Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Räddningsdirektören i Österbotten ersätts – problem på arbetsplatsen leder till omorganisering

Österbottens räddningsverk ska få en ny räddningsdirektör.

Räddningsverkets personal kontaktade välfärdsområdets ledning i fjol med anledning av olika problem på arbetsplatsen.

Det ska under en längre tid ha brustit i bland annat kommunikationen, arbetsfördelningen och välbefinnandet i arbetet.

Ett utvecklingsprogram har tagits fram och nu ska det bli ändringar. Verksamheten omorganiseras och ansvarsfördelningen förändras.

Som en följd av det ska man anställa en ny räddningsdirektör istället för nuvarande Tero Mäki. Han blir istället förändringsledare med ansvar för organiseringsuppgifter.

Fasadbild vid ingången till Vasa centralsjukhus

Sex personer sägs upp på Österbottens välfärdsområde – totalt sparas strax över åtta miljoner euro

Nu är resultatet av välfärdsområdets samarbetsförhandlingar klart. Samtidigt slog styrelsen fast att de stora inbesparingarna fortsätter under 2025 och 2026.

Egentliga Finlands välfärdsområde måste spara 10 miljoner – 86 ledare, chefer och experter sägs upp

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har avslutat sina samarbetsförhandlingar. Varha ska spara 10,6 miljoner euro, och det gör man genom att säga 86 personer, och dessutom ska fem anställda få deltidsjobb.

Dessutom ska alla direktörer permitteras för två veckor under 2024.

De 86 som sägs upp arbetar med administrativa uppgifter på lednings-, chefs- och expertnivå och med stöduppgifter inom koncerntjänsterna och organiseringens tjänster. Uppgifterna finns i flera olika kommuner på olika verksamhetsställen i Varha.

En stor del av dem som skulle sägas upp kommer ändå att erbjudas andra uppgifter inom Varhas organisation. Därför torde antalet uppsägningar bli färre än vad som nu föreslås.

Välfärdsområdets styrelse behandlar ärendet på sitt möte på tisdag den 6 februari.

Halpa Halli inleder omställningsförhandlingar

Enligt preliminära bedömningar gäller eventuella uppsägningar och deltidsarrangemang högst 40 anställda. Permitteringar kan komma att gälla för hela personalen.

”Vi försöker förbättra vår kostnadseffektivitet. Processen för tyvärr med sig förändringar för personalen”, säger vd Janne Ylinen i ett pressmeddelande.

Det uppskattade inbesparingsbehovet i personalkostnader är 1,5 miljoner euro. Omställningsförhandlingarna inleds 7 februari och förväntas pågå i sex veckor.

Halpa Halli har affärer i bland annat Karleby, Jakobstad, Vasa och Närpes.

Två vita-grå-rutiga byygnader fotade snett nerifrån. En av dem har stora, böjda fönster och bredvid dem en stor, blå skylt med texten Valio i vitt. Skylten är ganska oval, med vita kanter. Himlen är blå med några enstaka, skira moln.

130 personer kan få gå när Valio omställningsförhandlar

Nästan en tredjedel av de finska anställda påverkas.

En skylt utanför Raseborgs sjukhus som visar bland annat var SAH finns plus flera andra avdelningar.

Samarbetsförhandlingar planeras vid Raseborgs sjukhus

Hänger ihop med flytten av jouren till välfärdsområdet.

Sjukskötare avläser blodtrycksmätare vid sitt bord.

Socialarbetare känner störst press inom vården – värst för anställda under 30 år

Över hälften anser att de inte har tid för alla uppgifter.

Helsingfors bostadsbolag måste spara – 33 kan sägas upp

Upp till 33 anställda på Helsingfors stads bostäder Heka, kan sägas upp. Bolaget meddelade under onsdagen att omställningsförhandlingar inleds.

Målet är att spara tre miljoner euro i personalkostnader. Sparbehovet beror enligt bolaget på dyrare räntekostnader, underhåll och inflation i största allmänhet.

Förhandlingarna är en del av Hekas sparprogram, vars mål är att bromsa hyreshöjningarna för stadens hyresgäster.

Omställningsförhandlingarna gäller hela personalen, förutom bolagets vd. Heka har 707 anställda.

15 riskerar förlora jobbet efter samarbetsförhandlingar vid Vamia i Vasa

Samarbetsförhandlingarna vid Vamia, Vasa stads yrkesläroanstalt, har avslutats.

Förhandlingarna gällde hela personalen. Grunden för samarbetsförhandlingarna var sparkrav på cirka 2,5 miljoner euro. Medan förhandlingarna pågick preciserades sparbehovet till 1,9 miljoner euro.

Arbetsgivarens uppskattning nu då förhandlingarna avslutats var att eventuella uppsägningar gäller högst 15 personer. Nu kartläggs vilka möjligheter som finns att sysselsätta personerna i andra arbetsuppgifter inom Vasa stad.

Vamia kommer också att spara genom en nedskärning i undervisningstimramen, minskning av uppgifterna för de teamansvariga och minskning av marknadsförings-, rese- och utbildningskostnader.

Utmarsch på ABB i Vasa

Under torsdag eftermiddag skedde en utmarsch på enheten ABB Motors i Vasa.

Utmarschen bekräftas av Satu Perälampi, kommunikationsdirektör på ABB.

– Vi fortsätter diskutera med parterna för att hitta en lösning, säger Perälampi.

Enligt uppgift till Yle Österbotten handlar det om interna frågor och har inget med regeringens sparplaner att göra.

Varhaiskasvatusryhmä Helsingin rautatieasemalla.

Barn rymde från daghem i Vasa – hittades hemma

Det hela utspelade sig under loppet av fem minuter.

Ylen Mediatalon sisäänkäynti, linkkitorni taustalla.

Omställningsförhandlingarna om Yles planerings- och ledningsstruktur för produktioner har avslutats

Som ett resultat av omställningsförhandlingarna som avslutades måndagen den 18 december förnyas organisationen och arbetsrollerna. Fokus skiftar från planering till operativ verksamhet.

En ung man står mitt på Alexandersgatan i centrala Helsingfors.

Arbete på hälsans bekostnad – Yle avslöjar stora problem inom klädjätten Zara

Utbrändhet har blivit en epidemi bland de anställda.

Välfärdsområdets samarbetsförhandlingar är över – 33 befattningar avslutas

I oktober fattade Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse beslutet att inleda samarbetsförhandlingar. Målet var att minska kostnaderna permanent med 40 miljoner euro från och med 2024.

Samarbetsförhandlingarnas konsekvenser kunde ändå begränsas tack vare pensioneringar och avslutade tidsbundna kontrakt. 33 befattningar kommer också att sägas upp. Inför samarbetsförhandlingarna fattade välfärdsområdet beslutet att anställda som utför patientarbete inte sägs upp. Däremot kunde deras arbetsuppgifter ändras. Ifall personalen vägrar att ta emot nya uppgifter kan det innebära att personen sägs upp.

I Västra Nylands välfärdsområde arbetar cirka 9 600 personer.

Metsä Boards omställningsförhandlingar avslutades – nya permitteringar kan bli aktuella

Förpackningsmaterialtillverkaren Metsä Board har avslutat sina omställningsförhandlingar.

Resultatet är att fabrikspersonal på sju orter – bland dem Kaskö – kan komma att permitteras i högst 90 dagar under 2024. Bolaget meddelar att beslut om eventuella permitteringar fattas separat.

Orsaken till permitteringarna är att man vill anpassa produktionen till den svaga efterfrågan. Metsä Board permitterade personal senast i somras.

Fabriken i Kaskö tillverkar blekt kemitermomekanisk pappersmassa och har cirka 80 anställda. Omställningsförhandlingarna berörde totalt 1 100 personer på Metsä Boards fabriker i Kaskö, Joutseno, Kemi, Kyrofors, Tammerfors, Simpele och Äänekoski.

Ylen Mediatalon sisäänkäynti, linkkitorni taustalla.

Omställningsförhandlingarna om Yles scenografiverksamhet i Helsingfors har avslutats

Som ett resultat av förhandlingarna som avslutades måndagen den 20 november sker omorganiseringar i scenografiverksamheten. Omorganiseringarna föranleder inga personalminskningar.

Projekt ska stöda välbefinnandet för personalen inom småbarnsfostran

34 000 euro har beviljats ett projekt inom småbarnspedagogiken i vilket Jakobstad och Kristinestad samarbetar.

Målet med det gemensamma projektet är att förbättra personalens välbefinnande, teamarbete, förändringsberedskap och självledarskap.

Syftet är att stärka och utveckla hela personalens arbetsförmåga och möjliggöra långa yrkeskarriärer som också passar partiellt arbetsföra personer.

Jakobstad fungerar som ansvarig organisation och projektet pågår fram till slutet av 2024.

Nystads bilfabrik omställningsförhandlar – upp till 165 personer kan sägas upp

Bilfabriken i Nystad inleder omställningsförhandlingar, som kan leda till uppsägningar, permitteringar eller att arbetsbilden ändras.

Upp till 165 personer kan sägas upp från bilfabriken.

Enligt Valmet Automotive måste bolaget anpassa sin produktion och ekonomi enligt rådande efterfrågan.

Omställningsförhandlingarna berör inte personalen på bilbatterienheten.

Omkring 50 människor sitter i ett auditorium.

SFP drar i handbromsen – inbesparingarna inom Österbottens välfärdsområde går för snabbt

SFP:s fullmäktigeledamöter inom Österbottens välfärdsområde ställer sig på bromsen. De planerade inbesparingarna är för stora och ska förverkligas för snabbt. Åtgärderna kommer inte att lyckas anser SFP.

Loval inleder omställningsförhandlingar

Loval i Lovisa inleder omställningsförhandlingar på tisdag (14.11). Förhandlingarna gäller hela personalen och kan leda till permitteringar på upp till 30 dagar.

Företaget producerar bland annat elektriska motstånd för industriella värmepumpar. De senaste åren har det gått bra för företaget och man har letat efter mer personal med ljus och lykta.

Orsaken till att läget vänts på ände är att efterfrågan på komponenter till värmepumpar har rasat. Enligt vd Thomas Stendahl har företagets största kundsegment, värmepumpstillverkarna, lagren fulla. Han tror det är frågan om en tillfällig svacka för Loval.

Omställningsförhandlingarna tar åtminstone två veckor. De eventuella permitteringarna väntas pågå från december i år fram till nästa sommar.

Tidningen Östnyland var först med nyheten.

Pargas stad har fått en ny personalchef och arbetarskyddschef – Eija Kavanti inleder vikariatet som personalchef i januari nästa år

Eija Kavanti har valts till vikarie för personalchefen vid Pargas stad. Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell delgav Pargas stadsfullmäktige beslutet på måndagskvällens fullmäktigemöte.

Kavanti inleder arbetet den 1 januari 2024 och vikariatet gäller för ett år.

Vikariatet som personalchef lockade 19 sökande, varav 8 kallades på intervju. Dessutom kallades fyra av de sökande på en fördjupad intervju.

Staden kommer även få en arbetarskyddschef från och med den 1 december i år.

Pargas nya bibliotekschef Tapani Häkkinen kommer att fungera som arbetarskyddschef vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Ungefär 20 procent av Häkkinens arbetstid är vigd till att sköta arbetet som arbetarskyddschef.

F-secure omställningsförhandlar – upp till 50 kan sägas upp i Finland

Cybersäkerhetsbolaget F-secure inleder omställningsförhandlingar som gäller hela personalen.

Bolaget har sammanlagt 516 anställda globalt.

Totalt bedömer bolaget att högst 70 anställda kommer att sägas upp, varav högst 50 i Finland.

F-secure motiverar omställningsförhandlingarna med att konsumenternas efterfrågan har minskat bland annat på grund olika osäkerhetsfaktorer som påverkar ekonomin, till exempel inflationen och kriget i Ukraina.

Bolaget beräknas spara in cirka nio miljoner euro per år genom uppsägningarna.

Omställningsförhandlingarna inleds den 30 oktober i Finland och de väntas ta sex veckor.

Konståkningsförbundet inleder omställningsförhandlingar – permitteringar och uppsägningar möjliga

Finlands konståkningsförbund inleder omställningsförhandlingar som kan leda till permittering av personalen och till 2-3 personers uppsägning. Orsaken är en betydande försvagning av förbundets ekonomi som beror på ökade utgifter samt minskade evenemangsinkomster.

Konståkningsförbundet skriver i sitt pressmeddelande att man nu grundligt ser över sin verksamhet och försöker hitta effektivare sätt att utföra uppgifter och betjäna sina medlemmar.

Verksamheten omorganiseras för att spegla en kostnadsnivå som möjliggör långsiktig verksamhet på ett ekonomiskt hållbart sätt, skriver förbundet.

Förbundet skriver att man strävar efter att ge stöd och möjligheter till dem vars anställning upphör, och att hålla medlemmarna och samarbetspartners informerade om hur förändringarna fortskrider.

Sweco inleder omställningsförhandlingar

Konsultföretaget Sweco Finland inleder omställningsförhandlingar.

Det här är andra omgången av omställningsförhandlingar på Sweco i år. Bolaget har 3 000 anställda i Finland och finns på 27 orter runtom i landet, bland annat i Vasa där ett nytt kontor för 33 personer invigdes så sent som för en vecka sedan.

Vd Thomas Hietto säger till Iltalehti att högst 65 personer sägs upp och högst 175 permitteras.

Sweco erbjuder tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida