Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Husgrund murad av slaggsten i Dalsbruk.

Slaget efter tolv om Sabbelskasernen i Dalsbruk: ”Att upphäva skyddet är en farlig väg att gå”

Sabbelskasernen har skyddats i lag - men förfallet fortsätter.

man öppnar lucka i ria

Munsterhjelm Art Center öppnar upp för det naturliga ljuset

Naturenligt konstcenter har öppnat utanför Ekenäs.

Att fånga tiden med penseln

Akvareller på outnyttjad vattenkraft

Rolf Holm avbildar älvar och deras kraftverk.

Vy över ett grönt åkerlandskap i Tenala.

Åkrar i Tenala och Bromarv klättrar upp på listan

Landskap i Raseborg och Porkala viktiga för Finland.

Näse gård i Bjärnå

Ströömi och Bjärnå nya värdefulla landskapsområden

183 områden i Finland anses vara nationellt betydelsefulla.

borgå å i maj 2015

Bastu, simstrand, kanoter - möjligheterna vid Borgå å är många

Hur kunde man utveckla servicen vid Borgå å?

Muurainen: De nya planerna för Billnäs duger inte

En förbättring, men skyddsbeteckningarna ännu ett hinder.

Fiskars bruk.

Konstnärlig design hotad i Fiskars bruk?

Ingmar Inko Lindberg, tidigare fastighetsdirektör och vice vd för Fiskarsbolaget, är oroad över framtiden för Fiskars bruk. Han är kritisk till hur Fiskarsbolaget i dag ser på framtiden på bruket. Lindberg anser att konstnärlig design av hög klass blir till cirkuskonst.

En byggnad i röd tegel i Ekenäs som kallas gamla bastun.

Kulturlandskap viktiga för välmåendet

Miljöministeriet inventerar som bäst de nationellt värdefulla landskapen i olika delar av landet. Det är 20 år sen det här gjordes senast. Nu är det dags att utreda om de gamla gränserna fortfarande gäller. Se TV-Nytts inslag!

Ekenäs nationalpark

Naturturismen i Ekenäs får mera pengar

Forststyrelsen har beviljats mera pengar som ska användas till att reparera Rödjans båthus samt en kartläggning av kulturlandskapen i Ekenäs skärgårds nationalpark.

En julidag i Bromarf skärgårdshamn.

Blir Bromarv och Porkala udd "värdefulla landskap"?

Bromarv i Raseborg och Porkala udd i Kyrkslätt kan bli en del av de så kallade värdefulla landskapen i Finland. Vilka områden som är värdefulla i Nyland omprövas av Nylands Förbund och NTM-centralen i sommar. Det finns elva områden i Nyland som betecknas som unika landskap.

Dok: Landet som inte längre är

Landet som inte längre är

Peter Gerdehag har blivit känd för sina rofyllda dokumentärer som hyllar det svenska kulturarvet och de småbönder som nästan alla svenskar härstammar från. "Landet som inte längre är" följer familjen Caremalm, jordbrukare som arbetade med traditionen som kompass, innan den moderna tiden svepte in och skingrade den sortens kunskap för alla världens vindar.

Västankvarn försöksgård i Ingå.

Många värdefulla kulturmiljöer i Västnyland

Nylands förbund har nu samlat pärlorna bland Nylands kulturmiljöer i en publikation på 132 sidor. Med finns tiotals exempel i Västnyland.

Omtvistat konstverk invigdes vid Aura å

Konstverket som hedrar både ÅA-donatorer och Pehr Kalm invigdes i dag i Åbo. Byggnadsnämnden ville ursprungligen inte ha det mitt i kulturlandskapet.

Jättefloka som snart börjar blomma

Upp till kamp mot jätteflokan

Frivilliga i Åbo tar upp kampen mot jätteflokan i området kring Korois udde på fredag. Växten anses hota det värdefulla kulturlandskapet i området.