Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sjundeå håller fast vid sitt beslut att godkänna planen för Pickala-Marsudden

Sjundeå kommun yrkar att alla besvär förkastas.

Miljötillstånden för saneringen av Infjärden låter vänta på sig

Ärendet är besvärligt såväl ur miljösynvinkel som juridiskt.

Företag vill förstora det omtvistade stenbrottet i Pickala i Sjundeå

Byggnads- och miljönämnden tog emot ansökan om tillstånd.

Drottningberg ska snyggas upp - oklart hurdant lov arbetena kräver

Klippblock inte kan falla ner och skada hus och människor.

Lokalt företag vill behandla 25 000 ton betong och jordmassor i Ekenäs

Det vill K Jousmaa göra enligt sin miljölovsansökan.

Sojaresterna i Leksvall ska bli el, värme och biogas

Sojafabriken söker miljötillstånd för ett biogasverk.

Rudus får börja krossa sten en timme senare i Ingå

Förvaltningsdomstolen ändrade tiderna.

Rosk’n Roll planerar en ny avfallsstation i Ekenäs

Avfallshanteringsbolaget ansöker om miljötillstånd.

Bensinmacken i Näse i Borgå flyttar kanske till Ensbacka

VBO blev utan miljölov och funderar på en flytt.

Malax köper mark för att slippa torvtäkt

Grundvattenområde riskeras.