Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Fågeldammen i Kuppis. På bilden syns en vit bro i trä som sträcker sig över vattnet i dammen. I dammen finns många grönskande lövträd.

Fågelinfluensafall i Åbo – fåglarna i Kuppis fågeldamm avlägsnas

Sydvästra Finland klassas som högriskområde.

Fågelinfluensan har nått Östra Finland

En skrattmås i S:t Michel har bekräftats ha dött av fågelinfluensa. Enligt staden är det här årets första fall av fågelinfluensa i Östra Finland.

Den döda skrattmåsen hittades på stadsbibliotekets tak tillsammans med tre andra döda måsar tidigare i augusti. Bara en av fåglarna kunde bli undersökt för H5N1-viruset.

Testet har kommit tillbaka positivt i dag. STT rapporterar att området ännu inte omfattas av någon skyddszon för att motverka spridning.

Källa: STT

Mer än en vecka sedan senaste nya fågelinfluensafallet

Det är nu mer än en vecka sedan nya fall av fågelinfluensa har konstaterats på någon pälsfarm.

Enligt Fifurs forskningschef Jussi Peura tyder det på att de åtgärder som har vidtagits också fungerar.

För ett par veckor sedan konstaterades nya fall varje dag och totalt har fågelinfluensa rapporterats från 21 farmer i de österbottniska landskapen.

För tillfället undersöks prov från fyra olika farmer.

Huvudet på en havsörn fotograferat från sidan.

Fågelinfluensan har nått Sibbo – havsörn smittad

En död havsörn bar på viruset.

Vitkindade gäss i Tölöviken.

Gässen i parken utgör ingen större risk för människor – inga fall av fågelinfluensa har upptäckts i Helsingfors

Städerna i huvudstadsregionen förbereder sig för eventuella fall av fågelinfluensan. Hittills har inga fall uppdagats, men de övervakande myndigheterna är beredda om smittan anländer.

En fiskmås sitter i sitt bo på ett tak.

Fågelinfluensaviruset i västra Finland kommer från måsar – och har muterat

Smittrisken för människor verkar inte ha ökat.

Fågelinfluensa hos pälsdjur kommit från måsar

Smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur är en virusvariant som cirkulerar bland måsar, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande på fredagseftermiddagen.

De preliminära sekvenseringsresultaten av de fågelinfluensafall som upptäckts på pälsfarmer i västra Finland har blivit klara och enligt Livsmedelsverket visar resultaten att smittkällan för fågelinfluensa hos pälsdjur är en virusvariant som cirkulerar speciellt bland måsar. Resultaten tyder alltså på att vilda fåglar är orsaken till att viruset sprids på pälsfarmer.

I en del av de prover som samlats in från pälsfarmerna fanns tecken på att viruset har muterat på ett sätt som bidrar till att viruset förökar sig i däggdjursceller. Denna variant har ändå inte upptäckts öka virusets förmåga att smitta till människor, skriver myndigheten.

Fågelinfluensa har hittills konstaterats på tio pälsdjursfarmer i Österbotten.

Tills vidare får fåglarna stanna kvar i Kuppis fågeldamm, så länge nätet hindrar vilda fåglar från att komma dit

Livsmedelsverket har satt upp en smittozon för bekämpning av fågelinfluensa.

Zonen omfattar bland annat Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten, där det är förbjudet att ha tamfåglar utomhus.

Fågeldammen i Kuppis i Åbo har undantagstillstånd att fortsätta. Dammen har städats upp och all mat och dryck har flyttats inomhus.

– Det viktigaste är att nätet runt dammen är tätt, utan öppningar där till exempel stora rovfåglar, sjöfåglar, kråkor och måsar kan komma i kontakt med dammens fåglar, säger Åbos ansvariga miljöhälsochef Päivi Nurmi.

Småfåglar som sparvar behöver inte stoppas, eftersom de inte utgör samma risk för infektion som större fåglar.

Döda måsungar i Jyväskylä undersöks för fågelinfluensa

Eventuella misstänkta fall av fågelinfluensa undersöks för närvarande i Jyväskylä, säger övervakande veterinär Mikko Kananen vid regionens miljöhälsoavdelning.

Förra veckan hittades flera döda fågelungar på marken i bostadsområdet Lutakko nära stadens centrum. Det var tärne- och måsungar som enligt ett ögonvittne föll eller släpptes ned från ett höghustak i samband med takreparation.

Polisen utredde saken men det hittades inga belägg för att någon skadat fågelungarna eller ens vidrört bona.

Prover från döda fåglar har skickats till Livsmedelsverket och resultat inväntas tidigast nästa vecka.

Kananen säger att vårdslöshet eller skadegörelse kan ligga bakom fågeldöden men att eventuell fågelinfluensa i rådande läge måste utredas.

En död skrattmås kadaver. Fågeln dog på grund av fågelinfluensa.

Kan man äta på uteservering, var vågar man simma? Sju frågor och svar om fågelinfluensa

Hur stor är risken för människor, kan husdjur smittas?

Ännu inga fall av fågelinfluensa i östra Nyland – men rör inte döda fåglar

Flera fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1 har påträffats hos vilda fåglar och pälsdjur i Finland.

”I östra Nyland har det ännu inte konstaterats något fall av fågelinfluensa men det är sannolikt att vilda fåglar, speciellt sjöfåglar, bär på smittan”, skriver tillsynsveterinären Petronella Jansson i ett pressmeddelande.

Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan men däremot smittas människor och andra däggdjur inte lätt. Det kräver närkontakt med smittade fåglar eller avföring.

Rör inte döda fåglar, sjuka fåglar och fågelavföring. God handhygien förebygger smitta. Låt inte heller sällskapsdjur vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring.

Om du påträffar många döda fåglar, kontakta genast tillsynsveterinären på telefonnumret 0400 692 931 eller Borgås stadsveterinärer.

En död gråtrut ligger på marken.

Fågelinfluensan härjar också vid Norra ishavet

Hundratals fåglar har dött i fågelinfluensa vid Norra ishavet under de senaste dagarna. Såväl i norska Finnmark som i Murmanskregionen på ryska sidan skördar sjukdomen offer.

Farmmink

Myndigheter får rätt att beordra avlivning av pälsdjur med fågelinfluensa

Klassificeras som annan djursjukdom som ska bekämpas.

Hundra döda måsar hittades i Björneborg – dog sannolikt av fågelinfluensa

I Vittisbofjärd i Björneborg hittades hundra döda måsar, skriver Yle Satakunta.

Enligt länsveterinären görs ingen provtagning eftersom måsarna högst sannolikt dött av fågelinfluensa.

Flera fåglar har dött av fågelinfluensa runtom i Finland och Europa under sommaren.

Bland annat på en strand i Salo hittades tjugo döda skrattmåsar och på åländska Lågskär hittades två döda ejdrar.

Flera skrattmåsar döda i fågelinfluensa i Seinäjoki och Evijärvi

Fågelinfluensa har upptäckts i skrattmåsar som har hittats döda i Seinäjoki och Evijärvi i västra Finland, skriver Yle Uutiset.

Influensan är av typen H5N1.

Fågelinfluensa smittar till alla fågelarter, speciellt till fjäderfän. Människor smittas inte lika lätt.

Under den senaste veckan har flera fall av fågelinfluensa konstaterats runtom i världen och ett hundratal måsar har hittats döda vid Ullavasjön i Karleby.

Förra veckan hittades fågelinfluensa också vid flera pälsdjursfarmar i Österbotten.

Hönor vid Tuiskula gård i Sjundeå.

Fågelinfluensan utvecklas i snabb takt – snart smittas kanske människor lättare

Allt vanligare att fler däggdjur bär på fågelinfluensan.

Malet kött av nöt.

Salmonella upptäcktes i köttfärs

Produkten säljs hos Lidl.

En katt och en hund ligger tillsammans på ett golv.

Hundar mår dåligt av för lite motion - men visste du att också katter behöver aktiveras?

Underaktiverade hundar och katter kan få problem med hälsan.

En avspärrning av en väg. I bakgrunden ses personer klädda i skyddsoveraller och munskydd. Personerna gör städarbete för att hindra afrikansk svinpest

Stora mängder svinblod färgade flod röd i Sydkorea

Djuren hade slaktats för att förhindra att svinpest sprids.

Merikotka liitää ilmassa.

Fågelinfluensan nådde Finland - havsörnarna lever farligt

Fågelinfluensa har konstaterats hos två havsörnar i år.

En kråka och en havsörn sitter vid stranden, i solnedgångsljus.

Nytt fall av fågelinfluensa i Sagu

Vårflytten ökar risken för virusspridning.

Fästing på hud.

Nytt snabbtest för borrelia ska underlätta behandlingen på sikt

Ett nytt forskningsbaserat borreliatest utvecklas i Finland.

En havsörn sitter på en elstolpe.

Fågelinfluensa påträffad hos havsörn i Pargas - fjäderfä i hela Finland ska hållas inomhus

Fåglar måste hållas inomhus, men ingen fara för människor.

Gråsäl.

Bakterien Brucella har hittats hos gråsälar i Östersjön - bakterien kan smitta människan

En del av sälarna har hittats i Pemarviken och i Bolax.

Fladdermus

Rabies påträffades hos fladdermus i norra Savolax

Det är ovanligt med rabies hos fladdermöss.

Broms som sitter på ett ben.

Också andra insekter än fästingar kan sprida borrelios - men risken är minimal

Bromsar, löss och myggor kan bära på borreliabakterien.

Staket kring fågelparken i Kuppisparken en solig dag.

Kuppis fågelpark öppnar efter fågelinfluensakarantänen

I år kommer där också att finnas en grann påfågelhane.

En havsörn som flyger.

Nytt fall av fågelinfluensa i Egentliga Finland

Det här är det femtonde bekräftade fallet i Finland.

Havsörn på isen, fotograferad från Replotbron.

Inga nya fall av fågelinfluensa i Egentliga Finland

Flyttfåglarna ökar på smittorisken.

Hälsovårdsmyndigheter i Kina uppmanar allmänheten att undvika torg där man säljer levande fjäderfän

Minst 79 kineser avled i fågelinfluensa i januari: Epidemin är värre än någonsin förut

Ännu fler kan ha dött eftersom statistiken är ofullständig.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida