Hoppa till huvudinnehåll

Senaste artiklar

En man i halvbild fotograferad mot en bakgrund av gröna träd.

Vår sociala trygghet är femtio år gammal – därför är stöddjungeln så svår att förnya

Universitetslektorn Johannes Kananen förespråkar basinkomst.

Vanda växer och förväntar sig bättre ekonomi i år

Vanda har fått nästan tusen nya invånare under början av det här året. Enligt en rapport har staden vuxit med 927 personer mellan januari och mars månad.

Befolkningsökningen är visserligen aningen svagare än förra året men då antalet arbetslösa samtidigt har minskat, betyder det att året ser ut att bli stabilt rent ekonomiskt.

Staden får mer skatteintäkter än vad som förväntades i årsbudgeten.

Österbotten har fortfarande landets lägsta arbetslöshet

Sysselsättningsöversikten från april månad visar att den lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland fortfarande finns i Österbotten. I april låg andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften på sex procent, meddelar Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Antalet arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten har ändå ökat. I slutet av april fanns det i de två landskapen tillsammans 6 783 arbetslösa arbetssökande. Det är en ökning med 7,2 procent jämfört med ett år sedan.

Antalet arbetslösa ökade också i april jämfört med månaden innan.

Städare moppar ett golv i en korridor.

”Vi kommer att klara det här bättre än staten" – servicen ska komma närmare invånarna

Kommunerna tar över sysselsättningsfrågor med start 2025.

Skymning över Dublin.

EU:s ekonomi har växt sedan årets början – kommissionens prognoser allt ljusare

Tillväxten starkare, och inflationen besvärligare än väntat.

Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa.

Elina Pylkkänen: Orpos mål om 100 000 nya jobb inte omöjligt

Antalet långtidsarbetslösa väntas stiga.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kuvattuna Varman konttorissa Salmisaaressa. Taustalla länsiväylän silta.

Pensionsexperten Risto Murto är orolig över allt ”skörare” generationer

Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom, enligt Varmas vd.

Ihmisiä kadulla kävelemässä.

Invandrare i Finland når högsta sysselsättningsgraden på över tjugo år

Stor ökning bland kvinnor födda utanför EU.

Ny statistik visar fortsatt hög sysselsättning, men ojämlikheten har ökat

Sysselsättningen är fortfarande på rekordhögnivå. Statistikcentralens nypublicerade information, trenden för det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 15–64 är 74,1 procent. Det är 0,4 procentenheter högre än i fjol, och det högsta talet för mars månad på över ett decennium.

Men enligt Centralhandelskammaren finns det en oroväckande aspekt dold i det positiva talet. Klyftan mellan mäns och kvinnors arbetslöshet har stigit till en exceptionellt hög nivå enligt chefsekonomen Jukka Appelkvist.

Männens arbetslöshet steg till 8 procent i mars, medan arbetslösheten för kvinnor sjönk till 5,7 procent.

”Mansdominerade branscher tenderar att vara mer känsliga för konjunkturcykler. Det är ändå sannolikt att situationen planar ut i framtiden”, säger Appelqvist som hänvisar till ett ovanligt konjunktursläge.

Arbetslösheten minskar i USA - nu väntar man på FED:s besked om styrräntan

Arbetslösheten i USA minskar. Enligt statistik för mars månad sjönk arbetslösheten till 3,5 procent, från 3,6 procent i februari.

Antalet nya jobb ökade med närmare 240 000.

Arbetslöshetssiffrorna synas noggrant av den amerikanska centralbanken FED och det spekuleras i om banken avstår från att höja styrräntan nästa månad i och med att arbetslösheten har gått ner.

Det är knappast troligt, säger bedömare. FED möts i början av maj och väntas då höja styrräntan med 0,25 procentenheter i sin strävan efter att nå inflationsmålet på 2 procent.

Avgörande är också de amerikanska inflationssiffrorna som publiceras senare i april.

En kvinna med huva står framför ett rödvitt hus.

Terese Hägglund köper inte politikernas vision om aktivare arbetslösa: ”Ganska korkat”

Flera partier vill ändra den inkomstrelaterade dagpenningen.

Portätt på en leende Petteri Orpo.

Petteri Orpo: Problemet är att vi har för få förmögna människor i vårt land

Svenska Yle intervjuar partiernas ordförande inför valet.

Högre arbetslöshet i Österbotten jämfört med i fjol

Arbetslösheten minskade i Vasaregionen, men ökade i övriga Österbotten och i Mellersta Österbotten jämfört med ifjol.

7 280 arbetslösa arbetssökande fanns vid slutet av februari i NTM-centralen i Österbottens område, vilket är 4,3 procent fler än förra året.

- Energikrisen, inflationen och höjda räntor har orsakat osäkerhet i näringslivet, och detta har börjat återspegla sig också på arbetsmarknaden, berättar Mika Palosaari, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Men andelen arbetslösa arbetssökande är ändå lägst i Österbotten och Mellersta Österbotten om man ser till hela Fastlandsfinland. 6,4 procent jämfört med 9,7 procent i hela landet.

En femtedel av de arbetsföra ukrainska flyktingarna i Finland har fått jobb

Omkring 45 000 ukrainare har kommit till Finland sedan anfallskrigets början, och enligt Arbets- och näringsministeriet är ungefär två tredjedelar av dem i arbetsför ålder.

Majoriteten av dem saknar ännu sysselsättning. 5 400 ukrainska flyktingar har enligt ministeriet fått jobb, vilket ungefär en femtedel av de arbetsföra.

Ett initiativ för att förena arbetsgivare med arbetssökande är rekryteringsmässor.

Ukrainska Lola är nyutbildad psykolog och hon var en av första besökarna vid dagens mässa i Helsingfors. Hon säger att det är svårt för ukrainare att hitta jobb på grund av de höga språkkraven.

Ministeriets expert Susanna Piepponen tycker antalet arbetande ukrainare är bra med tanke på från hur svåra förhållanden ukrainarna har kommit till Finland.

Källa: Yle Uutiset

Vändning i arbetslöshetssiffrorna i Österbotten

Arbetslösheten har ökat en aning i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I området fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 fler än för ett år sedan, och 209 fler än i december ifjol.

I Jakobstadsregionen ökade arbetslösheten, medan den minskade i Vasaregionen.

Fortfarande är sysselsättningsläget ändå landets bästa, arbetslösheten ligger i regionen på 6,4 procent då siffran i hela landet är 9,8 procent.

Andelen långtidsarbetslösa minskade något jämfört med situationen förra året.

I januari fanns det 1 955 fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan, men ökningen förklaras delvis av att många sommarjobb just då blev lediganslagna.

Antalet sysselsatta ökade i januari

Trenden för det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 15–64 var 74,2 procent januari, rapporterar Statistikcentralen. Det är en liten ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol, då den var 73,5 procent.

Både antalet sysselsatta och arbetslösa ökade i januari. Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 var 25 000 fler i januari än året innan. Antalet arbetslösa var i januari 6 000 fler än året innan.

Tidigare rapporterade Statistikcentralen sysselsättningssiffrorna för personer i åldern 15–64, men i år har myndigheten börjat rapportera siffrorna för åldergruppen 20–64, eftersom personer i den här åldern är den huvudsakliga åldersgruppen på arbetsmarknaden.

Trenden för sysselsättningsgraden i den här åldergruppen var 78,4 procent.

Trendtalen har rensats för säsongs- och slumpvariation och är mer jämförbara. Trendtalet ger en sannare bild av verkligheten då sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad.

Svenska Yles reporter Patrik Schauman iklädd mörk kavaj med SAOL i handen framför en blå skärm.

Ska Finland spara eller ta mera lån – så här förstår du politikernas munhuggande

De olika begreppen gör debatten svårare att förstå.

De Gröna presenterar sitt valprogram inför riksdagsvalet 2023 på partikansliet i Helsingfors.

De Gröna vill vänta med att balansera statens ekonomi till år 2035

Högre sysselsättning och miljöskatter ska lyfta ekonomin.

Personer står och diskuterar kring ett bord.

Bristen på gemensamt språk sätter käppar i hjulen för ukrainare som söker jobb i Finland

Arbets- och näringsbyrån hoppas att arbetsgivare ska vara öppna för att anställa personer som inte talar finska

Aktia-pankin pääekonomisti Lasse Corin

ECB höjer sina styrräntor i dag – frågan är hur mycket

Den underliggande inflationen har inte sjunkit.

Elina Valtonen viftar med händerna.

Samlingspartiet vill skära i socialskyddet och sänka skatten på arbete

”Sänkt skatt på arbete och mindre skuldsättning möjligt”.

TE-central.

260 000 nu arbetslösa i Finland – kolla läget i din kommun

Läget stabilt, men finns tecken på försämring, säger expert.

Fartyg vid kajen i Karleby hamn, silverstenshamnen

Arbetslösheten ökade i Jakobstadsregionen och Sydösterbotten – minskade i Vasaregionen

Arbetslösheten i Österbotten och Mellersta Österbotten ökade en aning i december. Permitteringar utfördes i Karleby, Jakobstad och i Sydösterbotten.

Ihmisiä kauppakeskuksessa.

Förtroendet för ekonomin rekordlågt – se hur mycket pengar du får om du blir arbetslös

Arbetslöshetskassorna blir färre, öppna kassor populära

En pojke och en flicka står framför en anslagstavla med färggranna skyltar.

Pedersöreunga vill ut i arbetslivet snabbt: “Intresset för högre utbildning beror på konjunkturen”

Intresset för gymnasiestudier är konjunkturkänsligt. Ny trend är att föräldrar uppmanar unga till högre studier. Det osäkra världsläget kan påverka, tror studiehandledaren i Pedersöre.

Tusentals ukrainare i Finland är arbetssökande

Nästan 7 000 ukrainare i Finland har anmält sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Endast en liten del av de arbetssökande jobbar för närvarande, enligt Yle Uutiset.

Siffrorna ger inte den fullständiga bilden eftersom alla ukrainare inte söker jobb via AN-byråerna.

De jobbsökandes antal har ökat stadigt sedan Ryssland angrep Ukraina i februari i fjol.

Det största hindret för sysselsättning är bristfälliga språkkunskaper. Ytterst få ukrainares kunskaper i finska, svenska eller engelska är på den nivå som arbetslivet i Finland kräver.

Henkilöitä kauppakeskuksessa joulun alla.

Finländarnas förtroende för ekonomin rekordlågt

Svagaste förtroendet sedan 1995.

Färre arbetslösa överlag i Österbotten – men dystra siffror för Sydösterbotten

Det var två procent färre arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten i slutet av november jämfört med för ett år sedan. Dock ökade antalet arbetslösa i november jämfört med oktober.

Och i Sydösterbotten ökade antalet arbetslösa med 146 personer (hela 52 procent) jämfört med samma tidpunkt i fjol.

– I Sydösterbotten syns utmaningar som de ökade energipriserna har orsakat växthusföretagen och detta har i sin tur lett till permitteringar, säger Mika Palosaari på Österbottens arbets- och näringsbyrå.

I slutet av november fanns det 1 864 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Det är 382 färre än ett år tidigare och 23 färre än under oktober månad.

Andelen arbetslösa inom området för Österbottens NTM-central är fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland; 5,6 procent.

Sysselsättningsgraden fortsatte stiga i november

Sysselsättningsgraden fortsatte stiga under november månad, till 74,7 procent. Motsvarande siffra i oktober var 74,4 procent.

Jämfört med förra året var 63 000 fler personer sysselsatta i november.

Det här trots prognoser om att höga elpriser och inflation kommer att ledsaga Finland in i en mild recession.

Också om sysselsättningsgraden har ökat syns redan en minskning i antalet lediga arbetsplatser, enligt Arbets- och näringsministeriet. De lediga arbetsplatserna var i november drygt 73 000 färre än samma tid förra året.

Källa: STT

Understatssekreterare Elina Pylkkänen i halvbild framför en stentrappa.

Nu väntas arbetslösheten öka – samtidigt är det brist på arbetskraft

De nyanlända ukrainarna kan underlätta situationen en aning.

En man med kort mörkt hår och skägg.

Permitteringarna inom växthusbranschen har börjat: ”Det som tynger mest är att man har ett visst ansvar över alla anställda”

Inom ett par veckor kommer tomatodlaren Patrik Sigg att tvingas permittera de första anställda i sitt växthusföretag och efterhand blir de allt fler. I hela Närpes kan det handla om flera hundra anställda.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida