Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Österbottens välfärdsområde testar rådgivningstelefon för seniorer

Österbottens välfärdsområde har öppnat en rådgivningstelefon, dit personer över 65 år som är bosatta i Vasa eller Laihela kan ringa för att få en bedömning av sitt vårdbehov.

På seniorlinjen, som telefonlinjen kallas, får kunden direkt kontakt med hälsovårdspersonal som kan ge rådgivning eller förmedla ärendet vidare.

"Vi vet att äldre personer har haft svårigheter med nummermenyerna när de ringt kundservicecentralen. Vi vill att också de äldre ska kunna ta kontakt med låg tröskel och därför utvecklade vi Seniorlinjen", säger överskötare Kathy Guss i ett pressmeddelande.

Efter att rådgivningstelefonen har testats i Vasa och Laihela ska den utvidgas till hela välfärdsområdet. Seniorlinjen betjänar på numret 06 218 9800 måndag–torsdag klockan 8–15 och på fredagar klockan 8–14.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

Vårdare födda utomlands är mindre sjuklediga än finländska kolleger

Vårdare och vårdbiträden som är födda utomlands är mindre sannolikt sjukskrivna i mer än tio dagar jämfört med kolleger födda i Finland, visar en undersökning vid Helsingfors och Tammerfors universitet samt Arbetshälsoinstitutet.

Under den tre år långa uppföljningsperioden hade 35 procent av vårdarna födda i Finland minst en över tio dagar lång sjukfrånvaro.

Den minsta risken för sjukfrånvaro bland vårdpersonal hade personer födda utanför EU. Av vårdare födda i Afrika, Asien eller Latinamerika hade 21 procent en minst tio dagars sjukfrånvaro på tre år.

Forskarna konstaterar att arbetsförhållandena i vårdbranschen är påfrestande och det syns i sjukfrånvaron över lag.

Vårdare födda utomlands jobbar ofta med uppgifter som är mer påfrestande än i genomsnitt och därmed kunde man anta att det skulle öka på mängden och risken för sjukfrånvaro, säger forskarna.

Källa: STT

Köer till icke-brådskande vård vid S:t Karins vårdcentral

Läkarmottagningen vid vårdcentralen i S:t Karins är överbelastad, det meddelar staden på sin webbplats (på finska).

Vårdcentralens akutmottagning fungerar men det är kö till den icke-brådskande vården.

Den långsiktiga bristen på resurser förvärras bland annat av den pågående semesterperioden.

Det finns däremot tider för att få träffa sjukskötare.

Enligt St: Karins stad försöker man aktivt rekrytera läkare och sjukskötare, och personalsituationen ser bra ut inför sommaren.

Kaskö ersätter sjukskötare som sades upp felaktigt

Kaskö stad betalar ut lön till en sjukskötare som sades upp felaktigt för sex år sedan. Därtill betalar staden sjukskötarens rättegångskostnader.

Det var 2017 som grundtrygghetsnämnden i Kaskö beslutade säga upp en sjukskötare med omedelbar verkan efter att nämnden nåtts av anklagelser om att sjukskötaren inte skötte sitt jobb. Sjukskötaren hördes aldrig av nämnden innan beslutet om uppsägning fattades.

Saken har sedan dess behandlats två gånger av förvaltningsdomstolen. När senaste dom föll för ett år sedan beslöt staden Kaskö att inte överklaga. Men först nu betalar Kaskö den löneskillnad på drygt 21 000 euro som staden är skyldig sjukskötaren, samt hens rättegångskostnader på 3 800 euro.

Stadsstyrelsens ordförande Jan-Anders Ludenius (SFP) förklarar att saken fallit mellan stolarna och saken avklarades snabbt när nya stadsdirektören Markku Lumio fick en påminnelse om att betalningen inte har utförts ännu.

Tre barnmorskor kräver HUS på ersättning för Barnmorskeinstitutets dåliga inomhusluft – fler krav att vänta om de vinner i rätten

Barnmorskorna som alla har en diagnos för yrkessjukdom yrkar på ersättning av det tidigare Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

De ser att HUS inte sett till arbetstryggheten på det sätt som arbetstrygghetslagstiftningen förutsätter.

Barnmorskorna säger att HUS varit medveten om byggnadens tillstånd och problemen med inomhusluften medan sjukhuset ännu var i bruk. Barnmorskeinstitutet stängdes 2017.

21 andra barnmorskor har meddelat om planer på att stämma HUS i samma ärende. Behandlingen inleds i Helsingfors tingsrätt på tisdag.

Porträttbild av Anna-Maja Henriksson.

Justitieminister Henriksson föll illa och tvingas ställa in arbetsresa till Afrika

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons (SFP) tjänsteresa till Sydafrika och Namibia i dag ställs in på grund av en fraktur i handleden samt en knäskada.

Henriksson skriver på Facebook att hon gjorde sig illa då hon ramlade omkull under en tennismatch i hemstaden Jakobstad i går.

”Allt går inte alltid som på Strömsö”, skriver Henriksson i sitt öppna inlägg och tillägger att hon nu är hemma och vänjer sig vid att ha bara en hand och ett ben att stöda på för tillfället.

I inlägget berömmer hon akutvårdarna och hela jourpersonalen för fantastisk service.

”Såväl akutvårdarna som snabbt var på plats som akuten i Jakobstad fungerade exemplariskt. Röntgen ordnades utan större dröjsmål och professionellt jobbat av såväl läkare som sjukskötare”, skriver Henriksson.

Henriksson skulle under den veckolånga resan träffa flera aktörer inom det rättsliga området och företrädare för civilsamhällesorganisationer i Sydafrika och Namibia.

Rusning i hälsovårdens återuppringning i Esbo och Kyrkslätt – väntetiden upp till 10 dagar

Det är rusning i den icke-brådskande hälsovårdens återuppringningstjänst i Esbo och Kyrkslätt.

Väntetiden är just nu upp till tio dagar, då målet är att man ska behöva vänta högst tre dagar. Sammanlagt 4 000 människor står i kön.

Rusningen beror bland annat på att många i personalen är på semester eller sjuka. Men också övergången till Västra Nylands välfärdsområde påverkar: nya och uppdaterade datasystem har orsakat trubbel på en del vårdcentraler.

Läget väntas lätta först om några veckor.

Mehiläinen: Rekordhög sjukfrånvaro 2022

Finländarna hade mellan januari och oktober 2022 hela 10,5 procent fler sjukdagar än under samma period 2021. Det visar statistik från det privata vårdbolaget Mehiläinen, som sköter företagshälsovård för över 550 000 finländare.

Efterfrågan på vårdtjänster har också ökat märkbart under fjolåret, med hela 17 procent hos vårdbolaget.

Sjukfrånvaron i samhället är nu högre än under tiden innan coronapandemin.

Läkarbrist i hela landet – också i städer med läkarutbildning

Det är svårt att rekrytera läkare också i de städer där man kan studera till yrket, rapporterar Yle Uutiset.

Läkarutbildningar finns i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och i Kuopio.

Det råder brist på läkare i så gott som hela landet, visar Arbets- och näringsministeriets yrkesbarometer.

Enligt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT skulle det behövas tusentals fler läkare. Behovet väntas växa ytterligare då befolkningen åldras.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriet finns det ändå inga planer att öka på studieplatserna. Under de närmaste åren är antalet läkare som kommer in på arbetsmarknaden större än antalet som lämnar den, uppger man på ministeriet.

Ingen dagpenning för covid-19 från och med årsskiftet

I Åbo får personer som insjuknat i covid-19 inte längre dagpenning vid smittsam sjukdom med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare, utan man är frånvarande från arbetet enligt arbetsplatsens normala praxis för sjukfrånvaro. Således ansöker man alltså efter sjukdagpenning på samma sätt som vid annan sjukfrånvaro.


Det här meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande.

Från och med den första januari får man coronavaccinationer på hälsostationerna i Åbo, i och med att vaccinationsmottagningen på Satakuntavägen stängs.

Belastningen vid jouren på ÅUCS har lättat de senaste dagarna

Rusningen vid jouren på ÅUCS har lättat en aning sedan några dagar tillbaka.

Men väntetiderna är fortfarande flera timmar. På onsdagen väntade tjugo patienter på en plats för fortsatt vård på akuten.

- Det finns inte direkt några ytterligare anställda tillgängliga inför julhelgen, säger Mikko Pietilä, sjukhusdirektör vid sjukvårdsdistriktet.

Man försöker underlätta situationen vid jouren genom att göra andra funktioner mer effektiva.

Antalet läkarbesök på primärvårdens avdelningar har utökats, så att bäddplatserna kan roteras snabbare.

Katja Virta föreslås bli ny chefsöverläkare på Soite

På måndag ska styrelsen för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ta ställning till vem som blir ny ledande överläkare.

Fyra personer vill efterträda Pirjo Dabnell som lämnade tjänsten för att jobba inom den privata vårdsektorn. Tre av de sökande är behöriga och två gick vidare till intervju.

Intervjugruppen föreslår att Katja Virta väljs.

Virta jobbar som ledande överläkare för hälsovårdstjänsterna i Raumo. Hon är utbildad ortoped som specialiserat sig inom traumatologi.

sjukskötare flyttar på maskin i fyrsjukhuset

Personalen på Fyrsjukhuset om övergången till välfärdsområdet: ”Vi har ju inte fått någon information alls, så det fortsätter som vanligt”

Det har snart gått ett år som verksamheten har varit igång vid ÅUCS nya Fyrsjukhus. Snart övergår sjukhuset också till välfärdsområdets sköte. Yle Åboland talade med personalen om det som varit och det som komma skall.

henrica fagerlund

Krista Kiurus ministerium säger att alternativ vård inte hör till dem – utreder ändå kvacksalverilag

Svenska Yle lyfte i måndags fram problem inom den alternativa vården på grund av en brist på reglering. För tillfället är det konsumentskyddet som har ansvar.

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.

Välfärdsområdet behöver banta ner verksamheten – men 2023 satsas krutet på en smidig övergång

Tjänstemännen och politikerna har redan en tid jobbat med välfärdsområdets ekonomi för 2023 och de två därpåföljande åren.

Karis hälsostation

Akut läkarbrist i Raseborg – läkare finns endast vid Ekenäs hälsostation

Raseborgare kan också få vård vid hälsostationen i Lojo.

Operationssjuksköterskorna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i operationssalen.

Helsingfors tingsrätt har förbjudit alla planerade vårdstrejker nästa vecka

Enligt distrikten skulle strejkerna riskera människoliv.

Malin Järvinen

Patientsäkerhetslagen oroar sjukskötare vid ÅUCS: "Urholkar folks motivation att hålla sig kvar inom yrket"

De många turerna i den pågående vårdtvisten tär på orken bland vårdpersonalen, säger Malin Järvinen vid barnintensiven på ÅUCS.

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.

THL: Nästa vår behövs tusentals fler vårdanställda till dygnetruntvård inom äldreomsorgen

Det behövs 3 400 fler vårdanställda till äldreomsorgens enheter med dygnetruntvård för att man ska nå den lagstadgade dimensioneringen av vårdpersonal nästa vår, enligt en uppföljning som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Korsholm hvc

VBL: Nätproblemet på Korsholms hälsovårdscentral är åtgärdat

Personalen kunde inte öppna patientjournaler.

bild på fyrsjukhuset utifrån ÅUCS

Fyrsjukhuset har ont om utrymme för personal – sommarvikarier måste byta om i andra byggnader

Omvägar kan avsevärt förlänga arbetsdagen för sjukskötare.

En rullstol i närbild vid ingången till Kimitoöns hälsostation.

Kimitoön belönar vårdanställda som stannar kvar fram till årsskiftet

Extrapengen gäller bland annat inom hemvården.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida