Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Sara Naydenov och Emma Backman sitter vid ett matbord och tittar leende in i kameran.

Studerande i Vasa hade gärna slagit läger i universiteten

Det finns inga planer på en ockupation i det här skedet.

En glasdörr med Helsingfors universitets logotyp

”Det är som en maffia”, säger forskare om en av HU:s fakulteter – utlänningar får sällan toppjobb på HU

Utländska forskare vittnar om inre kretsar som bestämmer vem som får forskartjänster vid Helsingfors universitet. Statistiken visar att utländska forskare är underrepresenterade bland lektorer och professorer.

Arbetslösheten ökar bland personer som nyligen har utexaminerats

Antalet nyutexaminerade arbetslösa har sedan förra sommaren ökat med över 1 000, och antalet arbetslösa som nyligen utexaminerats från högskolor har ökat med över 700.

Det här visar en undersökning som Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Akava, har låtit göra.

Enligt Akava är den här utvecklingen oroväckande, och hänger ihop med de allt sämre ekonomiska utsikterna.

Källa: Akava

Universitetsrankning ändrade efter publicering – Helsingfors universitet inte längre bland 100 bästa

I går publicerades den så kallade Shanghai-listan, en rankning av internationella universitet.

Då stod det klart att Helsingfors universitet stannat på 99:e plats, ett tapp på sju platser jämfört med 2022.

Men senare har listan uppdaterats och då trillar HU ner till en plats mellan 101-150.

På webbplatsen över Shanghai-listan uppges ingen orsak varför listan ändrat.

Rankning: Helsingfors universitet faller på lista över mest ansedda högskolor

Helsingfors universitet finns i gaffeln för 101-150:e plats på den så kallade Shanghai-listan, en rankning av internationella universitet.

Det innebär att HU klarar sig bäst av alla finländska universitet, Men jämfört med 2022 då rankades på 92:a plats.

Aalto-universitetet i Esbo hör till de nästbästa finländska universiteten på listan. Det placerar sig inom gaffeln 301-400:e plats.

Shanghailistan mäter universitetens internationella anseende och fokuserar på naturvetenskaper och ingenjörs- och sjukvårdsutbildningar. Humaniora räknas inte in.

Rättad 16.8.2023 klockan 13.30 Shanghailistan korrigerade senare sin rankning så att HU sjönk från 99:e plats till gaffeln för 101-150:e plats.

Personer sitter i en sal och väntar på att inträdesprov ska börja.

I högskolornas gemensamma ansökan fick 37 procent studieplats

Av de antagna var nästan 80 procent förstagångssökande.

Helsingfors universitet populärast i Finland bland sökande

I vårens gemensamma ansökan var Helsingfors universitet populärast både i totala antalet sökande och antalet förstahandssökande.

Av drygt 30 000 sökande antogs 4 000 nya studenter.

Kandidatprogrammen hade drygt 27 000 sökande, varav 13 procent fick en studieplats.

Omkring 3 200 personer sökte till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen varav knappt 14 procent antogs.

De populäraste kandidatprogrammen var juridik, medicin och psykologi.

Det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården var populärast bland aspirerande magisterstudenter.

Opiskelijoita kävelemässä Vaasan yliopiston kampuksella

Vasa universitet deltar i ett internationellt miljonprojekt

Studerande får tillgång till kurser som inte erbjuds hemma.

Nästan 30 000 sökte studieplats vid Åbo universitet

I vårens gemensamma högskoleansökan sökte totalt 29 466 personer till Åbo universitet.

Det var det näst populäraste universitetet i landet mätt i antalet sökande.

9 012 hade Åbo universitet som förstahandsval.

De populäraste studieinriktningarna vid Åbo universitet var företagsekonomi, medicin, juridik och psykologi.

Samtliga resultat från inträdesproven för Åbo universitet publiceras senast i dag, den 5 juli. De sökande kan se antagningsresultatet genom att logga in i tjänsten Min studieinfo.

Unga vuxna studerar i ett klassrum.

Så här påverkas svenskspråkiga utbildningar av teknikstrulet i ansökningstjänsten

Arcada måste korrigera ett beslut om beviljad studieplats.

Aalto-universitetet i Esbo, ett stort antal cyklar och två personer i förgrunden.

En del av dem som sökt studieplats på högskola har tilldelats studieplats felaktigt

Felet berör en del sökande som redan har högskoleexamen.

Studentmössa bland äppelblom

Intresset för lång matematik dalar – i Pargas valde blivande studenter ämnen enligt intresse

”Ingen skillnad om jag hade skrivit lång eller kort matte.”

Humanisticum döps om till Juridicum – Domvillan töms

Den byggnad i akademikvarteren som i nuläget heter Humanisticum ska i fortsättningen heta Juridicum. I framtiden hittas nämligen personal och studerande i juridik vid Åbo Akademi i huset.

Det är frågan om det Dahlströmska palatset, som finns på Biskopsgatan 13.

Från och med juni kommer personalen i juridik att flytta från Domvillan och delvis också från ASA-huset till byggnaden, och från och med i höst är också juridikstuderande välkomna. Även ämnesföreningen Stadga kommer att få en lokal i Juridicum.

Samtidigt kommer alltså Åbo Akademi att flytta ur Domvillan.

Från och med nästa läsår får Åbo Akademi utbilda magistrar i juridik och därför behöver ämnet fler lokaler, meddelar Åbo Akademi i ett pressutskick.

Yrkesexamensmössor

Finansministeriet vill skära i yrkesutbildningen – och förkorta den till två år

Ministeriet vill öka sysselsättningen bland unga.

Undersökning: Skolor tycker hybridundervisning är tung att ordna

Hybridundervisning, det vill säga undervisning där en del deltar på plats och en del på distans upplevs av skolorna som tung att ordna.

Det svarar högskolor i en förfrågning som genomförts av nyhetsbyrån STT.

Många skolor svarade att de helst skulle erbjuda distans- och närstudier var för sig, inte kombinerat.

När studenterna tillfrågas önskar de sig däremot flexibilitet av studierna.

I dag öppnar ansökningarna till svensk- och finskspråkiga högskoleutbildningar

Klockan åtta på morgonen i dag påbörjas den andra gemensamma ansökningsperioden för högskoleutbildningar. Ansökningsperioden pågår i drygt två veckor, fram till torsdag eftermiddag den 30 mars.

Den andra gemensamma ansökan omfattar svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar, till skillnad från den första som omfattar utbildningar på främmande språk.

De som nu ansöker om studieplats och blir antagna inleder sin utbildning på hösten, och meddelas om antagandet senast i början av juli månad.

Källor: Studieinfo, STT

Tvåor från gymnasier och yrkesskolor besöker Novia och Åbo Akademi

Idag ordnar yrkeshögskolan Novia tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag för tvåor på andra stadiet i Åbo.

Under dagen presenteras utbildningarna vid högskolorna, och det ordnas rundvandringar.

Över tusen elever från skolor runt om i Svenskfinland förväntas delta i evenemanget.

Läs mera om programmet här.

Finlands studentkårers förbund: ”Orättvist för vår generation med avgifter på högskolor”

Finlands studentkårers förbund SYL kritiserar hårt Finansministeriets lista över möjliga nedskärningar under nästa regeringsperiod. Som möjliga sparsätt nämns en begränsning av möjligheterna till dubbelexamen, att högskolorna tar i bruk måttliga terminsavgifter och att studier bekostas med mer lån än hittills.

SYL beräknar att de föreslagna åtgärderna drabbar de högskolestuderande med mellan 350 miljoner och en miljard euro per år.

Studentorganisationerna anser att de föreslagna åtgärderna smular sönder det jämlika finländska utbildningssamhället till ett klassystem med dels framgångsrika individer och dels personer av lägre rang.

Många skulle inte ens ha en teoretisk chans att få studera, påpekar förbundet. Högskolestudier skulle vara möjliga endast för bättre bemedlade familjers barn och enstaka superindivider med extraordinärt ork.

Mynt på ett bord.

Finansministeriet: Kommande regeringar borde spara på allt

Vill spara in 1600 euro per finländare per år.

Människor går upp för trappor mot Åbo universitets huvudbyggnad.

Åbo universitet har beslutat om sparåtgärder – inga omfattande uppsägningar

Ännu oklart hur det blir med Själö forskningsstation.

Demonstranter på universitetsbacken i Åbo.

Anställda vid Åbo universitet missnöjda över arbetsgivarens omfattande uppsägningsplaner

Universitetet vill göra sig av med personal och enheter.

Kvinna i röd skjorta och svart kavaj står framför ett fönster.

Krångliga tillståndsprocesser och höga språkkrav driver bort utländska studerande: ”Vi går åt rätt håll men för långsamt”

Många studerande vill stanna kvar för att jobba i Österbotten, men ofta flyttar de ändå bort. Nu måste vi tänka om för att trygga arbetskraften, säger Paula Erkkilä, vd på Österbottens handelskammare.

Forskare och studerande kritiska mot terminsavgifter

Studentföreningar och forskarorganisationer kritiserar Finansministeriets förslag om att införa terminsavgifter i de finländska högskolorna. Enligt ministeriet kunde universitet och högskolor bättre specialisera sig om de fick in pengar via terminsavgifter.

I praktiken skulle en del högskolors utbildningar då bygga på mer förmånliga undervisningsmetoder än andra, säger kritiker.

Finlands studentkårers förbund anser att utbildningen på högre nivå bör hållas på en jämlik nivå även i fortsättningen.

Forskarförbundet har liknande tankegångar; forskare anser att man inte ska skapa två olika kategoriers examina i ett litet land som Finland.

Källa: STT

Färre ukrainare än väntat vid finländska högskolor

Vid årsskiftet studerade 1 464 ukrainare vid en finländsk högskola. Av dem studerade 118 med ett specialtillstånd för ukrainska flyktingar. Det här är färre ukrainska studerande än man hade väntat sig.

– Vi hade förberett oss på flera, men när kriget drar ut kan det hända att fler som flytt kriget stannar i landet. Vi förväntar oss att mängden ukrainska flyktingar ökar under vintern, säger undervisningsrådet Maarit Palonen från Undervisnings- och kulturministeriet.

Många högskolor har erbjudit personer som flytt kriget en särskild studiemöjlighet, så att de ska kunna fortsätta sin utbildning. Med specialtillståndet kan man avlägga kurser och helheter vid finländska högskolor, men inte ta examen från dem.

Källa: Yle Uutiset

Högskolornas första gemensamma ansökan öppnar i dag

Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds i dag. Den här ansökningsperioden omfattar Konstuniversitetets utbildningar och utbildningar på främmande språk, som inleds nästa höst.

Följande gemensamma ansökan ordnas i mitten av mars. Då är det höstens svensk- och finskspråkiga utbildningar som står i tur. Antagningens resultat publiceras senast i början av juni.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriet får unga tidigare plats vid ett universitet sedan kvoten för förstagångssökande togs i bruk. Kvoten bidrar till att färre tar emot en studieplats de inte är säkra på.

Källor: Studieinfo, STT

Lunchrestaurang med betongväggar, runda bord, pallar och soffor där folk i sommarkläder äter.

Studerande har återvänt till campus – men valet mellan distans- och närundervisning är en balansgång

Under hösten har många studerande äntligen fått återvända till campus och många högskolor har övergått till närundervisning istället för distansundervisning.

Kvinna i vit kavaj framför en vit bakgrund.

Per Brahe-priset går till Jessica Hemberg

Äldre universitetslektor Jessica Hemberg på Åbo Akademi får ta emot Per Brahe-priset 2022.

Priset delas ut årligen av Stiftelsen för åbo Akademi till en lovande forskare som man önskar knyta till universitetet även i fortsättningen. Prissumman ligger på 12 000 euro.

"Det känns väldigt fint att bli hedrad på det här viset och att min strävan efter att skapa hälso- och vårdvetenskaplig forskning uppmärksammas", säger Hemberg i ett pressmeddelande.

Hemberg kommer från Nykarleby och har arbetat som äldre universitetslektor i vårdvetenskap sedan 2015. Hon forskar inom bland annat hälsofrämjande och etiskt ledarskap och har publicerat drygt 50 vetenskapliga artiklar.

Per Brahe-priset har delats ut sedan 1987.

Personer i ett auditorium som väntar på att skriva ett inträdesprov.

Utredning: Etniska minoriteter upplever dubbelt så ofta diskriminering vid högskolorna

Jämställdheten mellan könen kräver också mer jobb.

Hankens huvudbyggnad fotograferad i juli 2020.

Fler svenskar vill studera i Finland – språkstudier och utbytesår lockade Margarethe Böhme Nyström från Stockholm till Hanken

Rekordmånga svenskar börjar den här hösten studera på Svenska Handelshögskolan, alltså Hanken. På högskolan tror man att orsaken kan vara en förändring i Finlandsbilden.

En person fotograferad bakifrån medan han sitter vid en dator och kodar.

För få kunniga inom datasäkerhet i Finland – utbildningarna motsvarar inte arbetslivets krav

Om tre år behöver Finland 15 000 experter på cybersäkerhet.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida