Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Miljötillstånden för saneringen av Infjärden låter vänta på sig

Ärendet är besvärligt såväl ur miljösynvinkel som juridiskt.

Företag vill förstora det omtvistade stenbrottet i Pickala i Sjundeå

Byggnads- och miljönämnden tog emot ansökan om tillstånd.

Drottningberg ska snyggas upp - oklart hurdant lov arbetena kräver

Klippblock inte kan falla ner och skada hus och människor.

Lokalt företag vill behandla 25 000 ton betong och jordmassor i Ekenäs

Det vill K Jousmaa göra enligt sin miljölovsansökan.

Sojaresterna i Leksvall ska bli el, värme och biogas

Sojafabriken söker miljötillstånd för ett biogasverk.

Rudus får börja krossa sten en timme senare i Ingå

Förvaltningsdomstolen ändrade tiderna.

Rosk’n Roll planerar en ny avfallsstation i Ekenäs

Avfallshanteringsbolaget ansöker om miljötillstånd.

Bensinmacken i Näse i Borgå flyttar kanske till Ensbacka

VBO blev utan miljölov och funderar på en flytt.

Malax köper mark för att slippa torvtäkt

Grundvattenområde riskeras.