Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Skadeförsäkringspoolen överklagar narkolepsidomar

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen överklagar tingsrättens narkolepsidom från december.

Enligt försäkringspoolen kunde inte orsak och verkan mellan Pandemrix-vaccinet mot svininfluensa och narkolepsin bevisas i samtliga sju fall som tingsrätten behandlade.

Enligt försäkringspoolen gick det för lång tid mellan vaccinationen och narkolepsidiagnosen i några fall.

Helsingfors tingsrätt ansåg att det fanns ett samband mellan de insjuknades diagnos och vaccinet och att de ska få ersättning.

USU: Ersättning till 450 markägare för gränsstängslet

Finska staten måste betala ersättning till omkring 450 markägare för det stängsel som ska byggas vid gränsen mot Ryssland, rapporterar Uutissuomalainen.

Ersättningarna för ett testbygge och det egentliga stängslet beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner euro. Majoriteten av markägarna är privatpersoner, men bland dem finns också kommuner, församlingar och företag, uppger gränsbevakningen till tidningen.

Enligt lagen måste den som äger mark vid ett gränsområde tillåta dylika skyddsåtgärder. Staten löser ändå inte in marken, utan betalar ersättning för dess användning.

Som det ser ut nu fattar regeringen beslut kring gränsstängslet i februari och byggandet kan inledas i mars.

En del av FPA-ersättningarna för privat sjukvård har avskaffats

Största delen av de undersöknings- och vårdåtgärder som utförs inom den privata sjukvården är från och med 1.1.2023 inte längre ersättningsgilla.

Det här gäller bland annat laboratorieundersökningar, radiologiska undersökningar, strål- och cytostatikabehandling, fysioterapi och ljusbehandling.

FPA-ersättning kan fortfarande fås för sådana undersöknings- och vårdåtgärder inom den privata sjukvården som hänför sig till mentalvård och mun- och tandvård.

För coronavaccinering och coronatest (PCR- eller antigentest) får man ersättning till och med 30.6.2023.

Ändringen påverkar också ersättningen för resor. Kunderna kommer i fortsättningen att ha rätt till ersättning för resor till privata hälso- och sjukvårdsenheter enbart ifall den vård som getts där är ersättningsgill.

Men om en kund sökt vård med en betalningsförbindelse eller servicesedel som beviljats av välfärdsområdet, betalas ersättning för resan till den enhet där kunden fått vården.

Ministergrupp ska bena ut detaljerna kring elersättning: ”Vi sitter tills vi löst de öppna frågorna”

Regeringens elarbetsgrupp möts i dag för att diskutera detaljerna kring engångsersättningen för elräkningar som ska betalas ut till hushåll.

Näringsminister Mika Lintilä (C) som leder arbetsgruppen sa på tisdag att mötet fortsätter tills man nått en överenskommelse.

Det som ännu är öppet är hur stor ersättningen skulle vara, var den undre gränsen för att kvalificera för ersättningen skulle ligga och var maxgränsen för elkonsumtion som ersätts ska sättas.

Ersättningen kan komma att betalas retroaktivt baserat på räkningar från november och december.

131 fick ingen ersättning för misstänkta skador efter Pandemrix-vaccinering

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har gett 236 positiva och 131 negativa beslut om ersättning kring narkolepsimisstanke efter bruk av svininfluensavaccinet Pandemrix år 2009.

93 av skadeanmälningarna förkastades för att den sökandes symptom hade börjat mer än två år efter vaccineringen. Narkolepsi ska enligt poolen ha konstaterats inom två år från vaccinering på basis av forskning vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

I 38 fall avslogs ansökan eftersom den sökande inte alls diagnosticerats för narkolepsi.

Inalles gjordes 486 anmälningar om skador efter Pandemrix-vaccinering. De flesta sökande var barn eller tonåringar när de vaccinerades, och hittills har ersättningar för 14,2 miljoner euro betalats ut till de drabbade för bland annat förlorade arbetsinkomster.

Joni Siikavirta, Ville Mustila och Antonina Paasikivi iklädda kavajer i Helsingfors tingsrätt.

Narkolepsirättegången blir en kamp om tiden – ”irrelevanta” datumgränser som avgör om man har rätt till ersättning, enligt de drabbade

I dag inleddes rättegången där sju personer söker ersättning för vad de anser är narkolepsi förorsakad av vaccinet Pandemrix.

Hoitaja auttaa hoivakodin asukasta pyörätuolin kanssa.

Raseborg fortsätter försöka locka vårdpersonal med lönetillägg – Hangö går in för engångsarvode

Raseborg fortsätter försöket med extra lön för att locka vårdpersonal men höjer beloppet. Hangö betalar en engångssumma till dem som stannar kvar till årets slut.

En vaccinerare pressar en pappersbit mot en persons axel som just blivit vaccinerad.

Ersättningsansökningarna för läkemedelsskador ökade explosionsartat i och med coronavaccineringarna

Sedan början av år 2021 har Läkemedelsförsäkringsbolaget tagit emot 1 999 ersättningsansökningar för läkemedelsskador gällande coronavirusvaccinen. Det är frågan om en exceptionellt stor mängd.

Bibliotekshyllor och till höger ett öppet utrymme med en scen.

Borgåbibliotekarierna som blev utan lön vann i rätten – staden ska betala över 26 000 euro

Hänger ihop med stadens coronastängning av biblioteken 2020.

En fysioterapeut hjälper en äldre att gå.

Vårdpersonal i Hangö får engångsersättning om de avbryter eller flyttar semester

Ska vara yttersta åtgärden i en svår personalsituation.

Regndroppar skapar ringar på vattenyta

Raseborgs Vatten ersätter inte skador efter störtregnet i Ekenäs sommaren 2021

Ägarna till en fastighet på Linneavägen krävde skadestånd.

Lappträsk hälsogård

Ingen lösning på vårdtvisten – Lappträsk tar Lovisa till rätten

Lappträsk kräver en miljon euro tillbaka av Lovisa stad.

Uros-yhtiön konttori.

Tingsrätten: Teknikföretaget Uros ska betala nästan sju miljoner till Nordea

Polisen misstänker Uros för grovt biståndsbedrägeri.

Facebook-logo i telefon.

Facebook betalar 14 miljoner dollar i diskrimineringsfall

Har prioriterat utlänningar i rekryteringen.

Mobilskärm med bland annat Psykoterapicentret Vastaamos logotyp. På skärmen syns ett inlägg som innehöll länkar till klientdata från Vastaamo.

Ersättningar på upp till 10 000 euro per person krävs av psykoterapicentret Vastaamos konkursbo

Det är oklart om ersättningar verkligen kommer att betalas.

Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde i Ekenäs skärgård.

Raseborgs stad vill ha allt flera naturskyddsområden

162 hektar skog berörs av beslutet.

En kvinna med håret bakbundet och skyddat tvättar händerna innan hon går in i en operationssal. Hon har på sig gröna kirurgkläder.

HUS går med på ersättning för extrajobb över julen – facken är inte övertygade

Fackförbunden för sjukvårdspersonal ville se mer ersättning.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida