Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Tom Kankkonen.

Årets journalist Tom Kankkonen: Man får välja sida

Tom Kankkonen vill ge de civila en röst.

Grupp som yogar i vita kläder på en strand

Yoga - en livsstil också för västerlandet

Yoga är en av de äldsta traditionerna i världen.

Karleby stadshus.

Permitteringar väntar i Karleby

Staden Karleby vill spara miljoner på löneutgifterna , närmare bestämt 3,3 miljoner euro för att få en bättre balans i ekonomin.

gata i kaskö

Ledningen i Kaskö permitteras

Kaskö stad sparar 30 000 euro 2014 på en fyra veckors permittering av stadens ledningsgrupp. Stadsdirektör Marlene Svens tar oavlönad tjänstledighet.

Barbro Kloo är medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Vasa.

Sfp-gruppen vill bevara hjärtkirurgin i Vasa

Bevara hjärtkirurgin med fortsatta sparkrav på specialsjukvården i Vasa. Det blev slutresultatet när Sfp-gruppen i sjukvårdsdistriktets fullmäktige möttes i Vasa på torsdag kväll.

I januari inleds vårdplaneringen i Österbotten

Knappt ett dygn hann gå efter att förslaget till social- och hälsovårdsreform presenterades innan ett datum för vårdplanering i Österbotten var spikat. Den sjuttonde januari möts tjänstemän och kommundirektörer för att inleda arbetet.

Birger Blomqvist och Johannes Runeberg i Måndagssnacket

Anställda ska inte lida då ekonomin är svag

Johannes Runeberg från Hangö och Birger Blomqvist från Karis pratade mycket om ekonomi i programmet Måndagssnack. Se video.

Stadshuset i Kaskö

Ledande tjänstemän kan permitteras i Kaskö

Kaskö vill permittera stadens ledande tjänstemän för att få stadens ekonomi i balans. Stadsstyrelsen beslutar på måndag om fyra veckors permittering för ekonomidirektören, förvaltningschefen, tekniska direktören och grundtrygghetsdirektören.

Händer.

Kommunfusioner löser inte tvister automatiskt

Landsbygden försvinner inte fastän kommungränsena gör det, och olika arbetskulturer smälter per automatik inte ihop vid kommunfusioner. Det konstateras i en undersökning om samarbete kring markanvändning och samhällsutveckling.

Svenska folkskolans vänner. Logo.

SFV sanerar och skär i bidrag

Föreningen Svenska folkskolans vänner (SFV) drar inom de närmaste åren in ansenliga bidrag till finlandssvenska institutioner och projekt, eftersom SFV måste spara 9 miljoner euro under de följande fyra åren för att få budgeten i balans.