten

Föräldraföreningen vid Ulkosaariston koulu i Korpo vill samarbeta mer med svenskspråkiga Skärgårdshavets skola i Korpo. Därför har föreningen nu skickat en skrivelse till bildningsnämnden i Pargas.

Läroböcker i svenska

Kritiken från svensklärarna bar frukt – regeringen satsar på en timme till i svenska i veckan

Regeringen ger en miljon euro till att utveckla undervisningen i det andra inhemska språket. För de finskspråkiga eleverna betyder det en timme till i svenska per vecka i årskurserna sex till nio.

Abimix grafik för studentexamensproven i latin

Latin, längre lärokurs, studentexamensproven 2022

Prov, modellsvar och övningsprov.

Abimix grafik för studentexamensproven i latin

Latin, kort lärokurs, studentexamensproven 2022

Prov, modellsvar och övningsprov.

Abimix grafik för studentexamensproven i övriga språk

Portugisiska, kort lärokurs, studentexamensproven 2022

Prov, modellsvar och övningsprov.

Hans-Erik Lindqvist ler mot kameran.

Tidigare stadsdirektören: "Ingen har satsat så mycket på integrering som Närpes"

Hans-Erik Lindqvist är stolt över det som gjorts hittills.

Studentskrivningar i gymnastiksalen i Kallion lukio.

Uutissuomalainen-enkät: Andra inhemska språket ska inte vara obligatoriskt i studentexamen

Över hälften av finländarna motsätter sig obligatorium.

personers armar på bord i undervisningsklass

Lojo satsar på fler språk i de lägre klasserna - distansundervisning öppnar nya möjligheter

Lojo vill förstärka språkkunskaperna i de lägre klasserna.

Abimix grafik för studentexamensproven i latin

Latin, kort lärokurs, studentexamensproven 2021

Prov, modellsvar och övningsprov.

Abimix grafik för studentexamensproven i latin

Latin, längre lärokurs, studentexamensproven 2021

Prov, modellsvar och övningsprov.

Abimix grafik för studentexamensproven i övriga språk

Portugisiska, kort lärokurs, studentexamensproven 2021

Prov, modellsvar och övningsprov.

Två unga i fullmäktigesalen i Hangö.

Hangöunga om verkligheten: Varför umgås med någon som pratar annat språk?

Utmanar beslutsfattarna att hitta bättre lösningar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida