Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

Pojo hälsovårdscentral

Oklart med servicecentrum i Pojo kyrkby - förening vill bevara Fiskarin koulu

Ett “mångfunktionellt hus” i Pojo ska nog börja planeras.

Byahjälpen Ronald Sachs (till.h.) har kommit till Snappertuna för ett år för att bland annat hjälpa till med hostellet.

Turismen frodas men lokalbefolkningen minskar i Snappertuna kyrkby

Turister från alla världsdelar besöker Snappertunaskogarna.

får på bete.

Ulliga får flyttar in till Ingå centrum

Centrum ska blir grönare, skönare och blommigare.

Snappertuna skola.

Områdesrektor slopas i Raseborg?

Försöket med områdesrektorer i fyra mindre skolor i Raseborg har inte gett önskat resultat. Därför ska bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i morgon ta ställning till att avsluta försöket med gemensam rektor.

Pojo hälsovårdscentral

Rättelseyrkande mot jourbeslutet i Pojo hvc

Två Pojobor vädjar till Finlands grundlag och kräver att staden upphäver beslutet att upphöra med jour vid hälsostationen i Pojo kyrkby. Personerna har lämnat in ett rättelseyrkande mot nämndbeslutet.

Degerby skola i Ingå

Degerby filialbibliotek halverar öppettiderna

Ingå biblioteks filial i Degerby krymper sina öppettider. Biblioteket i Degerby skolhus har i dag öppet två gånger i veckan, tisdagkvällar klockan 16-19 och onsdagsmorgnar klockan 8-11.

Inga affärer nära begravningsplatsen i Ingå

Framtidsplanerna för Ingå centrum har stampat på stället men nu tar planeringsarbetet ny sats. Det kan bli aktuellt att riva gamla hus för att få plats för nya. Men kyrkans område ska inte röras.

Valaffischer rivs ned i Pojo

Svenska folkpartiets valaffischer systematiskt förstörts i Pojo. SFP har polisanmält brottet.

Näridrott i Ingå.

Ny idrottsplan i Ingå öppnar i september

Malin Valtonen besöker näridrottsplanen i Ingå tillsammans med kommunens tjänstemän.