Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Frågan om saneringen av Infjärden i Vasa dansar vidare – Kemira överklagar miljötillståndsbeslutet

Kemira anser att det inte är möjligt att restaurera Infjärden med tillståndsbeslutet från regionförvaltningsverket som grund.

”Vi har överklagat beslutet eftersom vi anser att vi inte kan börja sanera sjön på ett säkert och hållbart sätt med beslutet som grund. Sanering av Bastuvikens område på annat sätt än genom övertäckning är inte möjligt, eftersom det finns betydande säkerhetsrisker på platsen och utanför. Det har konstaterats att det finns militärmaterial på Bastuvikens område samt vit fosfor som är mycket farligt. Projektet med sanering av det gamla fabriksområdet har hittills framskridit enligt plan. Vårt mål är att även sjön ska kunna restaureras på ett säkert sätt”, säger Anne Helenius-Heir, ansvarig direktör för miljö-, arbetarskydds- och kvalitetsfrågor hos Kemira enligt ett pressmeddelande.

Restaureringen beräknas pågå flera år. Där ingår en rivning av byggnaderna på det gamla fabriksområdet och återställande av markområdena.

Även Vasa stad söker ändring i beslutet.

Infjärden i Vasa

Vasa missnöjd med lov som beviljats Kemira

Staden överväger överklagan.

Skåldö färja

Planeringen av broförbindelse till Skåldö stöter på patrull – Traficom kräver en grundligare generalplan för området

I april meddelade Närings- trafik och miljöcentralen att myndigheten inleder arbetet med en vägplan som skulle ersätta Skåldöfärjan, men nu skjuts projektet fram med åtminstone ett år.

En vy över de tomter som planeras i Pickala-Marsudden med tomt nästan ner till vattnet.

Sjundeå håller fast vid sitt beslut att godkänna planen för Pickala-Marsudden

Sjundeå kommun yrkar att alla besvär förkastas.

Infjärden

Miljötillstånden för saneringen av Infjärden låter vänta på sig

Ärendet är besvärligt såväl ur miljösynvinkel som juridiskt.

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.

Företag vill förstora det omtvistade stenbrottet i Pickala i Sjundeå

Byggnads- och miljönämnden tog emot ansökan om tillstånd.

Drottningberg i Hangö, ett stort berg i Östra hamnen.

Drottningberg ska snyggas upp - oklart hurdant lov arbetena kräver

Klippblock inte kan falla ner och skada hus och människor.

Lapio kottikärryissä

Lokalt företag vill behandla 25 000 ton betong och jordmassor i Ekenäs

Det vill K Jousmaa göra enligt sin miljölovsansökan.

Flygbild över området där företagen Soya och Makrobios finns i Leksvall.

Sojaresterna i Leksvall ska bli el, värme och biogas

Sojafabriken söker miljötillstånd för ett biogasverk.

Rudus har krossat sten färdigt på det här området som är tio hektar. Inkoo Shippings har det som lagerplats nu.

Rudus får börja krossa sten en timme senare i Ingå

Förvaltningsdomstolen ändrade tiderna.

Planritning över Rosk´n Rolls nya avfallsstation i Ekenäs.

Rosk’n Roll planerar en ny avfallsstation i Ekenäs

Avfallshanteringsbolaget ansöker om miljötillstånd.

ABC-stationen i Näse maj 2018

Bensinmacken i Näse i Borgå flyttar kanske till Ensbacka

VBO blev utan miljölov och funderar på en flytt.

Torvtäkt i Janakkala.

Malax köper mark för att slippa torvtäkt

Grundvattenområde riskeras.

Johan Lax och Matias Båsk

Företagsområdet Fågelberget i Korsholm växer

Det finns efterfrågan på företagstomter i Korsholm. Därför ska Fågelbergets företagsområde nu fördubblas till ytan.

Risöplanen i Vasa fastnade på miljöministeriet

Planen för Risö-området i Vasa har försenats igen. Nu sitter planen fast på miljöministeriet.

Malmska sjukhuset i  Jakobstad.

Jakobstads vårdområde vill fortsätta självständigt

Malmska social- och hälsovårdsområde borde få fortsätta som tidigare. Det säger bland annat Pia Vähäkangas, direktör för social- och hälsovårdsområdet och justitieminister Anna-Maja Henriksson. I Jakobstads området bor 43 000 invånare.