Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Nya bostadsområden planeras i Täktom i Hangö

Miljönämnden i Hangö har beslutat att slå ihop två områden samt en tredje fastighet som ska detaljplaneras, så att de planeras samtidigt som en helhet.

Området kring Råsvängen i Täktom har en tid varit aktuellt att detaljplanera, men nu har också en privat markägare vid Mossavägen i närheten ansökt om lov att privat detaljplanera ett bostadsområde i anslutning till sin hästgård.

Detaljplaneringen av det privata området, som redan fått grönt ljus av miljönämnden, gör att det finns ett behov att se över vägnätet till de planerade tomterna.

På det viset slår staden två flugor i en smäll.

Man i 40-årsåldern står inomhus framför en karta. Han ser in i kameran.

Kommunala tomter går inte åt som förr: ”Om bara ränteläget lugnar ner sig kommer folk börja bygga”

Under 2022 delade Vasa stad ut märkbart färre tomter än tidigare. Liknande fenomen syns i flera kommuner.

Ingå köper tomt i Degerby centrum

Ingå kommun köper tomten invid Sparbankshuset i Degerby centrum.

Tomten som ägs av Sparbanken är drygt 1 000 kvadratmeter stor. Köpesumman är 11 440 euro.

För tillfället finns där en lekpark, som upprätthålls av en privat aktör. Där finns ingen byggnad.

I detaljplanen är tomten definierad som öppet område eller torgområde.

En landsväg i ett vintrigt landskap.

Sjundeå vill växa - köper mera mark nära centrum

Kommunen utnyttjar förköpsrätt och förhandlar om bytesaffär.

Skiss över det planerade området sibbovikens strand

Planläggningschefen i Sibbo: "Sibbovikens strand har varit en lång process"

Kommunen förklarar sig inför förvaltningsdomstolen.

Vy över spaavdelningen på Hangö havsbad

Mer än byråkrati bakom bråken om Fabriksudden

Många frågar sig om Fabriksudden säljs för billigt.

Roxx-skylten utanför caféet

Roxx måste betala mera hyra i Hangö

Hangöbor kan se fram emot förnyad uteservering.

En stor grupp människor i gula reflexvästar står och demonstrerar framför en byggnad.

Omstridda Hangöcafeet fick fem år till - men oklart vad som ska stå i avtalet

Siffrorna var klara när stadsstyrelsen röstade om Roxx.

Rävnäs-Kursand i Österby i Raseborg

Kommer servicen att finnas kvar när huset är byggt?

Skrotar kommun servicen dom lovat behålla

Nöjesparken Wasalandia i vinterdvala.

53 förslag för Wasalandiatomt

Vetenskapscentrum, F1-bana och andra idéer för Vasklot.

Över 40 butiksbiträden betjänar kunderna under rusningstid.

Ikeas nej kan öppna för Prisma

KPO:s planer för Risöområdet kan ta ny fart.

Här planeras bland annat Ikea i Vasa.

Ikeaplan hänger på två företag i Risö

Det finns två detaljplaneförslag för Risöområdet i Vasa dit Ikea planerar komma. Men för att kunna landa planen krävs ett ja eller ett nej av de två företag som redan finns på området. Förhandlingar pågår för fullt.

En T-korsning, asfaltvägar, några bilar syns. Sommar.

Raseborg köper råmark i Horsbäck

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade i måndags (15.12) köpa ett markområde i Horsbäck. Raseborg köper markområdet av en privatperson och det är ungefär 6,7 hektar stort.

Lappvik, markområden som Hangö stad köper

Hangö köper tomtmark i Lappvik

Hangö stad köper mark och vattenområden i Lappvik. Staden köper sammanlagt 25 hektar av vilket 13,3 hektar är markområden. Köpesumman är 215 000 euro.

Henrik Jåfs som driver båtföretag vid Brändöbron.

Båtföretagare i Vasa redo lämna sin tomt

Henrik Jåfs som driver F&M Boats intill Brändö bro i Vasa har nått en överenskommelse med Vasa stad som vill bygga ett energilaboratorium på tomten.

Oljedepån i Kanäs, Nykarleby

"Kanäs en stor förlustaffär"

Oljelagret vid Kanäs i Nykarleby ska få en ny framtidsplan. Men politikern Jan-Erik Frostdahl ser ingen framtid för området, varken som hamn eller bostadsområde. Det går knappast heller att lagra kärnavfall där.

En tomt i skogen, blåa vattenledningar som är dragna till tomten syns, likaså en liten skylt med tomtnumret 13, solsken

Tomterna i Fiskars går inte åt

De nya tomterna i Fiskars bruk har hittills inte lockat allt för många husbyggare. Men fastighetsdirektör Kari Selkälä tror att trenden vänder och att det sker först just i Fiskars.

Smedsby centrum

Korsholm tänker inte favorisera de rika

SFP i Smedsby-Böle tycker att eftersom invånarna där betalar mest skatt i hela Korsholm ska kommunen också satsa mer på dem än på övriga kommundelar. Det låter inte alls rätt, anser kommunstyrelsen som i stället lovar att skära ner på planläggningen i Smedsby-Böle.

Tokmanniaffären i Parikkala

Tokmanni vill bygga i rask takt

Tokmanni vill öppna affär i Drottningporten i Lovisa redan våren 2015. Tomten kostar 200 000 euro.

Pyttis Kommunbyrå

Pyttis vill inte mista sitt Vinterland

Kommunen planerar att använda sin förköpsrätt till en tomt där Vinterlandet planeras.

Rådhuset i Lov isa

Miljoner väntar på Lovisa

Trots ett skriande behov av intäkter skyndar Lovisa stad långsamt med försäljningen av över 200 arrendetomter.

Broby skylt.

Broby-tomter prissatta

Pyttis har nu slagit fast hur mycket de tomter som planeras vid anslutningen till motorvägen i Broby skall kosta. Kommunstyrelsen fattade beslut i frågan på sitt första möte för höstsäsongen.

Risöplanen i Vasa fastnade på miljöministeriet

Planen för Risö-området i Vasa har försenats igen. Nu sitter planen fast på miljöministeriet.

Tomter kan tvångsinlösas i Vasa

I Vasa finns fjorton privatägda obebyggda tomter som staden i värsta fall kan komma att tvångsinlösa. Vasa stad uppmanade för tre år sedan tomtägarna att börja bygga på tjugotre obebyggda tomter. På fjorton av dem har alltså ännu ingenting skett.

Helsingfors stad och Folkhälsan byter tomter

Folkhälsan är nu ett steg närmare utbygget av seniorcampuset i Brunakärr. På Mannerheimvägen intill Seniorhuset och Majblomman planeras ett nytt hus, Gullkrona.

Strand på midsommar

Andra städer tar lärdom av Karlebys misstag

Karleby är skräckexemplet varken Kristinestad eller Nykarleby vill följa när det gäller strandtomter. I bägge städerna förs en diskussion om att sälja städernas strandtomter som i många år varit på arrende. Prisdiskussionen som länge pågått i Karleby vill Kristinestad och Nykarleby undvika.